Jobs i Koncern HR, Sundhedsuddannelse, Hospitalsenheden Vest