Afdelingslæge, Ortopædkirurgisk Afdeling

Arbejdsplads: Ortopædkirurgisk Afdeling
Ansøgningsfrist: 22/11/2019

Nordsjællands Hospital, Hillerød er et Akuthospital i planområde nord i Region Hovedstaden. Vi har en stor akutmodtagelse, som modtager områdets traumer – fraset de som kører direkte til Traumecenteret på Rigshospitalet. Ansøgeren skal derfor kunne varetage håndtering af traumepatienter, og udføre de forskellige akutte ortopædkirurgiske operationer som hører til denne opgave. I det daglige arbejde udføres tillige almindeligt ambulatorie- og afdelingsarbejde.


Ortopædkirurgisk Afdeling varetager den ortopædkirurgiske behandling i hele Planområde Nord og omfatter traumatologi, alloplastikkirurgi, håndkirurgi, børneortopædi, fod/ankel kirurgi, idrætskirurgi og skulder/albue kirurgi hos såvel børn som voksne. Afdelingslægen vil, udover varetagelse af den akutte ortopædkirurgi og alment afdelingsarbejde, blive tilknyttet afdelingens fagområde indenfor behandlingen af traumepatienter, hvor afdelingslægen skal indgå i teamsamarbejde med de speciallæger der varetager fagområdet . En ansøger med interesse for og erfaring indenfor traumeområdet vil blive foretrukket. Ansøgeren skal herudover være bredt funderet i akut ortopædkirurgi og vil få mulighed for at udvikle specielle interesseområder. Afdelingen ønsker at styrke den forskningsmæssige profil.


Stillingen er forbundet med bagvagt i Hillerød, vagten er med rådighed fra bolig, der indgår aktuelt 16 personer i rullet. Det forventes, at ansøgeren deltager i vedligeholdelse og udvikling af fagområdet, den videnskabelige aktivitet samt præ- og postgraduat uddannelse.


Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.


Stillingen som afdelingslæge ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020, eller efter aftale. Ansøgeren skal være speciallæge i ortopædisk kirurgi.


Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende overlæge Leif Berner Hansen telefon 48 29 36 00 / e-mail leif_berner_hansen@regionh.dk.  


 


Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitæ, ansøgning via nedenstående link. 

Ansøgningsfrist fredag d. 22. november kl. 12.00