Ledige jobs i Region Midtjylland

På denne side finder du alle ledige jobs fra Region Midtjylland. Du kan bruge menuen til venstre til at søge og filtrere ledige jobs nedenunder.

Region

Jobtype

Arbejdstid

Ledige Jobs

Om Specialområde HjerneskadeSpecialområde Hjerneskade er Region Midtjyllands tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Specialområdet er organiseret under Psykiatri og Social, og er et ud af otte specialområder. Specialområde Hjerneskade består af fem døgntilbud, et rehabiliteringstilbud og dagtilbud alle geografisk placeret i Østjylland. Målgruppen er voksne med erhvervet hjerneskade og/ eller en varig fysisk funktionsnedsættelse.. Området er […]
Jobtype: Ledelse
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Høskoven Aktivitetscenter, Psykiatri og Social, Region Midtjylland
Frist: 01/01/2000
Har du lyst til at arbejde i et spændende specialområde under Region Midt?Har du lyst til at være en del af en velfungerende nattevagtsgruppe?Har du lyst til at blive klogere på borgere med erhvervet hjerneskade? Vi søger nye vikarer til vores nattevagtsgruppe, til dækning ved sygdom, ferie og kurser snarest muligt. Vi forventer, at du: Kan […]
Jobtype: Omsorgsmedhjælper, Pædagogiskassistent, Social- og sundhedsassistent, Social- og sundhedshjælper
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Tagdækkervej Bostøtte 2, Psykiatri og Social
Frist: 01/01/2000
Hospitalsenheden Vest Overlæge Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Regionshospitalet Herning Overlæge Overlægestilling ledig til besættelse pr. 1.1. 2020 eller efter aftale. Er du til faglige udfordringer, gode kollegaer og et stærkt tværfagligt sammenhold?Kan du lide at udfordre vanetænkning og gå nye veje?Vil du med ud på vores nye hospital i Gødstrup?Du er velkommen på vores hold! Vi søger en speciallæge med […]
Jobtype: Overlæge
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Gyn-obs., Herning, Hospitalsenheden Vest
Frist: 01/11/2019
Social- og sundhedsassistentelever Social- og sundhedsassistentelever med SSH-baggrund eller færdiggjort GF2 – forløb Kunne du tænke dig at blive social- og sundhedsassistentelev i Region Midtjyllands? Uddannelsen er en kombination af skoleophold og praktik og varer 2 år og 10 måneder.arbejdstiden er på 37 timer pr. uge. Om uddannelsen:Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor der veksles mellem […]
Jobtype: Elev og lærlinge, Social- og sundhedsassistent
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: SOSU Skolerne, Region Midtjylland
Frist: 01/12/2019
Har du lyst til at afprøve og udvikle din metodeviden og opleve, hvad det vil sige at løse opgaver som medarbejder i et tværfagligt team? Har du kendskab til prioritering i sundhedsvæsenet og interesse for litteratursøgning og kvantitativ metode? Så vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig! Om os DEFACTUM er en enhed […]
Jobtype: 1. februar 2020
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, Regionshuset Aarhus
Frist: 01/12/2019
I forårssemestret 2020 søger vi en engageret og selvstændig praktikant med en sundheds- eller samfundsvidenskabelig baggrund til at indgå i et projekt omhandlende hjerterehabilitering. Om osDEFACTUM er en enhed under Region Midtjylland, der arbejder med forskning og kvalitetsudvikling inden for sundheds- og socialområdet. Vi arbejder i feltet mellem praksis, forskning og det politisk-administrative niveau til […]
Jobtype: 1. februar 2020
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, Region Midtjylland
Frist: 01/12/2019
Anæstesisygeplejerske til Operation og Opvågning, Regionshospitalet Horsens, søges. Motiveres du af stor selvstændighed som anæstesisygeplejerske, kombineret med et tæt samarbejde med operationssygeplejersker, speciallæger og ad hoc teams? Er du åben, imødekommende og ser forskellighed som en styrke, så kan vi tilbyde dig en inspirerende hverdag præget af spændende og udfordrende akutte som elektive patienter; ikke 2 dage […]
Jobtype: Sygeplejerske
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Bedøvelse, Operation og Intensiv, Operation og Opvågning, Regionshospitalet Horsens
Frist: 02/12/2019
Vi søger to sygeplejersker eller paramedicinere til sundhedsfaglig visitation af 1-1-2 opkald samt vores meldingsmodtagelse på Præhospitalets AMK Vagtcentral i Region Midt, da vi har en kollega, som går på pension, og en kollega, der går på barsel. Der er tale om henholdsvis en fast stilling samt et 1-årigt barselsvikariat. AMK Vagtcentralen består af Vagtcentralen, som […]
Jobtype: Sundhedsfaglig visitator
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: AMK-vagtcentral SFV, Præhospitalet
Frist: 03/11/2019
En stilling som overlæge i anæstesiologi ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg er ledig til besættelse 1. januar 2020 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Om stillingenVi søger en speciallæge i anæstesiologi til Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi er dynamisk og ekspanderende, […]
Jobtype: Overlæge
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt
Frist: 03/11/2019
Kan du nytænke patientforløb og se udviklingsmuligheder og potentialer i samarbejde på tværs af afdelinger, specialer og fagligheder? Hospitalsenhed Midt søger en visionær og innovativ oversygeplejerske til Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg Om stillingenOversygeplejersken indgår sammen med den ledende overlæge i afdelingsledelsen for Operation og Intensiv. Afdelingsledelsen har fælles ansvar for, at afdelingens organisatoriske, økonomiske, […]
Jobtype: Oversygeplejerske
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Operation og Intensiv, Hospitalsenhed Midt
Frist: 03/11/2019
Hjerne- og Rygkirurgi søger nye kolleger – både nyuddannede og erfarne. Vi er en afdeling der, efter vores egen mening, har hele pakken; et enestående speciale, høj faglighed, stor fokus på udvikling med patienten i centrum, en alsidig hverdag, sociale og rummelige kollegaer hvor der er plads til både humor og alvor, og ikke mindst nye skønne […]
Jobtype: Sygeplejerske
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital
Frist: 03/11/2019
Sundheds-It søger ny kollega til Administrativt team. Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2020. Arbejdet som Sundheds-It konsulent vil primært være relateret til anvendelsesdrift og vedligehold af Region Midtjyllands fælles EPJ-system MidtEPJ. Administrativt TeamAdministrativt Team beskæftiger sig med opgaver relateret til den patientadministrative registrering og til anvendelse af booking i MidtEPJ. Opgaverne består bl.a. af bistand ved konfiguration […]
Jobtype: IT-konsulent
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Hospitalsstaben, Aarhus Universitetshospital
Frist: 03/11/2019
En stilling som overlæge i intern medicin: hæmatologi ved Hospitalsenheden Vest, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale. Medicinsk AfdelingDe medicinske afsnit i Herning og Holstebro er organisatorisk samlet i én afdeling. Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region […]
Jobtype: Overlæge
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Staben, Holstebro, Hospitalsenheden Vest
Frist: 03/11/2019
Regionspsykiatrien Midt (Viborg)Retspsykiatrisk sengeafsnit R1, 5. etage Sosu-assistent 37 timer ugentligt, fast stilling…. med mulighed for at arbejde hver 3. weekend Afsnittet har plads til 20 patienter fordelt på 2 etager, 10 patienter på 6. etage med fokus på rehabilitering og udslusning og 10 patienter på 5. etage med fokus på intensiv stabilisering. Alle patienter […]
Jobtype:
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Regionspsykiatrien Midt, Psykiatri og Social
Frist: 03/11/2019
Ønsker du at arbejde sammen med nogle fantastiske kolleger i et spændende operationsafsnit? Så har vi en stilling til dig! Plastik- og Brystkirurgisk operationsafsnit søger en anæstesisygeplejerske senest den 1. januar 2020 til en fast stilling på 37 timer/uge. Vores operationsafsnit betjener kirurger i relation til det plastik- og brystkirurgiske speciale. Vi har bl.a. landsdelsfunktion […]
Jobtype: Sygeplejerske
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital
Frist: 03/11/2019
En stilling som afdelingslæge i intern medicin: hæmatologi ved Hospitalsenheden Vest, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale. Medicinsk AfdelingDe medicinske afsnit i Herning og Holstebro er organisatorisk samlet i én afdeling. Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region […]
Jobtype: Afdelingslæge
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Staben, Holstebro, Hospitalsenheden Vest
Frist: 03/11/2019
Vi søger sygeplejersker til Skopi-klinik fra 1. december 2019 eller efter aftale.Stillingerne er fuldtidsstillinger på 37 timer pr. uge med dagvagter i tidsrummet 7.30-17 på hverdage. Om stillingen og Skopi-klinikHar du lyst til at indgå i en spændende hverdag med stort patientflow, sammen meddygtige og engagerede kollegaer, så skal du sende en ansøgning. Vi varetager endoskopiske undersøgelser […]
Jobtype: Sygeplejerske
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Operation og Intensiv, Hospitalsenhed Midt
Frist: 04/11/2019
En stilling som afdelingslæge ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020 eller efter aftale.Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Om stillingenVi bygger fremtidens akuthus og har i akutafdelingen en ambition om at udvikle gode,sikre og effektive akutte patientforløb 24/7/365. Vi søger derfor en afdelingslæge med relevant […]
Jobtype: Afdelingslæge
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt
Frist: 04/11/2019
En stilling som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020 eller efter aftale.Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Om stillingenVi bygger fremtidens akuthus og har i akutafdelingen en ambition om at udvikle gode,sikre og effektive akutte patientforløb 24/7/365. Vi søger derfor en overlæge med relevant […]
Jobtype: Overlæge
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt
Frist: 04/11/2019
Ved Ældresygdomme er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. marts 2020 eller efter aftale. Ældresygdomme har 2 sengeafsnit med i alt 32 senge og Klinik for Ældresygdomme med ambulatoriefunktion inkl. udkørende funktion samt regional faldklinik. Afdelingen har tæt samarbejde med en række kliniske og tværgående kliniske afdelinger og primærsektoren, som medvirker i […]
Jobtype: Afdelingslæge
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital
Frist: 04/11/2019

Fakta om Region Midtjylland

Region Midtjylland:

 • Region Midtjylland er en af Danmarks fem regioner. Regionen er en administrativ enhed med hovedansvaret sundhedsvæsenet, regional udvikling og drift af en række sociale institutioner i Midtjylland[2].
 • Region Midtjylland er landets næststørste region befolkningsmæssigt med en befolkning på 1,31 mio. (1. januar 2018) [1], og landets arealmæssigt største med et areal på 13.142 km². Regionen har hovedsæde i Viborg.
 • Regionen havde i 2010 et budget på 25,2 mia. kr. og ca. 25.000 ansatte[3].
 • Statslige opgaver i Region Midtjylland varetages af Statsforvaltningen.
 • Kilde: Wikipedia

Kontakt Region Midtjylland

Regionshuset i Region Midtjylland ligger på tre adresser i henholdsvis Viborg, Holstebro og Aarhus.

 • Regionshuset Viborg
 • Skottenborg 26
 • Postboks 21
 • 8800 Viborg
 • Tlf.: 7841 0000
 • kontakt@regionmidtjylland.dk

Telefontid og åbningstid:

 • mandag-torsdag 8.00 – 15.30
 • fredag 8.00 – 15.00

Regionshuset Holstebro
Lægårdvej 10
7500 Holstebro
Tlf.: 7841 0000

Regionshuset Aarhus
Olof Palmes Allé 13-19 + 25, 26, 32-36
8200 Aarhus N
Tlf.: 7841 0000

Hovedadresse og reception er Olof Palmes Allé 15