Projektmedarbejder søges ved Bedøvelse og Operation samt Intensiv, Aarhus Universitetshospital

Bedøvelse og Operation og Intensiv søger snarest muligt en projektmedarbejder, som har interesse i forskning og flair for at løse forskningsrelaterede, administrative opgaver. Stillingen er en fast stilling på 37 timer om ugen. Tiltrædelse 1. januar 2021.

Din primære opgave vil være administrativ understøttelse af afdelingens forskere. Det er en fordel, at du har kendskab til lovgivningen på området eller er indstillet på at tilegne dig dette. Dine opgaver og ansvarsområder vil løbende blive tilpasset de opgaver, der skal løses forskningsmæssigt. Der vil bl.a. være behov for din hjælp til at løse praktiske opgaver i forbindelse med forskningsprojekter. Du skal derfor have flair for at arbejde administrativt.

Eksempler på opgaver og ansvarsområder

Administration

 • Understøtte afdelingens forskere, hvad angår basal, forskningsmæssig metodologi, herunder hjælp til at indhente tilladelser (Hospitalsledelse, Videnskabsetisk komite, Lægemiddelstyrelsen, Datatilsynet), GCP, Clinical trials, dataregistrering (REDCap), basal statistisk analyse, samt statistisk analyseprogram (Excel, STATA)
 • Understøtte forskningsafsnittets basale, faglige infrastruktur, herunder medansvar for afholdelse af forskningsmøder, journal clubs, etc.
 • Tovholder på udarbejdelse af ansættelseskontrakter for videnskabeligt personale (feks. stud.med. hold og midlertidig frikøb af fastansat personale).

Praktisk bistand, eksempler

 • Deltagelse i klinisk- og registerbaseret forskning
 • Implementering af projekter og inddragelse af relevante samarbejdspartnere
 • Planlægning, screening og inklusion af patienter
 • Udførelse af undersøgelser/tests på patienter i relation til forskningsprojekter
 • Indsamling, bearbejdning, analysering og beskrivelse af data
 • Medvirke til udvikling og kvalitetssikring i afdelingen
 • Registrering af kvalitetsdata i nationale og internationale kliniske databaser.

Om stillingen
Stillingen går på tværs af Bedøvelse og Operation og Intensiv, og det forventes derfor, at du engageres i forskning på tværs af alle Bedøvelse og Operations afdelinger samt Intensiv. For alle funktioner gælder det, at du skal kunne arbejde selvstændigt. Da arbejdsmængden er varierende, er en vis fleksibilitet omkring arbejdstilrettelæggelsen nødvendig. Som udgangspunkt kan du ikke forvente at udføre egne forskningsprojekter, men skal understøtte de projekter, afdelingernes forskere har taget initiativ til.

Kompetence- og uddannelseskrav

 • Sygeplejerske, eller anden sundhedsfaglig bacheloruddannelse
 • Gerne akademisk sundhedsfaglig uddannelse, som f.eks. Cand.scient.san
 • Evne til at kunne læse og formulere sundhedsfaglig forskning på engelsk
 • Gerne erfaring med statistik og epidemiologi svarende til Cand.scient.san-niveau
 • Erfaring med de juridiske krav og formaliteter i forbindelse med sundhedsfaglig forskning, herunder regler i forbindelse med EPJ journalopslag
 • Erfaring med databehandling og statistik i STATA
 • Erfaring med forskningsrelateret databehandling i REDCap
 • Erfaring med databehandling i Excel
 • Evnen til at koordinere og strukturere forskningsaktiviteter på tværs af afdelinger og faggrupper.

Om afdelingen
Bedøvelse og Operation er aktuelt under omorganisering, hvorfor fysisk placering og organisatorisk reference endnu ikke er afklaret.

Du kan læse mere om Bedøvelse og Operation og Intensiv på Aarhus Universitetshospitals hjemmeside. Her finder du også information om afdelingernes forskning.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte overlæge og professor Lone Nikolajsen på loneniko@rm.dk eller på 7846 4822.

Ansøgningsfrist 5. november 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 46, 2020.

Ansøgning, CV og eventuelt andre relevante bilag fremsendes elektronisk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *