Ledige jobs i Region Midtjylland

På denne side finder du alle ledige jobs fra Region Midtjylland. Du kan bruge menuen til venstre til at søge og filtrere ledige jobs nedenunder.

Region

Jobtype

Arbejdstid

Ledige Jobs

Om Specialområde HjerneskadeSpecialområde Hjerneskade er en del af Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Området består af seks døgntilbud, et rehabiliteringstilbud og dagtilbud i Østjylland. Målgruppen er voksne med erhvervet hjerneskade og/eller en varig fysisk funktionsnedsættelse. Specialområde Hjerneskade blev etableret i januar 2013 i forbindelse med en omstrukturering af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland til […]
Jobtype: Ergoterapeut, Fysioterapeut, Omsorgsmedhjælper, Pædagog, Social- og sundhedsassistent, Social- og sundhedshjælper
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Høskoven Boenhederne hus 2, Psykiatri og Social, Region Midtjylland
Frist: 01/01/2000
Specialområde Hjerneskade søger en fagligt og menneskeligt kompetent afdelingsleder til Svalevej i Assentoft, Randers. Om Specialområde HjerneskadeSpecialområde Hjerneskade er Region Midtjyllands tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Specialområdet er organiseret under Psykiatri og Social, og er et ud af otte specialområder. Specialområde Hjerneskade består af fem døgntilbud, et rehabiliteringstilbud og dagtilbud alle geografisk placeret i […]
Jobtype: Ledelse
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Svalevej Team 4, Psykiatri og Social
Frist: 01/01/2000
En 1-årig stilling som klinisk psykolog er ledig til besættelse d. 1. januar 2020 eller snarest derefter ved Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest, Herning. Stillingen omfatter det generelle patientarbejde på klinikken, herunder primært udredning af og samtaleforløb med patienter henvist fra praktiserende læger med baggrund i arbejdsrelaterede belastningsreaktioner. Arbejdsopgaver og ansvarsområder Udredning og diagnosticering Individuelle samtaleforløb med patienter […]
Jobtype: Psykolog
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest
Frist: 01/12/2019
På Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital, er to stillinger som lægesekretærer med hovedfunktion i vores AMD team og Akut team, ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale. Stillingerne indeholder en del receptionsarbejde. Der er tale om en stillinger på 32 timer og en på 37 timer ugentligt. Der er ingen weekend- og aftenvagter. Øjensygdomme […]
Jobtype: Lægesekretær
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital
Frist: 01/12/2019
Blodbank og Immunologi søger bioanalytikere – Et speciale, der går i blodet på dig. Kan du spejle dig i værdier som tværfaglighed, udvikling, gensidig respekt og et højt fagligt niveau, vil vi gerne se dig og din ansøgning. Vi søger en bioanalytiker og en bioanalytikervikar med gode faglige kvalifikationer og samarbejdsevner til vores Blodtypelaboratorie pr. […]
Jobtype: Bioanalytiker
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital
Frist: 01/12/2019
Er du pædagog, ergoterapeut eller sundhedsfagligt uddannet? Er du interesseret i socialpsykiatri? Holmstrupgård, afd. Lunden i Brabrand, søger medarbejder til 32-timers stilling, – og måske er det lige præcis dig, vi står og mangler! Holmstrupgård er et socialpsykiatrisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Holmstrupgård består af 7 døgnafdelinger […]
Jobtype: Ergoterapeut, Pædagog, Social- og sundhedsassistent, Sygeplejerske
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Holmstrupgård Lunden, Psykiatri og Social
Frist: 01/12/2019
Hospitalsenhed Vest flytter i 2020 i nye fantastiske rammer i Gødstrup. Er du en leder med visioner for udvikling af sygeplejen, lyst til fortsatte forandringer, blik for personalets behov i en forandringstid og vil du sammen med afdelingssygeplejerskekolleger i Herning og Holstebro samt de afsnitsansvarlige overlæger være med til at udfylde de nye rammer, er […]
Jobtype: Afdelingssygeplejerske
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Anæstesiologisk afd., Hospitalsenheden Vest
Frist: 01/12/2019
I øre-næse-halsafdelingens sengeafsnit har du nu mulighed for at søge et barselsvikariat, som sygeplejerske på 37 timer ugentligt i blandede vagter med weekend hver fjerde weekend.Vi tilbyder introduktion og mentorordning Vikariatet er fra 02. januar 2020 eller snarest derefter til 30. september 2020 Som sygeplejerske er der mulighed for at udvikle sig fagligt såvel som personligt, og […]
Jobtype: Sygeplejerske
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: ØNH, Holstebro, Hospitalsenheden Vest
Frist: 01/12/2019
Social- og sundhedsassistentelever Social- og sundhedsassistentelever med SSH-baggrund eller færdiggjort GF2 – forløb Kunne du tænke dig at blive social- og sundhedsassistentelev i Region Midtjyllands? Uddannelsen er en kombination af skoleophold og praktik og varer 2 år og 10 måneder.arbejdstiden er på 37 timer pr. uge. Om uddannelsen:Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor der veksles mellem […]
Jobtype: Elev og lærlinge, Social- og sundhedsassistent
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: SOSU Skolerne, Region Midtjylland
Frist: 01/12/2019
Vi søger to radiografer til Kræftafdelingen, Medicinsk Radiografi pr. 1. januar 2020 eller efter aftale. Er du autoriseret stråleterapiradiograf eller radiograf med efterfølgende stråleterapiuddannelse, kan det være dig vi søger. Udover det radiograffaglige lægger vi vægt på, at du er i stand til at sætte patienten i centrum, samtidig med at modaliteterne mestres har en selvstændig, […]
Jobtype: Radiograf
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Frist: 01/12/2019
Vi søger en overlæge 37 timer/ugen. Stillingen er med tiltrædelse fra 1. april 2020 eller efter aftale. Stillingen er vagtfri. Interesserer du dig for snitfladerne mellem det psykiatriske og det somatiske diagnostik inden for det somatisk og psykiatriske behandling både med psykoterapi og medicin tværfagligt samarbejde funktionsledelse i tværfaglig smerteklinik supervision undervisning og formidling forskning og […]
Jobtype: Overlæge
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital
Frist: 01/12/2019
Vi søger en sygeplejerske til en fast stilling fra den 01.02.20, så hvis du søger et job med stor mulighed for faglig og personlig udvikling blandt engagerede og dygtige kolleger, så er chancen der nu. Stillingen er overvejende dagarbejde med 1-2 aftenvagter om ugen og arbejde hver 3.weekend. Sengeafsnittet er et specialafsnit med høj specialiseret […]
Jobtype: Sygeplejerske
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: BUA Børne- og ungdomspsykiatri, Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser - AUH, Psykiatri og Social
Frist: 02/12/2019
Anæstesisygeplejerske til Operation og Opvågning, Regionshospitalet Horsens, søges. Motiveres du af stor selvstændighed som anæstesisygeplejerske, kombineret med et tæt samarbejde med operationssygeplejersker, speciallæger og ad hoc teams? Er du åben, imødekommende og ser forskellighed som en styrke, så kan vi tilbyde dig en inspirerende hverdag præget af spændende og udfordrende akutte som elektive patienter; ikke 2 dage […]
Jobtype: Sygeplejerske
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Bedøvelse, Operation og Intensiv, Operation og Opvågning, Regionshospitalet Horsens
Frist: 02/12/2019
Har du lyst til at få et fleksibelt arbejdsliv i gode fysiske rammer sammen med en gruppe dynamiske og engagerede kollegaer, som brænder for at skabe et super godt fødested med høj faglighed og individuelle forløb for familierne. Så har du muligheden nu, da en af vores jordemoder i Kendt jordemoder ordning skal på barselsorlov. […]
Jobtype: Jordemoder
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Kvindesygdomme og Fødsler, Hospitalsenhed Midt
Frist: 02/12/2019
Har du lyst til nye udfordringer, og kunne du tænke dig at arbejde i en kombineret stilling samt være en del af en dynamisk og faglig dygtig lægesekretærgruppe, så er det DIG vi gerne vil se en ansøgning fra. Klinik for Hud- og Kønssygdomme søger en lægesekretær til en fast stilling på 37 timer/uge. Stillingen ønskes […]
Jobtype: Lægesekretær
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital
Frist: 02/12/2019
Vi søger sygeplejersker, der gerne vil arbejde med sygepleje til øjenpatienter. Stillingerne er henholdsvis et barselsvikariat, et femmåneders vikariat og en fast stilling på 30-37 timer/uge pr. 1. januar 2020 eller efter aftale. Den daglige arbejdstid ligger fortrinsvis i tidsrummet 07.30-16.00 i hverdage, og der må påregnes at indgå i hverdags- og weekendvagt, herunder tilkaldevagt […]
Jobtype: 2. december 2019
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital
Frist: 02/12/2019
Har du lyst til et alsidigt og samarbejdsorienteret arbejdsliv med læring og uddannelse i centrum og være en del af en gruppe dynamiske og engagerede medarbejdere og ledelseskollegaer, som brænder for at skabe et godt fødested og høj læring med vores vision ”Styrk det nye liv” ? Hospitalsenhed Midt, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg søger […]
Jobtype: Jordemoder
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Kvindesygdomme og Fødsler, Hospitalsenhed Midt
Frist: 02/12/2019
En fast stilling 32 timer/uge er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 eller efter aftale. Stillingsbeskrivelsen på basisjordemoder kan hentes her En ansættelse i Kvindesygdomme og Fødsler rummer hele jordemoderens kompetenceområde, således at der veksles mellem barselshotel, fødegang, jordemoderkonsultation inkl. forældre- og fødselsforberedelse, akut graviditetsklinik, hjemmefødsler og kendt jordemoderordning.Som Jordemoder vil du oftest være i en […]
Jobtype: Jordemoder
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Kvindesygdomme og Fødsler, Hospitalsenhed Midt
Frist: 02/12/2019
Vil du være med til at forske i diabetes komplikationer og etablere nye forskningskohorter? Har du kendskab til de udfordringer, det giver at have diabetes? Er du den, der kan arbejde selvstændigt og samtidig være en del af et team? Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) har høje ambitioner for diabetespatienterne i Region Midtjylland. Vi søger […]
Jobtype: 1. januar 2020
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital
Frist: 02/12/2019
Vi søger en dynamisk og initiativrig afdelingsbioanalytiker med tiltrædelse 1. januar 2020 eller snarest herefter. Den primære opgave er ledelse af Vævstypelaboratoriet og Immunologisk Diagnostik. VævstypelaboratorietHovedopgaverne i dette afsnit er at foretage udredning forud for transplantation med solide organer og stamceller, samt immunologisk rejektionsdiagnostik. Derudover udføres vævstype-analyser på patienter med mistænkt HLA-associeret sygdom. Vævstypelaboratoriet er akkrediteret af […]
Jobtype: Bioanalytiker
Arbejdsplads: Region Midtjylland
Afdeling: Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital
Frist: 02/12/2019

Fakta om Region Midtjylland

Region Midtjylland:

 • Region Midtjylland er en af Danmarks fem regioner. Regionen er en administrativ enhed med hovedansvaret sundhedsvæsenet, regional udvikling og drift af en række sociale institutioner i Midtjylland[2].
 • Region Midtjylland er landets næststørste region befolkningsmæssigt med en befolkning på 1,31 mio. (1. januar 2018) [1], og landets arealmæssigt største med et areal på 13.142 km². Regionen har hovedsæde i Viborg.
 • Regionen havde i 2010 et budget på 25,2 mia. kr. og ca. 25.000 ansatte[3].
 • Statslige opgaver i Region Midtjylland varetages af Statsforvaltningen.
 • Kilde: Wikipedia

Kontakt Region Midtjylland

Regionshuset i Region Midtjylland ligger på tre adresser i henholdsvis Viborg, Holstebro og Aarhus.

 • Regionshuset Viborg
 • Skottenborg 26
 • Postboks 21
 • 8800 Viborg
 • Tlf.: 7841 0000
 • kontakt@regionmidtjylland.dk

Telefontid og åbningstid:

 • mandag-torsdag 8.00 – 15.30
 • fredag 8.00 – 15.00

Regionshuset Holstebro
Lægårdvej 10
7500 Holstebro
Tlf.: 7841 0000

Regionshuset Aarhus
Olof Palmes Allé 13-19 + 25, 26, 32-36
8200 Aarhus N
Tlf.: 7841 0000

Hovedadresse og reception er Olof Palmes Allé 15