Oversygeplejerske søges ved Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital

Har du lyst til at stå i spidsen for en højtspecialiseret afdeling, hvor du kan få lov til at udfolde dit udprægede udviklingsgen og din innovative tilgang til både klinisk drift og forbedringstiltag på Danmarks bedste hospital? Så har vi den perfekte stilling til dig som oversygeplejerske i Hud- og Kønssygdomme på Aarhus Universitetshospital. Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2021 og er på 37 timer pr. uge. 

Hud- og Kønssygdomme på Aarhus Universitetshospital (AUH) søger en visionær, udviklingsorienteret og samarbejdsstærk oversygeplejerske, der sammen med den ledende overlæge og afdelingens lærestolsprofessor kan gå forrest i en større udvikling og forandring af, hvordan afdelingen bedst varetager patientkontakt med et stigende antal ambulante patienter. En handlekraftig leder med et veludviklet organisatorisk blik, der kan lede tværfaglige fælleskaber i afdelingen, på AUH og med regionale såvel som nationale samarbejdspartnere.

Hvem er vi?
Hud- og Kønssygdomme er en universitetshospitalsafdeling med undervisnings- og forskningsforpligtigelser tilknyttet Aarhus Universitet. Afdelingen er den eneste specialafdeling i Hud- og Kønssygdomme i Region Midtjylland og har højtspecialiserede funktioner inden for de fleste dermatologiske fagområder.

Afdelingen varetager diagnostik, behandling og pleje af patienter med hud- og kønssygdomme inden for alle aldersgrupper og modtager primært patienter fra Region Midtjylland og Region Nordjylland, men også patienter med hudsygdomme fra de øvrige regioner i Danmark.

I Hud- og Kønssygdomme gennemføres årligt cirka 35.000 ambulante besøg, og man har et betydende antal telefon- og telemedicinske konsultationer. Afdelingen har fem døgnsenge på hverdage og to i weekenden. Ud over klinik- og sengeafsnitsaktivitet er der også høj forskningsaktivitet på internationalt niveau.

Der er 90 meget dedikerede og specialiserede medarbejdere i afdelingen fordelt på faggrupperne; læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sekretærer, bioanalytikere, diætist, socialrådgiver, psykolog og lærestolsprofessor. Afdelingen er kendt for at have et godt arbejdsmiljø, er velfungerende og har en god og positiv tone, hvor alle teams fungerer.

Hvad tilbyder vi dig?
Vi tilbyder en lederstilling i en relativt lille, men meget spændende universitetshospitalsafdeling, hvor du sammen med den ledende overlæge og lærestolsprofessoren skal lede en gruppe medarbejdere, der har en stærk, fagfaglig identitet. Da afdelingen er én af de ganske få i landet, vil du helt naturligt ikke blot skulle samarbejde med ledelser på AUH, men i ligeså høj grad med afdelingsledelser på nationalt plan.

Netop denne oversygeplejerskestilling giver dig, der brænder for strategisk udvikling, en mulighed for, at du sammen med dine medarbejdere kan afprøve nye forbedrings- og forandringstiltag. På den måde kan du sammen med afdelingen vise hospitalet og omverdenen, hvordan AUH kan møde den ambulante patient på nye, tidssvarende måder.

Vi tilbyder dig en lederstilling, hvor du kommer til at indgå i et tæt, fælles sparringsfællesskab med andre ledere på samme niveau, ligesom du både vil blive tilbudt coaching i lederrollen og videreuddannelsesmuligheder.

Hvad forventer vi af dig?
Du er uddannet sygeplejerske og har en lederuddannelse på akademisk niveau. Vi forestiller os, at du har ledelseserfaring fra en stilling som oversygeplejerske eller afdelingssygeplejerske, og at du kan fremvise resultater med din ledelse. Du behøver ikke at have specifikt kendskab til dermatologi, men skal have interesse for at lære det faglige område at kende.

Vi forventer, at din ledelsesstil er respektfuld, lydhør, dialogorienteret og at du har et positivt livssyn. For dig er det naturligt at skabe resultater gennem samarbejde på tværs af faggrupper, og du har en kreativ og innovativ tilgang til udvikling, der kan begejstre og motivere til dels at udvikle og implementere nye måder at drive ambulant behandling på, dels til at opfinde nye veje, hvorpå afdelingens dygtige sygeplejersker kan varetage nye opgaver under lægesupervision til gavn for patienterne.

Du er proaktiv af natur, både når det kommer til handling og til retorik, og du er dygtig til at kommunikere og formidle dine budskaber. Du tænker ud af boksen, tør stille de frække spørgsmål til ”plejer-tilgange”, og du arbejder ubesværet med forbedrings- og forandringsledelse.

Vi forventer, at du sammen med den øvrige afdelingsledelse stiller dig i spidsen for at positionere Hud- og Kønssygdomme på AUH såvel som på den regionale og nationale scene.

Du ved, at din ledelsesopgave blandt andet består i at fastholde engagement og motivation hos medarbejderne, når udviklingsprojekter og implementering strækker sig over lang tid, inden medarbejderne og patienterne mærker og ser de varige resultater.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen kontakt venligst lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen på 2016 3201 eller på joerkris@rm.dk. Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen kan også kontaktes på 3092 2404 eller på inechi@rm.dk.

Du kan læse job- og personprofilen for denne oversygeplejerskestilling i vedhæftede fil. På hjemmesiden, kan du læse om AUH’s organisationsopbygning, hospitalets grundfortælling mv.

Du skal stile ansøgning, CV og andre relevante bilag elektronisk til AUH’s hospitalsledelse via nedenstående link.

Ansættelsesproces
Ansøgningsfrist er den 20. oktober 2020.
Første ansættelsessamtale er den 27. oktober 2020.  
Anden ansættelsessamtale er den 6. november 2020.
Mellem første og anden ansættelsessamtale vil der blive gennemført personlighedstest.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *