Speciallæge i infektionsmedicin og/eller internmedicin til Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Vi søger en ny overlæge/afdelingslægekollega, som er speciallæge i infektionsmedicin og/eller internmedicin. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.     


Nyt Hospital Nordsjælland (NHN)

Vil du være med til at designe afdelingen, når vi om 4 år skal ind på NHN. Så er det nu du har mulighed for at sætte dit præg på fremtiden, som vi tager hul på de næste år. Går du med overvejelser om ledelse, vil der være gode muligheder for at indgå i et team af område- og faglige ansvarlige overlæger.


Afdelingen       

Nordsjællands Hospital har funktion på 3 matrikler – Hillerød, Frederikssund og Helsingør.        


I Hillerød har afdelingen 52 senge fordelt på to afsnit for henholdsvis lungemedicin og infektionsmedicin. Der er 11 senge tilknyttet afdelingen i Akutafdelingen.       


I Frederikssund råder afdelingen over et sengeafsnit med 20 senge.       


Der vil være funktioner på begge matrikler.      


Infektionsmedicin       

Afdelingen har regionsfunktion for følgende:       

CNS infektioner, kroniske virale infektioner (Hepatitis og HIV), langvarige komplicerede bakterielle infektioner og tuberkulose hos ikke HIV patienter.


Afdelingen er ansvarlig for COVID-19 behandling på NOH.


I afdelingens ambulatorium er der aktuelt 4 infektionsmedicinske speciallægespor.


Lungemedicin       

Afdelingen har regionsfunktion for: TB og Højt specialiseret funktion for interstielle lungesygdomme. 


Internmedicin

Afdelingens sengeafsnit varetager behandling af patienter med hovedsagelig lunge- og infektionsmedicinske problemstillinger. En bred internmedicinsk erfaring er således ønskelig for håndtering af de ofte meget komplekse forløb.


Diagnostisk Enhed      

Siden 2012 har afdelingen varetaget Nordsjællands Hospitals Diagnostiske Enhed.    


Procedurer      

I ambulatoriet foretages fibroscanning, knoglemarvsbiopsi,  ultralydsvejledt pleuracentese, drænanlæggelse, bronkoskopi +/-EBUS.       


Vi tilbyder       


  • En spændende ekspanderende arbejdsplads        
  • Et godt kollegialt miljø     
  • Mulighed for at sætte præg på en afdeling i udvikling 


Vi forventer, at du       


  • Er en engageret speciallæge i infektionsmedicin/internmedicin med lyst til at indgå i et dynamisk fællesskab       
  • Har kvalifikationer inden for kommunikation og evne til at samarbejde        
  • Er bredt fagligt funderet        
  • Er forskningsinteresseret og   
  • Er indstillet på at indgå i afdelingens forsknings- og undervisningsforpligtelser.  


Vagter mv.       

Afdelingen har 15 vagtbærende overlæger, samt et vekslende antal oprykkede læger i hoveduddannelsesforløb.       

Overlæger har bagvagt med rådighed fra hjemmet.

Der er beredskabsvagt for hhv. lunge- og infektionsmedicin, således at begge specialer er dækket.       

Der er ca. 40 tilknyttede reservelæger, som indgår i bunden vagt i 3½ vagtlag.       

Afdelingen deltager i undervisningen af studenter på 3. semester kandidatdel.   Forskning      

Til afdelingen er knyttet 1 forskningsansvarlig overlæge, 1 overlæge og flere yngre læger ansat i deltidsforskerstillinger. Afdelingen har 5 Ph.D-studerende og 2 forskningsårsstuderende.        

Afdelingens forskningsmæssige interesseområder er primært lungeinfektioner, neuroinfektioner, tuberkulose, sepsis, patienter i Diagnostisk Enhed, patientsikkerhed samt KOL.        

Vi ønsker dig velkommen i forskningsgruppen og ser gerne at du engagerer dig i afdelingens videnskabelige arbejde.    

  

I denne video, kan du se lidt om en overlæges ansættelse i LIA


https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/laege-et-arbejdsliv-i-lunge-og


Ansættelsesvilkår       

Der er tale om en fuldtidsstilling, som er til besættelse snarest muligt.    

   

Hvis du har mere end 5 års beskæftigelse som speciallæge, vil ansættelse ske i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.       

Hvis du har mindre end 5 års beskæftigelse som speciallæge, vil ansættelse ske i henhold til overenskomst for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.    Den faglige bedømmelse af dig vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, der svarer til de 7 roller i speciallægeordningen.   Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. 

Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for AU, for at de kan få dansk autorisation.Yderligere oplysninger      

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Thyge Lynghøj Nielsen på tlf. 24 82 32 82 eller mail
thyge.lynghoej.nielsen@regionh.dkDu kan læse mere om afdelingen og hospitalet på www.nordsjaellandshospital.dk    Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 7. maj 2021 kl. 12.00.   

Ansættelsessamtaler afholdes den 14. maj 2021.

Send ansøgning, CV, publikationsliste samt dokumentation af formelle og faglige kompetencer via linket. Publikationer skal du ikke sende med.  


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *