Ledende lægesekretær søges til Neurologi, Hospitalsenhed Midt

Stillingen som ledende lægesekretær ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse pr. 1. december 2020.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge, hvor det forventes, at du kombinerer almindelige lægesekretæropgaver og ledelsesopgaver (ca. 40/60-stilling). Der er netop denne mulighed, idet der er tale om et mindre ledelsesfelt på 17 medarbejdere.

Om stillingen
Er du uddannet lægesekretær med erfaring indenfor eller lyst til ledelse samtidig med et ønske om at arbejde på en fantastisk arbejdsplads med fagligt kompetente lægesekretærer og et “stort” ledelsesrum – så læs mere nedenfor!
Vi søger et helstøbt menneske – fordi jobbet er det halve liv!

Vi søger ikke ”hvem som helst”, idet vi forventer, at du har interesse i ledelse samt forståelse for vigtigheden og betydningen af følgeskab. Det tværfaglige ledelsessamarbejde fungerer allerede optimalt, så vi forventer, at du også bidrager positivt til dette. Ledelse er at have fokus på at lede både op- og nedad samt på tværs.

Ledelse tager tid, men samtidigt skal du også have lysten og evnerne til at skrive en journaloptagelse, kliniknotat eller stuegangsnotat, idet stillingen er estimeret til en ca. 40/60 – dvs. at du generelt vil have 1-2 dage/uge med mulighed for at gå i dybden med klinik- og sengeafsnitsarbejde, hvilket også gør, at du er bedre klædt på til ledelsesopgaven omkring registrering og dokumentation.
Netop registrering og dokumentation skal du have lyst til at “nørde” med, idet Neurologi er et stort område med mange spændende facetter som f.eks. Ambuflex, videokonsultationer, databaseregistrering, BI-lister med målet korrekt registrering udover klinik- og sengeafsnitsdokumentation.

Du behøver ikke at have erfaring med Neurologi, men du skal have interesse i at blive klædt på i feltet, så du kan give løbende sparring og udfordring ind i opgaveløsningen.
Målet er, at du med integritet og tydelig kommunikation tegner det faglige og strategiske billede for sekretærgruppen i Neurologi samtidigt med, at du er en faglig kompetent lægesekretær.

Som funktionsleder indgår du i et tæt samarbejde med Afdelingsledelsen samt øvrige funktionsledere i Neurologi. Den daglige ledelse af sekretærgruppen foregår i et tæt tværfagligt samarbejde med afdelingssygeplejersken i Klassisk Neurologi og klinikchefen i VCR.

Vi forventer følgende kvalifikationer, hvis du søger stillingen:  

Vi forventer, at du

 • er uddannet lægesekretær med relevant faglig erfaring og lederuddannelse på diplomniveau alternativt har lyst og mod til at arbejde med ledelse samt påbegynde relevant ledelsesuddannelse
 • har kendskab til/lyst til at tilegne sig hospitalets vision, strategier og indsatsområder og vil anvende dem som grundlaget for egen ledelse
 • kan skabe strukturer både for eget arbejde og dine medarbejdere
 • har stor interesse i dokumentation, registrering og juridiske retningslinjer
 • har gode samarbejdsevner, er loyal og evner diskretion
 • kan facilitere til faglig udvikling og trivsel i personalegruppen
 • har et tværgående og strategisk blik, så afdelingens ressourcer og kompetencer sættes bedst muligt i spil
 • er en initiativrig, visionær og medinddragende rollemodel
 • har en åben, anerkendende samt tillidsfuld ledelsesstil og du trives bedst, når andre og opgaven lykkes
 • har gode formuleringsevner, er i stand til at motivere medarbejderne og bidrager til et godt arbejdsmiljø

Vi kan tilbyde:

 • En faglig kompetent, engageret og ansvarsbevidst sekretærgruppe
 • Medarbejdere som er vant til at arbejde selvstændigt indenfor de mange neurologiske subspecialer og som har en positiv tilgang til det tværfaglige samarbejde
 • En fleksibel og serviceorienteret tilgang til opgaveløsningen med patienten i fokus
 • Velfungerende og godt tværfagligt arbejdsmiljø og samarbejde.
 • Mentorordning med anden ledende lægesekretær på HEMidt mhp. ledelsessparring
 • Intro den første måned hvor du blandt andet følges med den nuværende ledende sekretær.

Arbejdsmiljøet synes vi selv er ret godt – bliv en del af Neurologi og vær med til at præge dette, idet arbejdsmiljøet er et fælles ansvar!

Om afdelingen
Sekretærerne i Neurologi er geografisk lidt spredte i 4 forskellige bygninger på HEMidt. Du har kontor tæt på afdelingsledelsen. I Neurologi arbejder 17 lægesekretær i selvstyrende teams.
Vi har sekretærer i alle aldersgrupper og en høj faglighed, hvilket man ikke må lade sig skræmme af, da vi sørger for at give dig en grundig introduktion til specialet.
Neurologi rummer udover Klassisk Neurologi også VCR (Vestdansk Center for Rygmarvsskade). I VCR har du rollen som faglig leder overfor 3 lægesekretærer i samarbejde med Klinikchefen, som fungerer som daglig leder. Klinikchefen er i en prøveperiode på et år daglig leder af disse tre sekretærer.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende lægesekretær Lene Albertsen på tlf. 7844 7014 eller oversygeplejerske Ulla Veng på tlf. 7844 6001.
 
Din ansøgning
Din elektroniske ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest den 11. oktober 2020.   

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 43.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *