Brænder du for at arbejde med aktiviteter i samarbejde med patienter og personale på tværs af 2 lukkede afsnit? Vi søger en idérig aktivitetsmedarbejder, som har mod på at arbejde med patienter ud fra deres interesser og behov.

Vi tilbyder

Vi har oprettet et aktivitetsteam, som en del af arbejdet med nedbringelse af tvang i psykiatrien og fokus på patienttilfredshed. Da stillingen går på tværs af to lukkede afsnit, C3 og D1, er der her en unik mulighed for at bruge dine kompetencer lige, hvor der er behov for det.


Aktivitetsteamet består af i alt 3 aktivitetsmedarbejdere, som har ansvaret for igangsættelse af aktiviteter på de to lukkede afdelinger, såvel gruppe- som individuelle aktiviteter og ad hoc-opgaver. I samarbejde med dig, skal teamet tilrettelægge aktiviteter, der tilgodeser de fleste patienters behov.  


I en til tider uforudset hverdag på to lukkede afdelinger lægger vi vægt på, at du er initiativrig ud fra patienternes behov. Det kan fx være at tage initiativ til at gå udenfor og spille fodbold, løbe en tur, tage på hjemmebesøg og gå ud og handle eller at bage en kage.


Alt sammen ud fra, hvad du selv synes er spændende. Du er således selv med til at forme din hverdag i samarbejde med de andre i teamet. Der er tilbud om ugentlig supervision.


Vi arbejder efter Safewardsmodellen, som vi mener understøtter høj faglighed og er nøglen til et godt og sundt arbejdsmiljø. Vi har vedligeholdelsesinstruktører, der er til for at give dig sparring og støtte, når vi arbejder deeskalerende og med forebyggelse af tvang.


Kognitiv adfærdsterapi er integreret i vores daglige arbejde, vi anvender metoder fra DAT og bestræber os på at tilbyde et miljø, der fremmer patientens recoveryproces.


Du vil møde patienter i en blandet målgruppe med alle diagnoser i den akutte fase.


Aktivitetsteamet har til opgave at arbejde med følgende overordnede aktiviteter:


 • Fysiske aktiviteter.
 • Social færdighedstræning.
 • Kreative aktiviteter.
 • Rekreative aktiviteter.


Vi søger dig, der brænder for at skabe aktiviteter med målgruppen og derudover, at du:


 • Fx er uddannet fysioterapeut, ergoterapeut, pædagog, lærer eller anden relevant uddannelse på bachelor-niveau, med brændende lyst til at arbejde med aktiviteter til patienter i lukket regi
 • Har en anden baggrund som fx musikterapeut, psykomotorisk terapeut eller billedkunstner
 • Meget gerne har erfaring fra psykiatrien og kendskab til målgruppen
 • Har lyst til at være en del af en tværfaglig personalegruppe i et meget vekslende miljø
 • Har mod på at arbejde med patienter, der til tider kan være udadreagerende
 • Bidrager aktivt og med initiativ til at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i de to afdelinger
 • Er fleksibel


Ansættelsesvilkår

Stillingen som aktivitetsmedarbejder er til besættelse pr 1. juli 2021 eller efter nærmere aftale. Den er på 37 timer og går på tværs af afsnit D1 og C3.  Møde- og vagttider aftales nærmere.


Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.


Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske på intensivt sengeafsnit, D1, Sarah Pagh Dahlberg på tlf. 2116 2695 eller afdelingssygeplejerske på intensivt afsnit, C3, Ella Guldbro Jósleivsdóttir på tlf. 2035 9453.


Ansøgningsfristen er den 3. maj 2021, kl. 12.00. Samtaler afholdes løbende.

Ansøgning, CV, uddannelsespapirer og andre relevante dokumenter sendes via linket på siden. Hvis det er dig vi søger, så send os en ansøgning med fokus på dine forslag til aktiviteter. 


Vi indhenter altid referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. 


Om Psykiatrisk Center Amager

Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 270.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst.


Centret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner.  Vores 129 sengepladser er fordelt på fem intensive og tre åbne sengeafsnit, samt et modtageafsnit og dertilhørende psykiatrisk akutmodtagelse. De åbne sengeafsnit er subspecialiserede i henholdsvis affektive lidelser, debuterende psykoser, skizofreni og rehabilitering samt ældrepsykiatri.


Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS Ambulatorium, et Gadeplansteam og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.


Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Vi har siden 2011 arbejdet med LEAN som metode til at skabe en forbedringskultur.


Du kan læse og høre mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  “Job i Psykiatrien”.


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *