Afdelingslæge til spændende stilling på ambulatorium for 3-8-årige børn, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup

Om Ambulatoriet for 3-8-årige børn, B291

Ambulatoriet varetager undersøgelse og behandling af 3-8-årige børn med et bredt spektrum af børnepsykiatriske vanskeligheder, herunder autisme, ADHD, affektive lidelser og angsttilstande, samt børn med tilpasningsreaktioner og forstyrret forældre-barn samspil. 


Vi har højt specialiseret regions-funktion indenfor børn med komplicerede neuropsykiatriske tilstande samt medikamentel behandling af børn under 6 år.


Vores afsnit består af et stort ambulatorium samt et dagafsnit med plads til 4 børn. Vi har fast medicin ambulatorium på mandage hvor yngre læger i samarbejde med speciallæger og sygeplejersker varetager medikamentel behandling af vores patienter.


Personalegruppen er tværfaglig og består af sygeplejersker, pædagog, yngre læger, speciallæger, psykologer, socialrådgiver, fysioterapeut samt et sekretariat. En del af udredningsopgaverne foretages i teams af 2 fagpersoner.


I ambulatoriet arbejder vi aktivt med forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier. Således arbejder vi lige nu som pilotafsnit, med at implementere recovery baserede arbejdsmetoder, ligesom vi har udviklet behandlingstilbud med forældretræning til de mest komplicerede patienter med neuropsykiatriske forstyrrelser.


Vi vægter samarbejde, udvikling og arbejdsmiljø meget højt ift. struktur og organisering af opgaver i afsnittet.


Dine arbejdsopgaver

I
dit daglige arbejde vil du skulle varetage både udredning og behandling af vores patienter, i samarbejde med dine kolleger. Behandling vil omfatte både farmakologisk behandling, psykoedukation og psykoterapi.


Forældrene er aktive samarbejdspartnere og er altid en del af barnets behandling.


Du vil skulle varetage diagnostiske konferencer i samarbejde med afsnittets to overlæger og specialpsykolog.


Du vil ligeledes skulle indgå i vejledning af uddannelseslæger og af medicinstuderende der er tilknyttet afsnittet


Vi forventer 

Du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, eventuelt speciallæge i pædiatri eller almen medicin.  


Du har et fagligt engagement og relevante kvalifikationer, samt gode samarbejdsevner og interesse for videreudviklingen af en tidssvarende børne- og ungdomspsykiatri. 


Vi inviterer også læger der inden for det næste halve år bliver speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri til at søge stillingen.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer og er til besættelse pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.


Som afdelingslæge ansættes du med vagtforpligtigelse. Der er p.t. etableret ”frivillig” bagvagtsordning bestående af speciallæger på tværs af de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er hele tiden behov for at en del af centrets speciallæger er indstillet på at indgå i bagvagtsordningen.


Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.


I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøgere, der indstilles til ansættelse.


Ansøgningsprocedure

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Tine Houmann på 24 40 98 54 eller afdelingssygeplejerske Rikke Tafdrup på 40 17 22 83.


Ansøgningsfristen er den 26. april 2021. Send gerne ansøgningen før fristen, da vi indkalder til samtaler løbende.

Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisationer mm sendes via linket andet sted på sitet.


Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.


Ansættelsessamtaler vil foregå den 29. april 2021.


Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer fra udvalgte tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.


Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen.


Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk


Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  “Job i Psykiatrien”.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *