Reservelæge i Introduktionsstilling på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Arbejdsplads: Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling
Ansøgningsfrist: 18/11/2019

Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling (LIA) på Nordsjællands Hospital (NOH) har 2 stillinger som introduktionslæge i intern medicin ledige til besættelse pr. 1. januar 2020 (stillingsnr. 2000210-01-i-02 og 2000210-01-i-04).


Jobbet                   

Vi sammensætter med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet for introduktionsuddannelsen i intern medicin en personlig uddannelsesplan til dig. Afdelingen har et tæt uddannelsessamarbejde med de øvrige medicinske afdelinger på hospitalet. Du får en bred intern medicinsk uddannelse.      


Afdelingen                   

LIA varetager både lunge- og infektionsmedicinske specialepatienter. Afdelingen råder over 4 sengeafsnit, 2 i Hillerød og 1 i Frederikssund samt 1 akutafsnit i Hillerød.         


Vagtforhold                    

Der vil være ca. 4 vagter pr. måned. Som introduktionslæge vil du indgå i mellemvagtslaget.             


Dit arbejde vil foregå både i Hillerød og Frederikssund.


Vi tilbyder 


  • Vejleder           
  • En spændende og alsidig introduktionsuddannelse i intern medicin i et godt fagligt miljø                   
  • Mulighed for at deltage i forskning ved afdelingens forskningsansvarlige overlæge   


Vi forventer                   


  • At du er en dedikeret medarbejder                   
  • At du bliver afklaret med hvilket speciale du vil uddanne dig indenfor. Vi vil være behjælpelige med din videnskabelige uddannelse 


Løn- og ansættelsesvilkår     

Stillingerne er på fuld tid og er til besættelse pr. 1. januar 2020.           


Du skal have gennemført den kliniske basisuddannelse og have autorisation som læge i Danmark. Herudover skal du kunne skrive og tale dansk.                


Løn- og ansættelsesforhold følger overenskomst for underordnede læger, indgået mellem Yngre læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.         


Ansøgningsprocedure                   

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Lilian Kolte på tlf. 48 29 37 58 eller mail lilian.kolte@regionh.dk


Du kan læse mere om afdelingen og hospitalet på www.nordsjaellandshospital.dk


Send din ansøgning og CV via linket senest den 18. november 2019 kl. 12.00.