2 overlæger (den ene forskningsansvarlig) i ortopædkirurgi/neurokirurgi ved Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme Rigshospitalet Glostrup
 

Begge stillinger som overlæge i ortopædkirurgi/neurokirurgi er ledig til besættelse 1. september 2021 eller snarest derefter.


Den ene stilling er som forskningsansvarlig overlæge med 50/50 fordeling på klinik/forskning. Ud over generel forskning omfatter stillingen også vejledning af ph.d. stud., yngre læger samt undervisning af studerende. Ansøgere med dokumenteret betydelig forskningsmæssig erfaring (f.eks. ph.d. eller dr.med.) vil blive foretrukket.


Den anden stilling ønskes besat med overlægekvalificeret speciallæge i ortopædkirurgi eller neurokirurgi, med bred faglig rygkirurgisk erfaring.


Der vil blive prioriteret kandidater med større erfaring indenfor degenerativ rygkirurgi.


Begge ansøgere skal være fortrolig med at indgå i interprofessionelle sammenhænge med andre faggrupper og specialer. 


Overlægerne indgår i afdelingens almindelige kliniske drift og varetager administrative opgaver efter aftale.


Afdelingens organisation og arbejdsopgaver:


Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme rummer tre lægelige specialer: ortopædkirurgi, neurokirurgi og reumatologi. Afdelingen er bygget op omkring tværfaglige patientforløb for patienter med ondt i ryggen, der inddrager læger fra alle tre lægelige specialer, plejepersonale, fysioterapi, ergoterapi og andre tværgående afdelinger/professioner i tæt samarbejde med primærsektoren.


Afdelingen har landets største rygkirurgiske funktion og varetager udredning og behandling af patienter med degenerativ rygsygdom på højt specialiseret og regionsfunktionsniveau for hele Region Hovedstaden og i et vist omfang for Region Sjælland. Afdelingen varetager al akut degenerativ rygkirurgi for hele Sjælland.


Afdelingen foretager årligt 2100 operationer fordelt på 22 ugentlige lejer, og har 6-7 daglige ambulatorier.


Afdelingen har landets største reumatologiske funktion og varetager udredning og behandling af reumatologiske patienter i hele Region Hovestaden fordelt på 6 matrikler. Der afholdes kirurgiske videokonferencer med de reumatologiske funktioner på andre matrikler.


For nærmere beskrivelse af afdelingens faglige profil henvises til Sundheds­styrelsens specialeplaner for de tre specialer.


Afdelingen har en særlig forskningsforpligtelse. I alt er der til afdelingen knyttet to professorer, fordelt på to forskningsenheder. Derudover er der en rygkirurgisk forskningsansvarlig overlæge.


Afdelingen deltager i studenterundervisningen ved medicinstudiet på Københavns Universitet på flere semestre.


Afdelingen deltager i speciallægeuddannelsen til reumatologi, ortopædkirurgi, neurokirurgi og arbejdsmedicin.


Rigshospitalet Glostrup udgør sammen med Rigshospitalet Blegdamsvej Regionens centrale højt specialiserede hospital.


Vagtforpligtelse


Der vil være vagtforpligtelse i form af en 6-delt bag-bagvagt, som udelukkende opretholdes på dage, hvor bagvagten ikke er speciallæge – hvilket er tilfældet 1-2 dage om ugen.


Løn- og ansættelsesvilkår


Ansættelsesvilkår og aflønning sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for overlæger.


Rigshospitalet Glostrup er røgfrit. Rygning tillades ikke på hospitalets område.


Ansøgning


Bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. Ansøgere bør i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne indenfor disse kompetencer.


Ansøgning stiles til Afdelingsledelsen. Ansøgningen skal være hospitalet i hænde senest tirsdag den 11. maj 2021 kl. 12:00.


Der indkaldes til samtale, når der foreligger indstilling fra det faglige bedømmelses­udvalg, forventes afholdt i uge 25.


Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende overlæge Henrik Røgind på telefonnr. 3863 2696.


 


 


 


Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *