Diagnostisk Center – Universitetsklinik for Innovative Patientforløb i Silkeborg søger 1 praktikant

Vil du have en fod indenfor på Danmarks bedste mindre hospital?

Et praktikforløb ved Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. februar 2021. Stillingen svarer til 20 ECTS point (500 timer).

Om Diagnostisk Center
Diagnostisk Center er en fusion af Medicinsk og Radiologisk Afdeling tilbage i 2011. Regionshospitalet Silkeborg blev i 2007 af regionen udnævnt til et udviklingshospital, hvor Diagnostisk Center skal skabe hensigtsmæssige patientforløb på tværs af specialer og sektorer. Diagnostisk Center fik i 2013 status af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb.

Overordnet er Diagnostisk Center karakteriseret ved:

  • Et særdeles godt fagligt og kollegialt miljø
  • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer
  • Høj (tvær)faglighed
  • Et prioriteret forskningsmiljø omkring (fortrinsvis) kliniske, organisatoriske og tværfaglige og tværsektorielle problemstillinger

Som praktikant vil du blive en del af Kvalitets-, Innovations- og Forskningsenheden (KIF) i Diagnostisk Center. KIF-enheden er sammensat af medarbejdere med flere forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og kompetencer, og der er et tæt samarbejde om de forskellige opgaver og projekter. Hos os kommer du helt tæt på den kliniske virkelighed. Du løser dine opgaver i samspil med b.la. læger og sygeplejersker, og du får lov at opleve, hvordan vores nye tiltag gør en forskel for den enkelte patient. Det giver dig et unikt indblik i sundhedsvæsenet, og gør afstanden fra teori til praksis meget kortere.  

Om stillingen
Som praktikant kommer du til at indgå i projekter samt andre ad hoc-opgaver i afdelingen, der forløber henover foråret 2021.
Du vil primært blive tilknyttet et forskningsprojekt om ny organisering af udredning af funktionel lidelse.

  • Projektet evalueres kvantitativt og kvalitativt gennem flere delstudier. For praktikanten vil opgaven bl.a. være at lave løbende (kvantitative) rapporter med efterfølgende (kvalitativ) opfølgning som led i implementerings-delstudiet. Desuden at bidrage til det kvalitative studie ved at medvirke i og transskribere interviews, og endelig er der også mere generelle AC opgaver som fx referater og mødeplanlægning. For den rette kandidat kan der være mulighed for efterfølgende ansættelse som studentermedhjælper i projektet.

Du skal have interesse for sundhedsvæsenet og dets organisering, have gode metodemæssige kompetencer og kunne arbejde selvstændigt og struktureret. Du forventes at kunne bidrage med eksempelvis projektkoordineringsopgaver, systematisk litteratursøgning og vurdering af denne, analyse af kvantitative data, tilrettelæggelse af interviews og analyse samt deltage i diverse møder samt evt. formidlingsopgaver. På sigt vil der være rig mulighed for at skrive speciale i KIF.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil, og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen som praktikant er ulønnet, men der vil være mulighed for at få dækket eventuelle udgifter til transport svarende til prisen på den billigste offentlige transportform. Som udgangspunkt varer praktikforløbet et semester.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forskningsansvarlig sygeplejerske Charlotte W. Appel, tlf.nr.: 78 41 78 21 eller til projektleder Bart van West. tlf.nr.: 29 63 40 54

Din ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest torsdag den 22. oktober 2020.

Vi indkalder løbende til samtaler og forbeholder os retten til at tage praktikopslaget ned, når vi har fundet de rette kandidater.

  • Vedhæft ansøgning og CV.
  • Angiv gerne i din ansøgning, hvilke forhold der gør sig gældende for din praktik, f.eks. ECTS-point jævnfør din studieordning, praktiktid, praktikperiode, studiejob eller sideløbende studier.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *