Ønsker du spændende opgaver og en afvekslende hverdag, så læs videre her

Ønsker du spændende opgaver og en afvekslende hverdag, så læs videre her


Rigshospitalets Patologiafdeling


Sekretariatet på patologiafdelingen udgør en lille håndfuld erfarne og rare kolleger. Vi har en travl hverdag med mange forskelligartede opgaver, og vi er involverede i stort set alle patientforløb på afdelingen, hvor vi spiller en vigtig rolle i forhold til koordinering af rettidige patologisvar i samarbejde med rekvirenter, bioanalytikere og patologer. Med fælles planlægning løser vi opgaverne, og vi har en uformel omgangstone.


Patologiafdelingen er i løbende udvikling, og helt konkret betyder dette, at sekretariatet er i færd med at fusionere med  IT-gruppen, så vi  tilsammen vil komme til at udgøre en stab. Dette vil naturligt få indflydelse på de daglige opgaver, og der vil om nødvendigt blive tilbudt kurser/oplæring.


Sekretariatets nuværende opgaver består af følgende:


 • Oprettelse af prøvematerialer
 • Besvarelse og opfølgning på telefonopkald fra bla. kliniske afdelinger og praktiserende speciallæger mhp. koordinering af patologisvar
 • Skrivning af digitale makroskopidiktater
 • Oprettelse af erstatnings-CPR-numre til udenlandske patienter via Sundhedsplatformen
 • Opfølgning på mangellister
 • Sortering og fordeling af post
 • Skanning af dokumenter
 • Ad hoc-opgaver


Om dig:


 • Du er uddannet lægesekretær med gode IT-kundskaber
 • Du har kendskab til terminologi og anatomi, gerne fra forskellige specialer
 • Du arbejder selvstændigt og er god til at prioritere opgaverne i forhold til patientens og afdelingens behov
 • Du er imødekommende og har gode samarbejdsevner
 • Du kan bevare koncentrationen og overblikket i en dagligdag med travlhed
 • Du ser forandringer som muligheder
 • Du er fremfor alt positiv og bidrager til et godt arbejdsmiljø


Vi tilbyder:


 • Fuldtidsstilling – vagtfri
 • Fælles/individuel introduktion til afdelingen
 • Søde og dygtige kolleger
 • Sidemandsoplæring
 • Faglig udvikling
 • En dynamisk afdeling, som udvikler og ændrer sig i takt med patienternes og samfundets øgede krav til kortere svartider og optimal diagnostisk kvalitet
 • Et afvekslende arbejde inden for et spændende speciale, hvor kerneopgaven omfatter hurtige diagnosesvar til cancerpatienter
 • Frugtordning
 • Kaffe/the
 • Elastikgymnastik 2 gange om ugen
 • Årligt sekretærsymposium via Regionen


Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


Har du lyst til at vide mere, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. nr. 35451390.


Ansøgningsfrist:  20.04.2021 kl. 12.00, samtaler forventes afholdt 21.04.2021.


Ansøgning inkl. CV, eksamensbevis samt relevante oplysninger sendes via linket i opslaget.


Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for Kontor- og IT-personale mellem HK/Kommunal og Danske Regioner.


Stillingen er omfattet af nye lønformer.


 


Om Patologiafdelingen


Patologiafdelingen er en del af Rigshospitalets Diagnostiske Center og yder højt specialiseret diagnostik for Rigshospitalets afdelinger, Bispebjerg Hospital og Bornholm. Desuden modtages prøver fra praksissektoren samt fra Færøerne og Grønland.


Patologiafdelingen ledes af en afdelingsledelse bestående af den ledende bioanalytiker og den ledende overlæge. Patologiafdelingen er normeret til ca. 195 ansatte fordelt på ca. 120 bioanalytikere og laboratoriemedhjælpere, 3 professorer, ca. 56 læger, 3 IT-medarbejdere, 8 sekretærer,  flere laboratoriemedhjælpere, obduktionsteknikere, en kemiker og molekylærbiologer samt en bioinformatiker.


Afdelingen er beliggende på 2 matrikler. Det diagnostiske arbejde foregår i Teilumbygningen på Rigshospitalet, mens vores eksperimentelle forskningsenhed, Bartholin Instituttet, er beliggende på BRIC på Tagensvej. Alle faggrupper arbejder i fællesskab for at give patienterne den bedst mulige diagnostik, og vi lægger stor vægt på det gode samarbejde med høj grad af service og kvalitet inden for vores 3 kerneydelser; diagnostik, forskning og uddannelse.


Afdelingen er udstyret med moderne teknologi. Vi arbejder i et specielt patologisystem, hvori indgår talegenkendelse, som anvendes til mikroskopibeskrivelser. Vi anvender hovedsageligt Sundhedsplatformen til patientopslag samt oprettelse af erstatnings-CPR-numre.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *