Afdelingssygeplejerske til Ortopædkirurgisk afsnit O1551 Nordsjællands hospital Hillerød

Arbejdsplads: Ortopædkirurgisk Afdeling
Ansøgningsfrist: 22/11/2019

Vi søger en visionær, engageret og dynamisk afdelingssygeplejerske, der trives med en afvekslende hverdag med masser af forstyrrelser og mange driftsopgaver. Du står for værdibaseret ledelse og udøver kliniknær ledelse. Udover den daglige drift brænder du for udvikling og du har lyst til ,at understøtte og deltage i hospitalets organisationsudviklingsprojekt ”Livskraft”, som på vejen frem til det nye hospital, vil betyde at afprøve nye måder at organisere arbejdet på.


Om Ortopædkirurgisk Afdeling


Samlet set består Ortopædkirurgisk Afdeling af ca. 250 medarbejdere fordelt på læger, plejepersonale, sekretærer, samt fysio- og ergoterapeuter. Vi har 2 store sengeafsnit 1551 med 26 akutte senge og 0661 med 28 senge fordelt på elektive og akutte senge samt et elektivt 5 døgns afsnit 0152 med 14 senge. Desuden har vi et stort ambulatorium med fys- og ergoterapi. Vi har lavet subspecialisering af vores patientgrupper og de bliver således visiteret til sengeafsnittene ud fra diagnose. Vi yder 25000 sengedage og ser 44.000 ambulante patienter om året. Afdelingen afholder mono- og tværfaglige temadage årligt og har gode muligheder for uddannelse og udvikling.


På 1551 er det amputations- sår patienter og patienter med hoftenært brud der er målgruppen. Sygeplejen er organiseret i teams med tildelt patientpleje. Vi vægter vidensdeling og faglig sparring i hverdagen blandt personalet højt, ønsker stor patienttilfredshed og høj grad af synlighed af personale ude hos patienterne. Vi arbejder tværfagligt og har daglige morgenmøder, hvor afdelingens patienter og forløb planlægges. Vi er uddannelsessted for sygepleje- og radiografstuderende samt social og sundhedsassistent- og redder elever.

På afsnittet vil du blive støttet op af en uddannelsesansvarlig sygeplejerske, som har ansvar for kompetenceudvikling af det uddannede personale, en sygeplejerske med specialfunktion samt 2 kliniske vejledere som varetager uddannelsen af de uddannelsessøgende.


Som afdelingssygeplejerske kommer du til at indgå i et teamsamarbejde med den afsnitsansvarlige overlæge, tæt samarbejde med de 2 øvrige afdelingssygeplejersker samt den ledende oversygeplejerske og øvrige ledergruppe.


  


Vi søger en leder, som


 • leder med afsæt i værdier og er tydelig kulturbærer 
 • har faglig og personlig gennemslagskraft og derigennem skaber troværdighed og respekt
 • har gode samarbejdsevner, situationsfornemmelse, empati og evne til at søge synergi og relationer på tværs 
 • er motiverende og anerkendende med en dialogbaseret og involverende ledelsestilgang  
 • er synlig i den kliniske drift og kan sikre sammenhængskraft på afsnittet og i afdelingen 
 • har gode kommunikative evner, er informativ og tydelig i formuleringen af budskaber 
 • arbejder struktureret, målrettet og resultatorienteret 
 • bidrager til at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø. 


 


Du får til gengæld:


 • En fagligt engageret personalegruppe med stor passion for specialet, der vægter godt arbejdsmiljø og socialt samvær højt.    
 • En kompleks patientgruppe, der stiller store krav til personalets faglighed og udvikling, da ønsket er at sikre det bedst mulige forløb for patient og dennes pårørende.  
 • Et tæt samarbejde på tværs af sektorer for at sikre den bedst mulige udskrivelse og forebygge genindlæggelser.   
 • En ledergruppe, som arbejder målrettet med teamsamarbejde, kvalitet, driftsmål og hvordan vi kan bruge hinanden 


 


Løn og ansættelse


Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2019 eller efter aftale. Vi holder ansættelsessamtaler mandag 25/11.  Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 


Ansøgningsfrist  


Send din ansøgning, CV mv. via annoncelink senest 22.11.2019 kl. 12.00. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 25-27.11.2019.Yderligere information


Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos afdelingsledelsessekretær Julie la Cour tlf.: 48296911 eller mail: Julie.la.cour@regionh.dk

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Vivian Møller Hansen på tlf. 48 29 5909 eller mail: vivian.moeller.hansen@regionh.dk.