Reservelæge i introduktionsstilling i ortopædkirurgi på Nordsjællands Hospital.

Arbejdsplads: Ortopædkirurgisk Afdeling
Ansøgningsfrist: 24/01/2020

En stilling som reservelæge i introduktionsstilling, ved  Ortopædkirurgisk Afdeling på Hillerød Hospital, er ledig til besættelse den 1.  februar 2020 eller snarest herefter (2000320-i-5). 


Stillingen er med en funktionstid på 1 år, hvorefter der er mulighed for fortsat ansættelse i afdelingen, i mellemvagtslaget,  med henblik på færdiggørelse af evt. forskningsprojekt. Der er selvfølgelig tutor og uddannelsesansvarlig overlæge.  


 


Ortopædkirurgisk Afdeling varetager ortopædkirurgisk behandling i hele Planområde Nord. 


Ortopædkirurgisk Afdeling omfatter skadestue, traumatologi, håndkirurgi, fod/ankel kirurgi, skulder/albuekirurgi, idrætsklinik, alloplastikkirurgi og nogen børneortopædi.  


 


Skadestuen dækkes af forvagter, og et særligt skademellemvagtslag i dag/aftenvagt med henblik på bl.a. supervision. Forvagtens arbejde indbefatter i øvrigt stuegang og operationsassistance/oplæring og superviseret ambulatoriefunktion. Artroskopioplæring starter med Artro-SIM. 


 


Mellemvagternes arbejde indbefatter, ud over vagtarbejdet som indebære en del operationer,  operationsdage og stuegang. I vagterne er der ud over bagvagten en overlæge, der kan supervisere til kl 21. Vagterne er dag eller aften/nat tjeneste. Derudover er der et mellemvagts-ambulatorium, hvor mellemvagten kan fungere under supervision. 


Afhængig af kvalifikationer tilstræbes det, at man bliver indplaceret som forvagt de første måneder, og i de sidste mange måneder som mellemvagt. 


 


Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. 


Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos overlæge Karen-Lise Crone Lind, telefon 4829 2069.


 


Ansøgning om stillingen inkl. CV og gyldig dansk autorisation, søges elektronisk via nedenstående link. Angiv stillingsnummer i ansøgningen.


 


Ansøgningsfrist fredag d. 24. januar 2020 kl. 12.00