Jobs i IKH Support Stab og Økonomi T, Psykiatri og Social