Afdelingslæge/overlæge til Afdeling for Patologi, Herlev og Gentofte Hospital

Arbejdsplads: Afdeling for Patologi
Ansøgningsfrist: 15/11/2019

En stilling som afdelingslæge/overlæge ved Afdeling for Patologi, Herlev og Gentofte Hospital er ledig til besættelse 1. januar 2019 eller snarest derefter.


Afdeling for Patologi er karakteriseret af høj dynamik og aktivitet i hverdagen med stort fokus på faglig og teknologisk udvikling. Afdelingen er meget forskningsaktiv og har et professorat i molekylærpatologi. Afdelingen diagnosticerer vævs- og celleprøver fra Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital samt fra speciallægepraksis i regionen.


Der er ca. 140 ansatte i afdelingen, heraf 43 læger: 28 overlæger inkl. ledende overlæge, 4 afdelingslæger og 11 uddannelsessøgende læger. Desuden på AC-siden 5 ½ molekylærbiolog.


Det lægelige arbejde er organiseret i syv team: Dermatologi, gastroenterologi, gynækologi, hæmatologi, mamma/ortopædkirurgi, plastikkirurgi og uropatologi. Desuden varetages nefropatologi. For hvert team er udpeget en teamoverlæge, som varetager kommunikationen mellem afdelingsledelsen og de øvrige læger i teamet. De fleste speciallæger varetager arbejde inden for to teamområder, og der er således et tæt samarbejde mellem de enkelte team.


Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende overbioanalytiker. Desuden har afdelingen et ledelsesteam bestående af afdelingsledelsen, to områdeledere for læger, den uddannelsesansvarlige overlæge, fire afdelingsbioanalytikere, områdeleder for molekylærenheden og områdeleder for portører.


Ansøgere til stillingen skal være speciallæge i patologisk anatomi og cytologi. Ansøgeren bedes angive et eller flere interesseområder blandt afdelingens team. Afdelingen har primært behov inden for uropatologi og neoplastisk hudpatologi, på kortere sigt desuden inden for brystpatologi og nefropatologi. Andre områder kan også være en mulighed. Ansøgningen indsendes online via linket senest d. 15. november 2019 kl. 12.00. Speciallægeautorisation og curriculum vitae inkl. publikationsliste bedes vedhæftet.


Bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremmer, akademiker og professionel (nærmere beskrivelse findes i Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden, https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/Sider/Faglig-bedoemmelse-af-ansoegere-til-overlaegestillinger.aspx).


Ansættelsen sker i henhold overenskomsten indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger (for overlæger Foreningen af Speciallæger).


Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Dorte Linnemann, tlf. 3868 9450.