Reservelæger til uklassificerede reservelægestillinger på Psykiatrisk Center København

Har du interesse for psykiatri, og ønsker du at være en del af Danmarks største psykiatriske center? Så kan du blive vores nye kollega og en del af videreudviklingen af fremtidens psykiatri!


Vi søger dygtige reservelæger med interesse for psykiatri til Psykiatrisk Center København (PCK).


Pr. 1. maj 2021 eller snarest derefter er et antal lægestillinger ledige til besættelse på Psykiatrisk Center København (PCK). Udgangspunktet er 1 års ansættelse i en uklassificeret


reservelægestilling. Der er mulighed for tilknytning til en sengeafdeling eller et ambulatorium.


Den uklassificerede reservelægestilling er oplagt til dig som overvejer psykiatri som speciale, og ønsker at stifte bekendtskab med psykiatri inden en evt. I-stilling, eller til dig som er en nyuddannet læge der ønsker at samle erfaring inden evt. KBU-start.


Læger som allerede har færdiggjort I-stilling, men som fx venter på H-stilling, vil vi også meget gerne høre fra – og det gælder såvel psykiatri som andre specialer, fx almen medicin, neurologi, arbejdsmedicin, samfundsmedicin mv.


PCK´s sengeafsnit er beliggende på 4 matrikler: Bispebjerg Hospital (Afdeling BBH), Rigshospitalet (Afdeling RH), Frederiksberg Hospital (Afdeling FRH) samt Gentofte Hospital (Afdeling GeH). Herudover har centeret en række almene og specialiserede ambulatorier.


De læger som kommer i betragtning til stillingerne vil være forankret på en af disse 4 matrikler eller i et ambulatorium. Reservelægen vil desuden indgå i et forvagtslag.


Vi tilbyder  


Grundet PCK´s størrelse er der mulighed for, at få et bredt og indgående kendskab til specialet psykiatri. PCK er kendetegnet ved høj faglighed og dygtige speciallæger. Det er Danmarks største Psykiatriske Center med et højt patientflow, og der er mulighed for at få erfaring med mange diagnostiske grupper. Vi har et omfattende undervisningsprogram med professor masterclasses, klinikker, Journal Clubs, fælles rating af patienter og gennemgang af aktuelle forskningsprojekter. Der er således et intensivt læringsmiljø og gode muligheder for supervision og speciallægesparring.  


Om Psykiatrisk Center København

Psykiatrisk Center København er en del af Region Hovedstadens Psykiatri.


PCK er Danmarks største psykiatriske center med en lang række almene og specialiserede tilbud. Centret er kendt for at være i front med nye behandlingstilbud, som udspringer af den anerkendte forskning, der udføres i centret. 


PCK har et optageområde på cirka 430.000 borgere dækkende Københavnerområderne Nordvest, Nørrebro, Østerbro, indre by, Frederiksberg og Vanløse. Centeret er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret dels på Rigshospitalsmatriklen, dels på Bispebjerg, Gentofte og Frederiksberg Hospital, samt i mindre enheder rundt omkring i optageområdet. Vi behandler affektive lidelser, skizofreni, andre psykoser, komplekse neuropsykiatriske lidelser samt personlighedsforstyrrelser. Centeret har en række specialområder så som: Psykoterapi, angst, OCD, affektive lidelser, sexologi, neuropsykiatri, herunder psykiatrisk vurdering ved epilepsikirurgi og liaison, samt ældrepsykiatri og militærpsykiatri. 


Forskning er højt prioriteret på PCK, og der er på centret ansat otte professorer samt en række selvstændige forskningsmiljøer ved siden af professorgrupperne. Forskning er en naturlig del af det at arbejde på PCK. Vi har stærke forskningsmiljøer indenfor affektiv sygdom, neuropsykiatri, skizofreni, sexologi og socialpsykiatri.


Forskningsenhederne på PCK er blandt de førende i Danmark og gør sig bemærket internationalt. En ansættelse på PCK kan således skabe mulighed for deltagelse i forskningsprojekter, hvis det har interesse. Som universitetsafdeling varetager PCK undervisning af medicinstuderende og læger i postgraduate lægelige uddannelsesstillinger på alle niveauer.


Ansøgning  


Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle (autorisationsbeviser) og faglige kompetencer. Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst.


Ansøgningsfrist er fredag d. 23. april 2021 kl. 12.00.


Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.


Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til:


Klinikchef Lone Baandrup (tlf.: 91 16 59 03 / mail: Lone.Baandrup@regionh.dk)


eller klinikchef Birte Smidt (tlf.: 26 64 88 22 / mail: birte.smidt@regionh.dk)


eller klinikchef Ulla Knorr (tlf.: 27 64 66 68 / mail: ulla.benedichte.knorr@regionh.dk)


eller klinikchef Anders Fink-Jensen (tlf.: 22 75 58 43 / mail: Anders.Fink-Jensen@regionh.dk)


eller uddannelsesansvarlig Overlæge Thomas Kirkegaard (tlf.: 38 64 71 27 / mail: Thomas.Kirkegaard@regionh.dk)


Vi ser frem til at modtage din ansøgning.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *