Speciallæge med interesse for akut geriatri søges til Akutafdelingen, Nordsjællands Hospital

–  du skal have interesse i den komplekse patient, som vi håndterer i vores afdeling. Du må gerne være speciallæge i akutmedicin eller med ønske om at blive det.


Vi søger en overlæge eller afdelingslæge til vores hold.


På Nordsjællands Hospital er Akutafdelingen en del af FAM, hvor vi ser, behandler, starter og afslutter et bredt udsnit af alle akutte indlæggelser fraset fødsler og børnesygdomme. Sammen med hospitalets øvrige specialer varetager vi omkring 137.000 patientforløb årligt, heraf 44.000 indlæggelser og 93.000 akutambulante forløb. Vores ambition er enkel og klar: ikke alene at stille diagnosen og lave en behandlingsplan, men også et behandlingsmål på lidt længere sigt for at opnå gode patientforløb uden unødvendige gen-indlæggelser. På grund af ikke mindst den ældre og ofte komplekse patientgruppe, så arbejder vi allerede nu i et tæt, fagligt og organisatorisk fællesskab på tværs af professioner, specialer og sektorer.


Afdelingen ekspanderer derfor betydeligt både i fysisk størrelse, nye opgaver og i bemanding og har derfor brug for at udvide holdet af speciallæger i 2021.


Vores tydelige satsning på uddannelse af både læger og plejepersonale er central for at lykkes med gode patientforløb. Vi søger derfor nu en kollega der har lyst til at være med i at løfte opgaverne sammen med os.


Akutafdelingen varetager uddannelse af læger i introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb i Akutmedicin. Vi består af 10 I-læger, 2 HU-læger, 10 speciallæger samt 110 sygeplejersker med 26 modtagesenge og en traumestue med 3 lejer.


Læger, sygeplejersker og sekretærer m.fl. i Akutafdelingen arbejder i teams omkring modtagelse og vurdering af patienter. Der er stort fokus på hurtig diagnostik bl.a. med et POCT-laboratorium og under etablering er også tilstedeværende radiologi. Alt som hurtige og effektive bidrag til rette diagnose, behandlingsplan og prognose for patienten i tæt samarbejde med øvrige kliniske og parakliniske specialer


2024 flytter Akutafdelingen ind i Nyt Nordsjællands Hospital, der med et helt unikt bygningsmiljø skal imødekomme kravene til fremtidens sundhedsvæsen.


Akutafdelingen har i flere år arbejdet tæt og konstruktivt med hospitalets 9 kommuner. Vi er tidligt gået nye veje i tværsektorielt samarbejde og har stor erfaring med udgående funktioner. Som brobyggere sikrer et dedikeret Udskrivningsteam ordentlig og korrekt udskrivelse af især ældre eller andre sårbare patienter.


Vores Tværsektorielle Team vil gradvist blive udvidet mhp håndtering af flere og flere multisyge patienter, som også forventes udskrevet efter en kort indlæggelse i Akutafdelingen. Mange heraf vil ofte have gavn af færdigbehandling i eget hjem ved hjælp af vores udekørende funktion.


Du vil i dagtid fortrinsvis blive en del af dette Tværsektorielle Team, som dagligt har ansvaret for den ældre del af patientpopulationen i Akutafdelingen. Dine arbejdsopgaver vil være udredning og behandling, samarbejde om komplekse udskrivelser med Udskrivelsesteam, samarbejde med det Udekørende Team omkring patienter i eget hjem, som vi enten udlægger til fortsat behandling i Akutafdelingens behandlingsansvar eller er på besøg hos mhp tidlig opsporing af sygdom.


Vores forventning til dig:


  • Du er speciallæge i akutmedicin eller andet relevant speciale
  • Du kan se dig selv udvikle det akutmedicinske speciale og den akutte geriatri hos os, sætte retning og selv lære nyt
  • Du er rollemodel og kulturskabende for uddannelseslæger gennem daglig, klinisk vejledning
  • Du trives i en travl afdeling, hvor der er fokus på opgaveløsning, flow og ældre medicinske patienter
  • Du deltager positivt i implementering af forbedringsarbejde også af den ældre medicinske patient
  • Du holder altid den gode tone i hverdagen – både overfor patienter, pårørende og kolleger


Vi tilbyder:


  • Mulighed for at vedligeholde eller opnå en massiv og bred klinisk erfaring
  • Opkvalificering med henblik på opnåelse af speciallægeanerkendelse i Akutmedicin eller videre opkvalificering
  • Tværfagligt samarbejde indenfor egen afdeling og på tværs af FAM og sektorovergange


Løn og ansættelse:


Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.


Tiltrædelse 1. August 2021 eller efter aftale.


Udgangspunktet er en fuldtidsstilling, hvor du forventes at kunne fungere som bagvagt. Vagtforpligtigelsen i henhold til gældende overenskomst. Vagten forløber fra 8-22 med tilkald fra hjemmet.


Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis.


Ansøgning:


Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af kompetencer fordelt på de 7 lægeroller.


Din ansøgning og dit CV skal være os i hænde senest den 3. Maj 2021, kl. 12.00.


Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 6. Maj 2021.


Yderligere information


Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Jesper Juul Larsen på tlf. 48296301 eller jesper.juul.larsen@regionh.dk.


 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *