Sygeplejerske med visioner om at arbejde recoveryorienteret med mennesker med svære psykiske lidelser og misbrugsproblemer

Arbejdsplads: NSP - De Særlige Pladser, Frederikssund
Ansøgningsfrist: 30/11/2020

HVIS DET HAR DIN INTERESSE, SÅ ER DET DIG VI SØGER


 


Kære kommende sygeplejerske på De Særlige Pladser


Vi skriver til dig, fordi vi her på Psykiatrisk Center Nordsjælland Frederikssund leder efter den helt rigtige sygeplejerske til den fortsatte udvikling af De Særlige Pladser .


Du skal være en del af et tværfagligt team der skal finde nye veje til at hjælpe mennesker med svære psykiske lidelser, misbrug og udadreagerende adfærd.


Kendetegnene ved De Særlige Pladser er:


 • Længere indlæggelse end normalt

  Patienterne er indlagt omkring 6 – 12 måneder. Det betyder, vi har god tid til at løfte patientens generelle funktionsniveau, stabilisere den medicinske behandling, og give dem kontrol over et evt. misbrug. Du får med andre ord mulighed for at tilbyde vores typiske svingdørspatienter et forløb, hvor de har tid til at falde til og lære at håndtere nogle af deres problematikker.

   
 • Patienterne

  Patienterne kan kun indlægges frivilligt, og vi gør meget ud af at besøge dem inden de indlægges, for at sikre at de ved hvad vi tilbyder. Vi har succes med at skabe et sammenhængende forløb. Målgruppen er patienter med komplekse sygdomsforløb med diagnoser indenfor det skizofrene spektrum. De fleste vil have et misbrug og udadreagerende adfærd i perioder.

   
 • Helhedsorienteret, systemisk behandling

  Patientgruppen vil hos os modtage et intensivt forløb hvor alle former for behandling er til rådighed. Vores faste medarbejdere er både somatisk læge, ergoterapeuter, sygeplejersker, sosu-assistenter, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter, socialpædagoger, sekretærer, læger, misbrugsbehandler og musikterapeut, som alle brænder for dette nye behandlingstilbud. Vi har et rigtigt godt kommunesamarbejde og kommunerne spiller en central rolle igennem hele behandlingen.

   
 • Gælder psykiatriloven?

  Ja, psykiatriloven gælder også på De Særlige Pladser. Da patienterne skal være motiverede for behandlingen, er paragrafferne om tvangsindlæggelse dog af gode grunde ikke gældende her.

   
 • Hvad gør jeg, hvis jeg er nyuddannet sygeplejerske?

  Vi sørger for en grundig introduktion, hvor du tilknyttes en erfaren sygeplejerske. Vi udarbejder en individuel plan, der tager udgangspunkt i dine erfaringer og ønsker om udvikling.  Vi vil gerne have, at du bliver den bedste til det, du laver, og derfor prioriterer vi sparring og efter- og videreuddannelse højt. Vi har særligt fokus på kognitiv adfærdsterapi, recovery, deeskalering, low arousal mm. Vi er også startet implementeringen af Safe wards.    Det er klart, at med erfaring bliver opgaven lettere at gå til, men hvis du ønsker udfordringen, har du vores fulde støtte, da vi er mest interesserede i din motivation og interesse for projektet. For at lykkes i stillingen, er det nemlig afgørende, at du ser muligheder i en ny tilgang for patientgruppen, og at du vil engagere dig i vores afdeling.


Du har måske nogle spørgsmål til os, som vi rigtigt gerne vil svare på. Du kan kontakte afdelingssygeplejerske Kirstine Bro Jørgensen telefon 20 57 96 39 eller Tom Foged telefon 40 38 64 73.


Gå også gerne ind på vores hjemmeside og se vores film her fra De Særlige Pladser .


Vi glæder os alle sammen meget til at høre fra dig.


Med venlig hilsen


De Særlige Pladser Frederikssund


Ansættelsesvilkår

Stillingerne er på 37 timer i blandede vagter. Der vil være weekendvagt hver anden weekend, eventuelt på sigt mulighed for hver tredje weekend. Stillingen er til besættelse snarest muligt.


Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings-og Takstnævn.


Ansøgningsprocedure

Ansøgningsfristen udløber, når stillingerne er besat.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.


Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til en evt. samtale medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.


Ansøgning, CV, uddannelsesbevis og relevante dokumenter sendes online via linket andet sted på siden.