Bliv sygeplejerske i Akutmodtagelsen, Nordsjællands Hospital

I 2019 åbnede vi en ny Akutmodtagelse med nybygget triageområde, hvor vores primære opgave er begrænset til den helt akutte sygepleje i de specialer, der er repræsenteret på Nordsjællands Hospital. Vi er i gang med at etablere akutmedicin som selvstændigt speciale og er allerede godt på vej. Vi arbejder målrettet imod at udvikle specialet og sikre at organiseringen er på plads, så vi er klar til fremtiden og indflytningen på det det nye hospital, som vil stå klart 2024 . Åbningen af en ny Akutmodtagelse har været en stor succes, hvor vi har lykkedes med at vende op imod 70 % af patienterne. På sigt skal sengeantallet i det Akutmedicinske speciale også udvides. Derfor søger vi nu flere sygeplejersker.


Om afdelingen: 


Som sygeplejerske i Akutmodtagelsen indgår du i et tæt samarbejde med mange mono- og tværfaglige samarbejdspartnere. Teamsamarbejdet giver en hurtigere afklaring af patientens tilstand og højere behandlingskvalitet. Det er en afdeling,


Vi tilbyder en arbejdsplads:


 • hvor patientens behov styrer forløbet 
 • hvor vi inddrager patienten i behandlingen ved at give dem et realistisk billede af de muligheder og tilbud, der er til rådighed 
 • hvor vi kontinuerligt arbejder på at forbedre patientbehandling-/sygepleje og ventetiden 
 • hvor der er et tæt samarbejde og sparring mellem læger og sygeplejepersonale med fokus på kommunikation, ansvar, kvalitet og patientsikkerhed 
 • hvor du med din entusiasme og faglige ambitioner og satte mål får mulighed for en fortsat faglig og personlig kompetenceudvikling, herunder basisuddannelse i akutsygepleje


..en arbejdsplads med et læringsmiljø, hvor du får mulighed for 


 • at udvikle og afprøve dine faglige kompetencer og erfaring med forskellige typer af patienter i et trygt og tillidsbaseret miljø 
 • at udfordres til fortsat faglig udvikling ex. inden for, skadestue-/behandling og sygepleje, traumemodtagelse, triage, koordination af patientforløb 
 • en personalegruppe med kollegaer i alle aldre, med forskellig erfaring  
 • en åben ledelsesstil, hvor dine synspunkter tæller, og hvor afdelingssygeplejerskerne dagligt er kliniknær
 • en arbejdsplads der lægger vægt på uddannelse

  • Hvert år sendes 12 sygeplejersker på akutuddannelsens 4 moduler
  • Vi har 2 årlige uddannelses dage med Regionens færdighedstræning
  • Hver måned trænes traume team træning (TTT) og medicinsk akut kalds træning (MAK), hvor alt personale kommer igennem på skift i forhold til de funktioner de varetager


.. en arbejdsplads med fokus på introduktion


I Akutafdelingen lægger vi stor vægt på at få dig introduceret godt til vores afdeling. Derfor har vi tilrettelagt et forløb på ca. 3 måneder, hvor du bliver oplært og får muligheder for at danne erfaringer med kerneopgaverne i afdelingen, mens du stadig er i introduktion.  Introduktionsperioden planlægges individuelt alt efter din erfaring. Du vil i den periode primært arbejde i dag- og aftenvagter, da muligheden for oplæring er størst der. Vi har dedikerede sygeplejersker, der udgør et mentorkorps og en sygeplejerske med uddannelsesfunktion som er tovholder på oplæring. 


Stillingerne er til fastansættelse på 28-37 t/uge i blandede vagter. Vi lægger en vagtplan, med udgangspunkt i en grundplan og dine personlige ønsker. Vi tilstræber at lægge vagtplanen i toholdsskift, 8 timers vagter hver 2. weekend eller 12 timers vagter hver 3. weekend. 


Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.


Ansøgningsfrist: hurtigst muligt og senest 28. april 2021 


Vi holder ansættelsessamtaler løbende.   


Du er velkommen til at kontakte os for et uforpligtigende besøg eller afklarende spørgsmål:


 • Afdelingssygeplejerske Helle Bjergskov Seemann, telefon 48 29 66 60. Mail: helle.bjergskov.seemann@regionh.dk  
 • Afdelingssygeplejerske Marina Bäck-Mønsted, telefon 48 29 68 98. Mail: marina.rut.baeck-moensted@regionh
 • Afdelingsygeplejerske Louise Liv Andersen, tlf. 48 29 36 44. Mail: Louise.andersen.12@regionh.dk
 • Afdelingssygeplejerske Gry Rosenmai, tlf. 48 29 34 00. Mail: gry.rosenmai@regionh.dk  


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *