Jobs i Kontoret for Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling, Regionshuset Viborg