Engageret ildsjæl med stort lederdrive søges til Lunge- og Infektionsmedicinsk Afsnit på Frederikssund

Arbejdsplads: Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling
Ansøgningsfrist: 21/11/2019

Ønsker du at drive og sætte retning for den faglige udvikling af vores spændende lunge og infektionsmedicinske afsnit? Er du robust og dynamisk og har viljen til at gøre en forskel i dit ledelsesarbejde? Er du anerkendende og inddragende og har øje for den enkelte medarbejder? Så er du vores nye afdelingssygeplejerske.


Vi søger en dynamisk og engageret afdelingssygeplejerske med ledelsesværktøjet i orden og viljen til at sætte retning og gøre en forskel for både patienter og medarbejdere. Du får ansvar for en flok engagerede og dygtige medarbejdere, og din opgave bliver at sætte retning, motivere og sikre den fortsatte udvikling af afsnittet. Her er der også rum og plads til, at du kan sætte dit eget præg på afsnittet.


Du kommer til at indgå i et teamsamarbejde med den områdeansvarlige overlæge og vil samarbejde tæt med den øvrige ledergruppe, især sygeplejeledergruppen. På afsnittet vil du blive støttet op af en sygeplejerske med kvalitetsfunktion, en klinisk vejleder og en praktikvejleder, som har ansvaret for det præ-graduate område. Derudover har du mulighed for at ansætte en sygeplejerske med ansvar for introduktion og oplæring af nyansatte. 


Vi søger dig, der


 • Leder med afsæt i værdier og er tydelig kulturbærer 
 • Har gode samarbejdsevner, situationsfornemmelse, empati og evne til at søge synergi og relationer på tværs 
 • Er motiverende og anerkendende med en dialogbaseret og involverende ledelsestilgang 
 • Vægter tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 
 • Er synlig i den kliniske drift og kan sikre sammenhængskraft på afsnittet og i afdelingen 
 • Har gode kommunikative evner, er informativ og tydelig i formuleringen af budskaber 
 • Arbejder struktureret, målrettet og resultatorienteret 
 • Bidrager til at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø. 


Vi kan tilbyde


 • En fagligt engageret personalegruppe med passion for specialet, der vægter godt arbejdsmiljø og socialt samvær højt.  
 • En medarbejdergruppe der gerne vil videreudvikling og tværfaglig sparring gennem et tæt samarbejde særligt mellem læge- og plejegruppen.  
 • En kompleks patientgruppe, der stiller store krav til personalets faglighed og udvikling, da ønsket er at sikre det bedst mulige forløb for patient og dennes pårørende.  
 • Et tæt samarbejde på tværs af sektorer for at sikre den bedst mulige udskrivelse og forebygge genindlæggelser.   
 • En ledergruppe, som arbejder målrettet med teamsamarbejde, kvalitet, driftsmål og hvordan vi kan bruge hinanden.
 • Relevant lederuddannelse. 


Om os

Lunge og Infektionsmedicinsk Afsnit består af 28 akutte senge og har et optageområde på 315.000 borgere. Vi har et godt og tæt samarbejde med de otte kommuner, som ligger i optageområdet, hvor vi skaber gode patientforløb med sikre overgange. Afsnittet er en del af Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling (LIA) med et fælles værdisæt, der tager udgangspunkt i mod, ordentlighed og anerkendelse. Vi er i gang med flere udviklings- og forskningsprojekter, både faglige og organisatoriske. Derudover deltager vi aktivt i et fælles hospitalsprojekt med høje visioner, som skal klargøre hospitalet organisatorisk og fagligt til det nye hospital, som står klart i 2024. 


Afdelingen har netop overtaget 17 senge i akutmodtagelsen i en fremskudt enhed, som varetages af plejepersonale og læger fra LIA. Det betyder, at plejepersonaler fra Lunge og Infektionsmedicinsk Afsnit også har mulighed for at have vagter i den fremskudte enhed kaldet LIA-M. 


Løn- og ansættelsesvilkår  

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2020. Vi holder ansættelsessamtaler i uge 48. 


Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Hertil kan der forhandles ift. individuelle kompetencer.


Har du spørgsmål, eller vil du vide mere?

Er du interesseret i stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Merethe Ørtoft på tlf. 48 29 30 70 eller mobil 31 55 16 22, eller mail merethe.oertoft.rasmussen.01@regionh.dk


Du kan læse mere om afdelingen og hospitalet her www.nordsjaellandshospital.dk


Ansøgningsfrist  

Send din ansøgning, CV mv. via annoncelink senest den 21. november 2019 kl. 12.00