Alle a-kasser i Danmark

 • A-kassen CA
 • A-kassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog
 • A-kassen Frie
 • A-kassen LH
 • Akademikernes a-kasse
 • Byggefagenes A-kasse
 • Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende A-kasse
 • Dana – de selvstændiges
 • Det Faglige Hus – A-kasse
 • Din Sundhedsfaglige A-kasse
 • El-fagets A-kasse
 • Faglig Fælles A-kasse
 • FOA – Fag og Arbejdes A-kasse
 • FTFa
 • Fødevareforbundet NNFs A-kasse
 • HK/Danmarks A-kasse
 • Kristelig A-kasse
 • Lærernes a-kasse
 • Magistrenes A-kasse
 • Metalarbejdernes A-kasse
 • Min A-kasse
 • Socialpædagogernes A-kasse
 • Teknikernes A-kasse

Alle fagforeninger i Danmark

 • Akademikernes centralorganisation
 • Almindelige Danske Lægeforening
 • Arkitektforbundet
 • BUPL — Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
 • Bibliotekarforbundet
 • Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark
 • Danmarks Jurist- og Økonomforbund
 • Danmarks Lærerforening
 • Dansk Arbejdsmandsforbund
 • Dansk Artist Forbund
 • Dansk EL-Forbund
 • Dansk Forfatterforening
 • Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund
 • Dansk Funktionærforbund – Serviceforbundet
 • Dansk Jernbaneforbund
 • Dansk Journalistforbund
 • Dansk Kommunikationsforening
 • Dansk Laborant-Forening
 • Dansk Metal
 • Dansk Musiker Forbund
 • Dansk Skuespillerforbund
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Dansk Tandplejerforening
 • Danske Afspændingspædagoger
 • Danske Bioanalytikere
 • Danske Dramatikeres Forbund
 • Danske Fysioterapeuter
 • Den Danske Dyrlægeforening
 • Den Danske Præsteforening
 • Ergoterapeutforeningen
 • Fagligt Fælles Forbund (3F)
 • Farmakonomforeningen
 • Finansforbundet
 • Foreningen af Danske Sceneinstruktører
 • Foreningen af Radiografer i Danmark
 • Frie Funktionærer
 • Frie Skolers Lærerforening
 • HK/Danmark
 • Handelskartellet i Danmark
 • Histadrut
 • Hærens Konstabel- og Korporalforening
 • Jordemoderforeningen
 • Konstruktørforeningen
 • Kost- og Ernæringsforbundet
 • Kristelig Fagforening
 • Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter
 • Malerforbundet i Danmark
 • Metalskolen Jørlunde
 • Min A-kasse
 • NNF Fødevareforbundet
 • Pharmadanmark
 • Socialpædagogernes Landsforbund
 • Solidarność Specialarbejderforbundet i Danmark)
 • Spillerforeningen
 • Sundhedskartellet
 • Søværnets Konstabelforening
 • Teknisk Landsforbund
 • Træ-Industri-Byg i Danmark
 • Veterinærsygeplejerskernes Landsklub

Læs mere om alle danske a-kasser på linket.

Sådan søger du om dagpenge

Du skal søge om dagpenge hos din a-kasse. Det er nemlig din a-kasse der skal vurdere om du er berettiget til dagpenge. Det er du hvis du har optjent ret til arbejde i form af lønarbejde eller hvis du er selvstændig. Det er også din a-kasse, der skal vurdere om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Husk at melde dig ledig på første ledighedsdag!

På den første dag du er ledig skal du gå på Jobnet.dk og udfylde en ledighedserklæring.

Senest 2 uger efter din første ledighedsdag skal du oprette et CV og uploade til Jobnet.

Herefter skal du hver måned udfylde dit dagpengekort. Kontakt din a-kasse for at få flere detaljer.