Afdelingssygeplejerske med ledelseserfaring til Anæstesiologisk Afdeling Nordsjællands Hospital

Arbejdsplads: Anæstesiologisk Afdeling
Ansøgningsfrist: 19/11/2019

Har du lyst til at være med til at præge udviklingen af Anæstesiologisk Afdeling?


Du vil i tæt samarbejde med resten af områdets ledelse sikre:


 • Ansvaret for en afdeling med høj aktivitet og et højt ambitionsniveau
 • Ledelsen af en engageret og erfaren medarbejderstab


Dine opgaver fordeler sig indenfor:


 • Personaleledelse
 • Faglig ledelse
 • Driftsledelse


Vi søger en afdelingssygeplejerske der:


 • har specialuddannelse som anæstesiologisk sygeplejerske
 • har relevant lederuddannelse svarende til diplom-, master- eller kandidatniveau og har ledelseserfaring
 • er indstillet på at arbejde tæt sammen med de øvrige ledere i områdeledelsen som ialt består af to afdelingssygeplejersker (anæstesi), to afdelingssygeplejersker (operation) og to områdeansvarlige overlæger samt afdelingens øvrige ledergruppe.
 • er engageret og motiverende i forhold til opnåelse af en høj faglig kvalitet
 • er løsningsorienteret, energisk og god til at kommunikere
 • arbejder ud fra gennemsigtighed og tillid
 • har fokus på at skabe et trygt og godt arbejdsmiljø med trygge rammer og åbenhed
 • har erfaring med eller viden om driftsmålstyring
 • har erfaring med kompetenceudvikling i en personalegruppe med erfarent personale
 • vil/kan indgå aktivt i de udviklings- og froandringsprocesser afdelingen står foran med det nye hospital


Om os:


Anæstesiologisk Afdeling varetager alle ydelser indenfor specialet anæstesiologi på Nordsjællands Hospital, hvilket dækker: Dagkirurgi, Operativ assistance, Anæstesi, Opvågning/Perioperativ terapi, Intensiv terapi, Intermediær terapi, Præhospital behandling, Smertebehandling, Sterilisering af instrumenter og andre materialer til anvendelse ved operativ procedure og anæstesi.

Medarbejderantallet er ca. 385, heraf ca. 60 anæstesisygeplejersker.


Afdelingen har 6 anæstesikusister. Der er ansat en uddannelsesansvarlig sygeplejerske til at varetage opgaven.


Konkret leverer afdelingen ca. 17.500 anæstesier til kirurgi, ortopædkirurgi, gyn/obs og ØNH herunder også anæstesi til CT- og MR- skanning, DC-konvertering og ECT-behandling i Psykiatrisk Center Nordsjælland. Afdelingen har endvidere en døgndækkende anæstesisygeplejerske på Frederikssund Hospital hele døgnet alle dage.

Operationerne er fordelt på tre operationsgange: Central OP med ca. 12 stuer dagligt og yderligere ca. 8 stuer på dagkirurgisk- og ØNH-OP.


Nordsjællands Hospital er et akuthospital i Region Hovedstaden og består af hospitalerne i Hillerød og Frederikssund samt Sundhedshuset i Helsingør. Nordsjællands Hospital har i alt ca. 585 senge, henholdsvis 460 senge i Hillerød og 125 i Frederikssund.

Hospitalet har et stærkt fokus på patientforløbstankegangen, patientsikkerhed, på den akutte patientprofil samt på forskning og uddannelse. I starten af 2024 flytter hele hospitalet ind i Nyt Hospital Nordsjælland, hvor der er planlagt et nyt intensiv- og intermediær afsnit med i alt 24 senge og en operationsgang med 24 stuer, således at alle operationsgange er samlet.


Løn- og ansættelsesvilkår:


Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.


Stillingen er på 37 timer og er til besættelse 01.01.2020 eller efter aftale.


Yderligere oplysninger:


Har du fået lyst til at søge stillingen eller høre mere om denne, er du velkommen til at kontakte Ledende oversygeplejerske Helle Lauridsen, tlf. 48297441 eller mobil nr. 2720 7069 eller pr. mail helle.lauridsen@regionh.dk

Du er altid velkommen til at aftale et uforpligtende besøg på afsnittet.


Stillingsbeskrivelse kan læses her


Ansøgningsfrist:


Ansøgningsfrist 19.11.19 kl. 12.00, samtaler forventes afholdt 25.11.19.


Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.