Akut kardiologi på Nordsjællands Hospital Frederikssund

Arbejdsplads: Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling
Ansøgningsfrist: 27/01/2020

Kardiologisk sengeafsnit B1B2 er en del af kardiologisk afdeling på Nordsjællands Hospital, beliggende på Frederikssund hospital. Vi varetager den grundlæggende og den specialiserede sygepleje til patienter med kardiologiske sygdomme. Afsnittet omfatter 30 senge – alle med mulighed for overvågning.


Da en af vores kollegaer har søgt nye udfordringer, søger vi en sygeplejerske der har lyst til arbejdet med den kardiologiske patient – og som udfordres af såvel de super akutte, som de mere traditionelle kardiologiske forløb. Som sygeplejerske på kardiologisk afsnit B1B2, er der mulighed for at arbejde på både sengeafsnit og i vores kardiologiske enhed i akutafdelingen på Hillerød Hospital.  


Akut kardiologi i brystsmerteklinikken


Som fremskudt enhed i den fælles akutmodtagelse på Hillerød Hospital, består vores brystsmerteklinik af 10 senge, hvor sygeplejersker og de kardiologiske speciallæger, samarbejder med modtagelse, pleje og behandling af den akutte kardiologiske patient og fast-track forløb for AKS-patienterne.   


Konstellationen er en helt unik mulighed for at prøve kræfter med kardiologisk afgrænsede arbejdsgange i akutmodtagelsen. Gruppen af sygeplejersker der dækker brystsmerteklinikken, består af sygeplejersker fra de kardiologiske afsnit på både Hillerød og Frederikssund hospital.  


Som sygeplejerske i kardiologisk afsnit B1B2, vil du blive tilbudt vagter i brystsmerteklinikken og på vores akutte kardiologiske sengeafsnit, i en fordeling der aftales med afdelingssygeplejersken.  


Om afsnittet:   


 • Vi er 35 sygeplejersker, 5 social- og sundhedsassistenter og 1 sygeplejesekretær, som sammen udgør en engageret og positiv personalegruppe, hvor faglighed og fællesskab er i højsædet.
 • Vi har patientmæssigt stor variation i sygdomskompleksitet, indlæggelsesvarighed og aldersfordeling og varetager plejen af patienter indenfor en bred sygdomskategori:  Akut Koronart syndrom, herunder patienter med lungeødem, kardiogent chok, før og efter subakut KAG/PCI samt præ og post operativt ved CABG
 • Komplekse kardiologiske lidelser, herunder aortadissektion, pericarditis samt patienter med øvrige hjerteklapsygdomme    
 • Hjertesvigt, herunder både patienter med akut hjertesvigt samt patienter i kroniske hjertesvigtsforløb    
 • Arytmier, herunder patienter til medicinsk frekvensregulering og DC-konvertering samt patienter til anlæggelse af pacemaker  
 • Vi har sygeplejeambulante funktioner inden for områderne: hjertesvigt, hjerterehabilitering, R-test samt A-EKG. Alle ambulatorier bemandes med sygeplejersker fra afdelingen.     


Personalegruppen  


Personalegruppen er kendetegnende ved høj kompetence og anciennitet – en stor del af personalet har været ansat mere end 10 år, enkelte over 25 år, hvorfor der altid er erfarne kollegaer i vagt.   

Vi vægter humor, god stemning og omsorg for hinanden højt. Herunder personalearrangementer i fritiden, arrangeret af vores sociale udvalg. Vi kan desuden fremhæve, at vi som arbejdsplads har et mangeårigt solidt samarbejde med vores tværfaglige samarbejdspartnere på hele hospitalet, hvilket giver korte kommandoveje, da alle kender hinanden.   


Vi søger sygeplejersker som:   


 • Har interesse for både den akutte og den komplekse sygepleje.  
 • Kan anvende sygeplejefaglig viden aktivt til gavn for både patienter, pårørende og kollegaer   
 • Har lyst til at indgå i et stærkt læge- og sygeplejefaglig team, hvor vi samarbejder tæt om patienternes forløb og løbende udfordrer hinanden fagligt   
 • Er engageret, fleksibel og initiativrig  


Uddannelse og udvikling – Vi tilbyder:


 • For nyuddannede tilbyder vi efter cirka 1 års ansættelse Regionens kardiologiske basisuddannelse    
 • Efter 2-3 års ansættelse i afdelingen tilbydes Regionens kardiologiske efteruddannelse   
 • Mulighed for arbejde med både akutte og ambulante funktioner    


I afsnittet har vi en klinisk sygeplejespecialist og en sygeplejerske med særligt ansvar, der varetager udvikling og implementering af vores patientforløb.   


Vi har et 4 ugers veletableret introduktionsprogram, som ud fra dine kompetencer planlægges sammen med vores introduktionssygeplejerske, herunder introduktion til aften- og nattevagt.


Det nye hospital  


Som sygeplejerske på B1B2 får du muligheden for at blive en del af en rejse, hvor vi i 2021 sammenlægger de to hospitaler i Nordsjælland til et nyt moderne akuthospital, der placeres som en integreret del af erhvervs og boligområdet Favrholm ved Overdrevsvejen syd for Hillerød by.   

Det nye hospital kommer til at rumme ca. 20 kliniske funktioner og kommer til at dække flere end 325.000 borgere, der før fordelte sig på hospitaler i Hillerød, Helsingør og Frederikssund.


Ansættelsesvilkår:


Stillingerne er til besættelse snarest eller efter aftale. Timetal efter aftale.


Der arbejdes i weekendrul; hver 2, hver 2, hver 4. weekend; hver 2 weekend(hvis det foretrækkes) eller hver 3. weekend. Det giver i gennemsnit et weekendrul der svarer til cirka hver 3. weekend. Der er mulighed for fast dagvagt/nattevagtsrul ellers arbejdes der i blandet dag-, aften- og nattevagt. Der tilstræbes ca. 6 vagter på 4 uger.


Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.


Ansøgningsprocedure:


For yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Charlotte Høj på tlf. 48 29 52 49 eller mail:  charlotte.dons.hoej@regionh.dk   

Du kan også læse mere om afdelingen på www.nordsjaellandshospital.dk    

Ansøgningsfristen er den 27. januar 2020 kl. 12.00. Der afholdes løbende ansættelsessamtaler.   

Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.