Social- og sundhedsassistent til Infektionsmedicinsk Afsnit 0651, Nordsjællands Hospital – Hillerød

Arbejdsplads: Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling
Ansøgningsfrist: 22/11/2019

Kom og vær med! Hos Infektionsmedicinsk Afsnit prioriterer vi fællesskab, faglighed, kompetenceudvikling og godt humør.  


Hvem er vi


Vores afsnit har plads til 23 patienter, som kommer fra én af de otte kommuner, hvor vi har optagerområde. Den patientgruppe, vi arbejder med hos os, spænder fra alderen 18 år og opefter. De kommer fra alle samfundslag, hvilket også gør, at vi er gode til varetagelse af sygepleje til den socialt udsatte patient.


Patientforløbende er af varierende længde, men er som oftest kendetegnet ved at have karakter af et akut forløb de første døgn af indlæggelsen.


Vi har i vores afsnit en akut modtagerfunktion med hertil hørende akutstue.


Her modtages patienter som mistænkes for meningitis og tropesygdomme, hvilket betyder, at vi modtager disse patienter direkte i afsnittet.  


Derudover modtager vi også patienter med akutte og kroniske bakterielle- og virale infektioner, herunder sepsis, pneumoni, erysipelas og andre atypiske infektioner.  


De patienter, vi arbejder med, er ofte multisyge, hvilket gør at der er flere udfordringer, som gør et patientforløb komplekst. 


Vi har også særligt fokus på udskrivelser af patienter som har været indlagt med en pneumoni for at mindske genindlæggelser. Vi har sat fokus på dette i forbindelse med deres udskrivelse, hvor samarbejdet med hjemkommunen spiller en stor rolle, men også via forskning som også er en stor del af vores afdeling.  


Vi finder arbejdsglæde i specialet, fordi vi sætter den faglige stolthed højt og arbejder sammen for at skabe gode patientforløb. 


Vi har fra d. 1. maj 2019 åbnet senge i vores del af akutmodtagelsen, hvor vi møder vores patienter med specialeviden i front. Man er ansat i vores sengeafsnit, men vil på sigt kunne rotere og have vagter i vores del af Akutmodtagelsen. Det gør at vi hurtigere kan vurdere samt optimere pleje og behandling. Det betyder også, at vi får vendt nogle patienter, der dermed undgår indlæggelse.  


Vi tilbyder


 • Et super spændende speciale, der giver vedvarende mulighed for faglig fordybelse og udvikling.
 • Et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram af vores uddannelsesansvarlige sygeplejerske.
 • Mulighed for at dygtiggøre dig indenfor instrumentel sygepleje såsom arteriel blodgas, PVK, trakealsug m.m.
 • Det regionale medicinhåndteringskursus for social- og sundhedsassistenter.
 • Kolleger, der prioriterer fællesskab og faglighed højt.
 • Fleksibilitet med hensyn til timetal.
 • Indflydelse på din egen vagtplan og en arbejdsplads, der prioriterer, at man som medarbejder kun har to vagtlag.
 • Et afsnit der arbejder tværfagligt med husassistent, sygeplejesekretær, og farmakonomer, der giver medicin i dagtiden, afsnitsfysioterapeut der arbejder med at sikre det gode udskrivningsforløb og afsnittets læger for at sikre tværfaglig stuegang.
 • Mulighed for insitu træning i form af modtagelse af meningitis-patienter.


Du  


 • Er fagligt ambitiøs.
 • Er engageret, positiv og social.
 • Ønsker at være en del af vores kollegafællesskab.
 • Ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø.
 • Er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt.
 • Har lyst til at arbejde med det infektionsmedicinske speciale og dets mange facetter.


Du får mulighed for at vælge hvilket arbejdsform, der passer ind i dit liv


 • Lyst til at arbejde i blandede vagter fordelt på to vagtlag. Enten dagvagt/nattevagt eller dagvagt/aftenvagt.


eller


 • Lyst til at være fast aften- eller nattevagt.


Og så har du mulighed for selv at vælge hver anden eller hver tredje weekend. 


Du kan se mere om den hverdag der venter dig her!


https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/social-og-sundhedsassistent-et-arbejdsliv-i


Yderligere oplysninger


Har ovenstående fanget din interesse – og/eller vil du gerne vide mere om stillingen, så kontakt konstitueret afdelingssygeplejerske Jaqueline Hjertstedt på telefon 4829 6995 eller mail Jaqueline.Hjertstedt@regionh.dk


Du kan læse mere om afdelingen og hospitalet på www.nordsjaellandshospital.dk


Løn- og ansættelsesvilkår


Tiltrædelse sker efter aftale. Der afholdes ansættelsessamtaler løbende.


Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for Social- og Sundhedsassistenter indgået mellem FOA og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.


Ansøgningsprocedure


Send din ansøgning og CV mv. via Annoncelink senest den 22. november 2019 kl. 12.00.