Ledige offentlige jobs som Læge

På denne side finder du alle ledige jobs offentlige jobs som læge, som vi har i databasen lige nu.

Vi har lige nu samlet jobs i regioner, kommuner og stat.

Du kan sortere i jobs efter fx arbejdsplads og arbejdstid i menuen. Du kan også bruge søgefunktionen lige nedenunder. 

Region

Arbejdstid

Ledige Jobs

Jobtype: Læge
Arbejdsplads:
Afdeling: København Kommune
Frist: 24/11/2019
Jobtype: Læge
Arbejdsplads:
Afdeling: København Kommune
Frist: 21/11/2019
Overlæge til en af landets mest ambitiøse akutafdelinger, Sjællands Universitetshospital, Køge Vil du arbejde på en akutafdeling med et højt fagligt niveau for alle typer af akutte patienter? Så er du den overlæge, som vi søger. Køge akutafdeling modt…
Jobtype: Overlæge
Arbejdsplads: Region Sjælland
Afdeling:
Frist: 30/12/2018
Ved Trombose- og AK-Centret, Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse, er en stilling som reservelæge ledig med tiltrædelse 01.09.19 eller efter aftale. Om Trombose- og AK-Centret Trombose- og AK-Centret er et klinisk afsnit knyttet til Klinisk Biokemisk Afdeli…
Jobtype: Reservelæge
Arbejdsplads: Region Sjælland
Afdeling: Næstved Sygehus
Frist: 12/01/2019
Psykiatrisk Center Amager har i 2017 etableret et specialiseret ambulant team for patienter, der bor på socialpsykiatriske botilbud i centerets optageområde. Der er 8 mellemstore botilbud mellem 25-48 pladser på hvert, som til sammen udgør godt 300 pladser i optageområdet. Heraf modtager ca. 250 beboere p.t. ambulant behandling på PC Amager. Stillingen søges besat […]
Jobtype: Læge
Arbejdsplads: Region Hovedstaden
Afdeling: Psykiatrisk Center Amager
Frist: 25/11/2019
Vi søger en vikar for afdelingslæge i RegionH med tjeneste ved Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Neonatalklinikken. Stillingen er som udgangspunkt 1-årig og til besættelse pr. 01. december 2019 eller snarest muligt derefter. Du vil som afdelingslæge blive indplaceret i klinikkens stab af speciallæger (overlæger og afdelingslæger). I hverdagen vil du indgå i behandlingen […]
Jobtype: Læge
Arbejdsplads: Region Hovedstaden
Afdeling: Neonatalklinikken
Frist: 14/11/2019
Vil du være speciallæge i et kommende bipolar affektivt team på Psykiatrisk Center Ballerup? Vi skal opstarte et specialteam for bipolare affektive patienter, under FACT-ambulatoriet, og har en spændende stilling ledig. Region Hovedstadens Psykiatri har besluttet at omorganisere behandlingen af bipolar lidelse ved oprettelse af en såkaldt KAG-Bipolar. Målet er, at […]
Jobtype: Læge
Arbejdsplads: Region Hovedstaden
Afdeling: Psyk.amb. Ballerup
Frist: 28/11/2019
En stilling som uddannelsesansvarlig overlæge (UAO) til Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet, er ledig til besættelse d. 1. marts 2020 Vi søger en engageret og visionær uddannelsesansvarlig overlæge som i tæt samarbejde med klinikledelsen vil tage ansvar for at sikre et godt læringsmiljø i afdelingen uddannelse og arbejdstilrettelæggelse sammentænkes holde […]
Jobtype: Læge
Arbejdsplads: Region Hovedstaden
Afdeling: Neurofysiologisk Klinik
Frist: 20/11/2019
Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler søger pr. 31.01.2020 to uddannede lægesekretærer til afsnit beliggende på henholdsvis Frederiksberg og Bispebjerg. Vores forventninger til dig Du skal være uddannet lægesekretær og helst have erfaring med at arbejde i et ambulatorium eller i et sengeafsnit. Herudover vægter vi også erfaring […]
Jobtype: Lægesekretær
Arbejdsplads: Region Hovedstaden
Afdeling: Hjerteafdelingen
Frist: 07/11/2019
Vi søger en uddannet lægesekretær hurtigst muligt i et 6 måneders vikariat. Vikariatet er på 37 timer ugentlig med start snarest muligt. Arbejdstid uden vagter. Arbejdsopgaverne drejer sig primært om receptionen og telefonbetjening, så du skal have flair for- og lyst til disse arbejdsopgaver. Ambulatoriet er beliggende på Frederiksberg […]
Jobtype: Lægesekretær
Arbejdsplads: Region Hovedstaden
Afdeling: Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme
Frist: 18/11/2019
Er det ved at være tid til at se noget nyt? – Elsker du den direkte patientkontakt og det gode tværfaglige samarbejde – Kan du jonglere med ret mange bolde? Så læs videre!!!!!! På Afdeling for Urinvejssygdomme på HGH, hvor vi er den største Urologiske afdeling i Nordeuropa, mangler vi nemlig […]
Jobtype: Lægesekretær
Arbejdsplads: Region Hovedstaden
Afdeling: Afdeling for Urinvejssygdomme
Frist: 14/11/2019
Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling, Herlev Hospital har 2 u-klassificerede reservelægestillinger ledig pr. 1. februar 2020 eller snarest derefter. Vil du være en del af en afdeling i rivende udvikling, hvor faglighed og effektivitet kombineres med forskning og uddannelse, samt være en del af et engageret lægeteam, der lægger vægt på […]
Jobtype: Læge
Arbejdsplads: Region Hovedstaden
Afdeling: Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv behandling (Herlev)
Frist: 22/11/2019
2 afdelingslægestillinger (en med primær funktion i UL-teamet og en med primær funktion i MR teamet) er ledige til besættelse pr. 1. marts 2020 eller efter aftale ved Radiologisk Sektion, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Hvidovre Hospital. Stillingerne er med vagt , hvor der ydes ekstra vagttillæg for afdelingslæger med AN–vagt. Ansøgere med ønske om udvidet […]
Jobtype: Læge
Arbejdsplads: Region Hovedstaden
Afdeling: Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed
Frist: 22/11/2019
Vi søger speciallæger fuldtid til bagvagts funktioner i dele af eller alle funktioner i Akutafdelingen – SUH Køge fra foråret 2020 (efter aftale) i 1 år. Køge Akutafdeling modtager årligt 43.000 patienter til indlæggelse og skadestue. Vi har selvstændig…
Jobtype: 1. Reservelæge
Arbejdsplads: Region Sjælland
Afdeling: Sjællands Universitetshospital, Køge
Frist: 27/11/2019
Psykiatrien Syd søger overlæge til Distriktspsykiatrien i Nykøbing Distriktspsykiatrien er en del af Psykiatrien Syd, hvor sengeafdelingen er beliggende i Vordingborg, på Oringe området. Sengeafdelingen har 108 sengepladser, heraf 10 i PAM samt 3 brugerst…
Jobtype: Overlæge
Arbejdsplads: Region Sjælland
Afdeling: Psykiatrien Maribo
Frist: 21/11/2019
Overlæge søges til Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital. Primær funktion på matriklen i Roskilde. Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sund…
Jobtype: Overlæge
Arbejdsplads: Region Sjælland
Afdeling: Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Frist: 9/12/2019
Afdelingslæge søges til Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital. Primær funktion på matriklen i Næstved. Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive e…
Jobtype: Afdelingslæge
Arbejdsplads: Region Sjælland
Afdeling: Næstved Sygehus
Frist: 24/11/2019
Afdelingslæge søges til Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital. Primær funktion på matriklen i Roskilde. Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et…
Jobtype: Afdelingslæge
Arbejdsplads: Region Sjælland
Afdeling: Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Frist: 21/11/2019
Vi søger en afdelingslæge eller overlæge, der vægter faglighed højt og tør have høje ambitioner for den videre udvikling af tilsynsfunktion og modtagelsen af patienter i Psykiatrisk Akutmodtagelse. Den ledige stilling omfatter tilsynsfunktionen på de somatiske afdelinger på Bispebjerg Hospital, som varetages i samarbejde med en reservelæge, som har tilsynsfunktionen som arbejdsområde. Den […]
Jobtype: Læge
Arbejdsplads: Region Hovedstaden
Afdeling: Psykiatrisk Center København
Frist: 11/11/2019
Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland søger en PUK der, i samarbejde med regionens øvrige 5 PUK’er, skal varetage koordineringen af den alment medicinske lægeuddannelse i Region Sjælland. Koordineringen vil omfatte uddannelsesforløb…
Jobtype: Koordinator (læge)
Arbejdsplads: Region Sjælland
Afdeling: Regionshuset
Frist: 3/12/2019

Fakta om job som Læge i det offentlige

Som læge bærer man et fornemt ansvar ved at skulle tage hånd om borgeres helbred, og samtidig er der en relativt stor jobsikkerhed på lang sigt indenfor lægebranchen. Her kan du få et overordnet indblik i at være offentligt ansat indenfor lægebranchen.

Fakta om job som læge i den offentlige sektor

Først og fremmest er læger, tandlæger og andre behandlere en bred branche af offentligt ansatte, som beskæftiger sig med ofte meget forskellige opgaver. Det, som de fleste af os forbinder med en læge, der konsulterer og behandler patienter i lægehuse, kaldes en alment praktiserende læge.

Speciallæger beskæftiger sig også med patientbehandling, men gør det indenfor deres specialiserede fagområde. Det kan fx være indenfor kirurgi, neurologi (videnskaben om hjernen og nervesystemet), eller endda psykiatri. For at blive godkendt speciallæge skal man udover sin basisuddannelse tage uddannelsen som speciallæge, som tager mellem 4-7 år, alt efter hvilket speciale, man vælger. Når man er i gang med at uddanne sig til speciallæge, kommer man også ud på hospitaler og er med til at undersøge patienter sammen med det øvrige lægepersonale. Her arbejder man under betegnelsen reservelæge.

Indenfor sygehusvæsenet er der også en del stillingsbetegnelser for de lægeansatte. En overlæge er fx også speciallæge indenfor mindst ét speciale, og har sit eget ansvarsområde i sin afdeling, i modsætning til basislægerne. Overlæger har desuden et personalemæssigt ansvar overfor reservelæger, da reservelæger under uddannelse arbejder under overlægens ledelse.

Hvad tjener en offentligt ansat læge?

Ens løn varierer selvfølgelig meget efter den konkrete stilling indenfor lægebranchen, man har. Ifølge Lægeforeningen er månedslønnen for sygehuslæger lidt over 48.000 kr., mens månedslønnen er lidt over 62.000 kr. for en overenskomstansat overlæge, som arbejder på hospitaler og sygehuse.

Alternative ansættelser i den offentlige sektor

Selvom de fleste offentligt ansatte læger arbejder med patientbehandling på hospitaler og sygehuse, er der en bred vifte af alternative ansættelsesmuligheder i den offentlige sektor. Der findes fx specialer, som ikke direkte omhandler patientbehandling, herunder arbejdsmedicin og samfundsmedicin. Har man speciale i samfundsmedicin, kan man bl.a. få beskæftigelse i Sundhedsstyrelsen eller Kriminalforsorgen, dvs. blive statsligt ansat.

Derudover kan man med den rette uddannelsesmæssige baggrund også arbejde med undervisning på universiteterne, eller søge ansættelse i Sundhedsministeriet og være med til at udforme de politiske beslutninger, som regeringen og Folketinget vedtager indenfor sundhedsområdet.