Psykolog til 1-årigt barselsvikariat i Klinik for Selvmordsforebyggelse ved ungdomspsykiatrisk ambulatorium B195, Bispebjerg

Har du mod på og lyst til at arbejde med unge med psykisk mistrivsel og gøre en forskel for dem og deres familier, så er dette vikariat noget for dig!


Klinik for Selvmordsforebyggelse er et tilbud til børn og unge i Region Hovedstaden med tilbagevendende selvmordstanker, selvmordsforsøg og/eller sværere selvskade. Størsteparten af patienterne er unge over 13 år. Klinikken er forankret under ungdomspsykiatrisk ambulatorium B195 ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk center, afdeling Bispebjerg.


Du vil indgå i et team, hvor I behandler børn og unge med ovenstående problematikker. Du vil blive trænet i og opnå erfaring med at selvmordsrisikovurdere børn og unge inden for forskellige aldersgrupper, baggrunde og problematikker samt håndteringen af målgruppen.


En del af disse patienter vil udvise forskellige grader af psykopatologi efter et behandlingsforløb i klinikken, hvorfor du også skal have øje for bredden af de psykiatriske symptomer og sammen med teamet kunne tage stilling til behovet for eventuel videre udredning. Arbejdet består således både af en behandlings- og en udredningsdel.


Dit team ledes af en speciallæge, og du vil herudover arbejde sammen med andre psykologer, sygeplejersker og i perioder uddannelseslæger samt teamets daglige koordinator af Klinik for Selvmordsforebyggelse.


I har fælles faglige konferencer, og der er rig mulighed for sparring, idet vi i ambulatoriet lægger stor vægt på åbenhed og tilgængelighed. I teamet er der ligeledes regelmæssig supervision, ligesom nogle medarbejdere underviser andre afsnit og faggrupper i selvmordsrisikovurdering og håndtering af patienter med selvmordsadfærd.


Dine opgaver og ansvarsområder


 • Initial screening af ny-henviste børn og unge og igangsætning af formaliseret behandlingsforløb herefter
 • Stillingtagen til eventuelt behov for videre udredning i psykiatrisk regi. Dette kan foregå enten i eget team eller ved henvisning til stamafsnit i regionen
 • Psykoedukation og støttende samtaler efter behov


Klinik for Selvmordsforebyggelse har sin egen hjemmeside under Region Hovedstadens Psykiatri, som man med fordel kan orientere sig på: Klinik for selvmordsforebyggelse (psykiatri-regionh.dk). Klinikken er en del af et kompetencecenter, som samarbejder med klinikker i voksenpsykiatrisk regi og er tilknyttet forskningsenheden DRISP (Danish Research Institute of Suicide Prevention).


Velkommen indenfor hos Ambulatorium for unge B195

Ambulatoriet rummer flere teams, herunder Klinik for Selvmordsforebyggelse, som du vil blive en del af. Herudover har vi et team for unge med opmærksomhedsforstyrrelser og et team til udredning og behandling af unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder i form af f.eks. angst, autisme, psykose og affektive lidelser.


Endelig har vi som specialfunktion- ud over Klinik for Selvmordsforebyggelse – udredning af børn og unge med kønsidentitetsforstyrrelser og bipolar lidelse.


Afsnittets medarbejderstab omfatter på nuværende tidspunkt 4 speciallæger, læger under uddannelse, 2 specialpsykologer, psykologer- herunder psykologer under uddannelse til specialpsykolog, specialsygeplejersker og ambulatoriesygeplejersker, en socialrådgiver og lægesekretærer.


Afsnittet ledes af overlæge Maja Westermann og afdelingssygeplejerske Charlotte Borgstrup i fællesskab.


Afsnittet deltager i den præ- og postgraduate læge- og sygeplejerskeuddannelse.


 • Vi tilbyder 

  En spændende og alsidig hverdag i et afsnit præget af et højt fagligt niveau, godt kollegaskab og en arbejdskultur kendetegnet ved åbenhed og mulighed for sparring
 • Supervision i afsnittet, ligesom du vil få tildelt en mentor, som vil hjælpe dig i introduktionsfasen
 • Arbejdstiden er på hverdage inden for tidsrummet 8-16, fri weekender og helligdage


Vores forventninger til dig

Vi forventer, at du er autoriseret psykolog og har erfaring inden for det børne- og ungdomspsykiatriske område, og at du med din erfaring hurtigt kan danne dig et overblik og håndtere egne patientforløb under supervision og vejledning.


Desuden forventer vi, at du:


 • kan arbejde selvstændigt
 • kan indgå i et afsnit, hvor hverdagen kan være uforudsigelig, og hvor vi træder til og hjælper hinanden ved behov
 • har en anerkendende og respektfuld tilgang til patienter og pårørende


Ansættelsesvilkår

Vikariatet er på 37 timer. Der er tale om et 1-årigt vikariat med tiltrædelse pr. 1. juli 2021. Arbejdstiden er på hverdage inden for tidsrummet 8-16, fri weekender og helligdage.


Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.


I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, når der indstilles til ansættelse.


Vi glæder os til at invitere en ny kollega ind i vores fællesskab

Synes du at ovenstående lyder interessant, så er vi meget interesseret i at høre fra dig.


Vil du høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Maja Nyland Westermann på 38 64 11 73.


Søg via link senest den 5. maj 2021.

Du bedes uploade ansøgning, CV og uddannelsesbevis.


Vi forventer at afholde samtaler den 12. maj 2021.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.


Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen.


Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk


Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  “Job i Psykiatrien”


 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *