Ledige jobs i stat, region og kommune

Vælg region

Vælg kommune

Jobtype

Arbejdstid

Ledige Jobs

Kære ansøger Du har anvendt Region Sjællands link til forespørgsel om virksomhedspraktik, løntilskud eller skånejob. Vi takker for din interesse. Vi skal bruge en række oplysninger før vi videresender din forespørgsel til relevante afdelinger eller virkso…
Jobtype: Assistent
Arbejdsplads: Region Sjælland
Afdeling: Regionshuset
Frist: 01/01/2000
For Region Midtjylland, Specialområde Hjerneskade, søger vi endnu et energisk og fagligt fyrtårn til teamet i afdelingen Faglig Udvikling. Specialområde Hjerneskade løser fra 2020 VISO-opgaver indenfor både medfødt og erhvervet hjerneskade. Som en del af Faglig Udvikling vil du blandt andet skulle varetage opgaver som VISO-specialist indenfor disse områder. Stillingen kan tilrettelægges fleksibelt med et […]
Jobtype: Psykolog
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Engtoften Faglig Udvikling, Psykiatri og Social, Region Midtjylland
Frist: 01/01/2000
Har du lyst til at blive klogere på borgere med erhvervet hjerneskade? Har du lyst til et tværfagligt og godt arbejdsmiljø med kompetente kollegaer? Vi søger en engageret social- og sundhedsassistent til fast nattevagt pr. 1. april 2020 eller før på Tagdækkervej i Hammel. Stillingen er på 32 timer og der arbejdes hver 3. weekend. […]
Jobtype:
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Tagdækkervej Bostøtte 2, Psykiatri og Social
Frist: 01/01/2000
Jobtype: Andre stillinger
Arbejdsplads:
Afdeling: København Kommune
Frist: 01/03/2020
Jobtype: Andre stillinger
Arbejdsplads:
Afdeling: København Kommune
Frist: 01/03/2020
Jobtype: Konsulent
Arbejdsplads:
Afdeling: København Kommune
Frist: 01/03/2020
Jobtype: Andre stillinger
Arbejdsplads:
Afdeling: København Kommune
Frist: 01/03/2020
Jobtype:
Arbejdsplads:
Afdeling: København Kommune
Frist: 01/03/2020
Jobtype:
Arbejdsplads:
Afdeling: København Kommune
Frist: 01/03/2020
Jobtype: Pædagog
Arbejdsplads:
Afdeling: København Kommune
Frist: 01/03/2020
En stilling som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1.7.2020 eller snarest herefter. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Vi søger en overlæge til vores tværfaglige team af behandlere i Smerteklinik Silkeborg. Smerteklinikken er en spændende og dynamisk arbejdsplads med engagerede medarbejdere, hvor vi […]
Jobtype: Overlæge
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt
Frist: 01/03/2020
Fenrishus søger pædagoger og sygeplejersker til faste weekendvagterFenrishus søger pr. 1. marts 2020 eller efter aftale pædagoger og sygeplejersker til faste weekendvagter – gennemsnitlig 6 timer/uge svarende til 12 timer hver anden weekend. Der er mulighed for ekstra timer. Har du en stærk faglig og personlig profil, mod på faglige udfordringer og udvikling og vægter tværfagligt samarbejde […]
Jobtype: Sygeplejerske
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Fenrishus, Psykiatri og Social
Frist: 01/03/2020
Har du ambitioner om at lede og koordinere patientforløb på tværs af hospitalet i kombination med patientnær sygepleje i et spændende modtage afsnit, med flere specialer og et højt flow? Motiveres du af at få et større puslespil til at gå op i en højere enhed, selvom brikkerne ikke altid passer umiddelbart? Går du med […]
Jobtype: Sygeplejerske
Arbejdsplads: Region Nordjylland
Afdeling: Aalborg Universitetshospital
Frist: 01/03/2020
Babyboom har ramt onkologisk sengeafsnitJ Da flere af vores dejlige kollegaer er gravide, søger vi friske sygeplejersker til Onkologisk Sengeafsnit D1-D3, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital. Trives du i en travl hverdag med mange spændende udfordringer, er det dig vi søger.Vi har 1 års barselsvikariater i ledig på 37 timer pr. 1.maj 2020, pr. […]
Jobtype: Andre stillinger
Arbejdsplads: Region Nordjylland
Afdeling: Aalborg Universitetshospital
Frist: 01/03/2020
Tilknyttet forskningsprojekt med protokol og vejleder med henblik på 1. forfatterskab Uddannelse under vejledning af engagerede og ansvarlige kolleger Uddannelsesprogram med intensiv oplæring og formaliseret undervisning ud over regionens kurser Hands-on kursus indenfor neurokirurgi Udvidet kommunikationskursus med praktisk samtaletræning med pårørende, simuleret af professionelle skuespillere med erfaring i kommunikationstræning Klinisk simulation og færdighedstræning Uddannelsesdage til gennemførelse […]
Jobtype: Læge
Arbejdsplads: Region Nordjylland
Afdeling: Aalborg Universitetshospital
Frist: 01/03/2020
Opgaven og afdelingen Vi tilbyder Mulighed for at præge fremtidens tilbud til patienterne, og inden for få år sætte nye standarder for sammenhængskraft og patientforløb med udflytningen til NAU. En unik chance for at sætte dit aftryk på den lægefaglige udvikling i en forandringsparat og velfungerende afdeling. Er du stadig på vej i din karriere, […]
Jobtype: Læge
Arbejdsplads: Region Nordjylland
Afdeling: Aalborg Universitetshospital
Frist: 01/03/2020
Én udvikler til en fast stilling for området ”Personlig Medicin”, hvor du skal være med til at få Region Nordjyllands Datastøttecenter op at stå og ind i stabil drift. Datastøttecentret skal bygges op, og der skal etableres de rette dataflows både mellem det nationale og regionale niveau og internt i regionen, hvor der skal sørges for […]
Jobtype: Andre stillinger
Arbejdsplads: Region Nordjylland
Afdeling: Aalborg Universitetshospital
Frist: 01/03/2020
Afdelingen og opgaven Vi tilbyder Mulighed for at præge fremtidens tilbud til patienterne, og inden for en kort årrække sætte nye standarder for sammenhængskraft og patientforløb med udflytningen til NAU En unik chance for at sætte dit aftryk på den tværfaglige udvikling i afsnittet En engageret personalegruppe Mange forskellige samarbejdspartnere, både internt og på tværs […]
Jobtype: Sygeplejerske
Arbejdsplads: Region Nordjylland
Afdeling: Aalborg Universitetshospital
Frist: 01/03/2020
Vi leder efter 2 fysioterapeutersom: Har lyst til at arbejde med de forskellige patientgrupper i Hobro Er fagligt velfunderet og har interesse for udvikling af faget og vores tilbud til patienterne Kan lide at arbejde sammen med tværfaglige kolleger Har overblik og struktur på eget arbejde Har erfaring med tidlig rehabilitering Vi tilbyder: Gode kolleger som […]
Jobtype: Fysioterapeut
Arbejdsplads: Region Nordjylland
Afdeling: Aalborg Universitetshospital
Frist: 01/03/2020
Baggrundsviden om Center for Pårørende Opgaver og ansvar Som psykolog i Center for Pårørende vil du bl.a. have til opgave at: Afholde pårørendesamtaler med personer, der lever med en psykisk lidelse og deres nære pårørende Afholde samtalegrupper med børn og unge som pårørende Formidle viden om arbejdet i Center for Pårørende Yde konsultation, vejledning og […]
Jobtype: Psykolog
Arbejdsplads: Region Nordjylland
Afdeling: Aalborg Universitetshospital
Frist: 01/03/2020