Afdelingslæge, Radiologisk Sektion, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Amager Hvidovre Hospital

En afdelingslægestilling med primær funktion i CT-teamet evt. PET-CT og/eller abdominal MR/UL eller med rotation er ledig til besættelse pr. 1. september 2021 eller efter aftale ved Radiologisk Sektion, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Hvidovre Hospital. Stillingen er med vagt


Der ydes ekstra vagttillæg per afholdt AN – vagt.


Stillingen ønskes besat med en speciallæge i diagnostisk radiologi, hvor vi ønsker ansøgere med primær interesse for CT , UL  evt MR.


Vagten er 10 skiftet. Foruden dette vagthold er der et overlægevagthold med udvidet dagtjeneste.


Radiologisk Sektion er en del af Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed (FBE), som består af 3 sektioner: 


• MR Forskning 


• Radiologi på Amager og Hvidovre Hospital 


• Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 


 


Du vil blive ansat i Radiologisk Sektion, Hvidovre matriklen med primær funktion i det eller de teams, som du har interesse for. Forskningsaktivitet i FBE er en mulighed, såfremt dette ønskes.  


Ansøgere med andre faglige profiler end ovenfor beskrevet opfordres ligeledes til at søge stillingen, som i givet fald vil være på vagtbærende vilkår eller med udvidet dagtjeneste.    


Røntgensektionens teams består aktuelt af: 


• Thorakoabdominalt team inkl. CT og abdominal MR  


• PET-CT team 


• Ortopædradiologisk team inkl. CT og muskuloskeletal MR 


• Ultralyd-team  


• MR-team 


Radiologisk Sektion er lokaliseret i ny-renoverede lokaler og har alle modaliteter og en næsten totalt fornyet apparaturpark som omfatter: 


• 7 MR-skannere, herunder 7-tesla-MR 


• 4 CT-skannere, herunder en 640-slide-CT-skanner 


• 1 PET-CT 


• 3 SPECT-CT 


• 10 UL  


• 12 Konventionel RTG. 


 


Vi er en stor og robust enhed, som er i stabil vækst. Vi producerer ca. 200.000 undersøgelser og forventer en fortsat stigning i årene fremover.  


Foruden en stor klinisk undersøgelsesproduktion er vi meget optaget af forskning og undervisning – aktuelt ca. 100 publikationer årligt.  


Samlet set er vi ca. 350 ansatte inkl. 70 fultidsforskere. Radiologisk sektion udgør den største gruppe.  


Ny fælles akut modtagelse (FAM) forventes klar 2023 


 


Ansøgningsfrist for afdelingslægestillingen er 20. maj 2021 kl. 15.00.


Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 21


For de rigtige ansøgere er vi indstillet på at imødekomme gode løn- og ansættelsesvilkår. Nærmere oplysning om stillingerne kan fås hos Enhedschef Claus Leth Petersen, mail claus.leth.petersen@regionh.dk eller hos specialeansvarlig overlæge Frank Krieger Jensen, mail frank.krieger.jensen@regionh.dk.  


 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *