Er du interesseret i at vejlede og uddanne sygeplejestuderende?

Arbejdsplads: Anæstesiologisk Afdeling
Ansøgningsfrist: 18/11/2019

Vi søger en klinisk
vejleder med personlig gennemslagskraft, der brænder for uddannelse af sygeplejestuderende
på alle niveauer og social- og sundhedsassistent elever. Vil du være en del af
vores engagerede klinisk vejleder team i afdelingen? Så kan vi tilbyde dig en
spændende og inspirerende hverdag med gode kollegaer og et godt tværfagligt
samarbejde.

 

Dine opgaver som klinisk vejleder vil være, at:

 • Sikre, at vi lever op til kravene i uddannelsesordningen.
 • Planlægge studieforløb på egne afsnit og i afdelingen.
 • Vejlede og undervise i klinisk praksis bed-side.
 • Hjælpe de studerende med at skabe sammenhæng mellem teori og
  klinik.
 • Afholde refleksionsseancer samt simulationstræning.
 • Afholde samtaler og eksaminer.
 • Udvikle afdelingens læringsmiljø i samarbejde med afdelingens kliniske
  vejledere.
 • Skabe sammenhæng mellem præ- og postgraduat uddannelse i
  afdelingen.
 • Understøtte vejlederne i dine afsnit.
 • Deltage i undervisning på tværs af hospitalet.

Om os:

Anæstesiologisk Afdeling varetager
alle ydelser indenfor specialet anæstesiologi på Nordsjællands Hospital,
hvilket dækker: Dagkirurgi, Operativ assistance, Anæstesi,
Opvågning/Perioperativ terapi, Intensiv terapi, Intermediær terapi, Prehospital
behandling, Smertebehandling, Sterilisering af instrumenter og andre materialer
til anvendelse ved operativ procedure og anæstesi.

Dit ansvarsområde-omhandler:

Dagkirurgisk afsnit – som varetager samtlige opgaver i det dagkirurgiske forløb, fra for-samtaler, assistance til operative indgreb, undersøgelser indenfor det kirurgiske, ortopædkirurgiske og gynækologiske speciale samt opvågningsfunktion.

Operationsafsnittet – som modtager elektive og akutte patienter inden for specialerne: Ortopædi, kirurgi og Gynækologi/obstetrik.

Perioperative afsnit/opvågningsafsnit – som modtager patienter i alle aldre fra samtlige af hospitalets specialer. Afsnittet har en kapacitet på 19 senge fordelt på det centrale afsnit og et satellit-afsnit til øre- næse- og halspatienter med dagfunktion.

Som klinisk vejleder indgår du i klinisk arbejde og weekendvagter efter aftale, så derfor forventer vi, at du har operationserfaring og/ eller opvågningserfaring.

Du er i stabsfunktion til den ledende oversygeplejerske, men den daglige udvikling og håndtering af uddannelsesfunktionen på afsnittene sker i et tæt samarbejde med afdelingssygeplejerskerne, afdelingens øvrige kliniske vejledere og afsnittenes daglige vejledere.

Du har relevant videreuddannelse indenfor pædagogik- og eller uddannelse på diplom- eller kandidatniveau. Du er en god formidler og har erfaring med klinisk undervisning på et højt fagligt niveau. Du evner at vejlede, understøtte og facilitere refleksion.

Du deltager aktivt i den direkte patientpleje i forbindelse med uddannelse og supervision. Vi forventer, at du er i stand til at bevare overblikket i pressede situationer og at du fungerer godt med såvel selvstændigt arbejde som teamarbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen er til besættelse: 01.02.2020 eller efter aftale.

Stillingen er på 37 timer eller efter aftale.

Løn- og
ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på
Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder
Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Yderligere
oplysninger:

Har du fået lyst til at søge stillingen eller høre mere om denne, er du
velkommen til at kontakte os på mail eller telefon. Du er også altid velkommen
til et uforpligtende besøg på afsnittene. Hvis du vil vide mere om stillingen
kan du kontakte Ledende oversygeplejerske Helle Lauridsen på telefon 48297441
eller mobil 2720 7069.

Stillingsbeskrivelsen kan læses her

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfrist: 18.11.19

Samtaler forventes afholdt den 22.11.19

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV, som du skal sende online via linket på siden.