Sygeplejerske til Infektionsmedicinsk Afsnit 0651, Nordsjællands Hospital – Hillerød

Arbejdsplads: Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling
Ansøgningsfrist: 22/11/2019

Kom og vær med! Hos infektionsmedicinsk Afsnit prioriterer vi fællesskab, faglighed, kompetenceudvikling og godt humør.


Hvem er vi


Vores afsnit har plads til 23 patienter, som kommer fra én af de otte kommuner, vi har i vores optageområde. Den patientgruppe, vi arbejder med hos os, spænder fra alderen 18 år og opefter. De kommer fra alle samfundslag, hvilket også gør, at vi er gode til varetagelse af sygepleje til den socialt udsatte patient.


Vores patientforløb er af varierende længde, men er som oftest kendetegnet ved at have karakter af et akut forløb de første døgn af indlæggelsen.


Vi har i vores afsnit en akut modtagerfunktion med dertil hørende akutstue. Her modtages patienter, som mistænkes for meningitis og tropesygdomme, hvilket betyder at vi modtager disse patienter direkte i afsnittet.


Derudover har mange af vores patienter akutte og kroniske bakterielle- og virale infektioner, herunder sepsis, pneumoni, erysipilas og andre atypiske infektioner. De patienter, vi arbejder med, er ofte multisyge, hvilket gør at der er flere udfordringer som gør patientforløbene komplekse.


Vi har også særligt fokus på udskrivelser af patienter, som har været indlagt med en pneumoni for at mindske genindlæggelser. Vi har sat fokus på dette i forbindelse med deres udskrivelse, hvor samarbejdet med hjemkommunen spiller en stor rolle, men også via forskning, som også er en stor del af vores afdeling.  


Vi finder arbejdsglæde i specialet, fordi vi sætter den faglige stolthed højt og arbejder sammen for at skabe gode patientforløb.


Vi har fra den 1. maj 2019 åbnet senge i vores del af Akutmodtagelsen, hvor vi møder vores patienter med speciale-viden i front. Man er ansat i vores sengeafsnit, men vil på sigt kunne rotere og have vagter i vores del af Akutmodtagelsen. Det gør at vi hurtigere kan vurdere samt optimere pleje og behandling. Det betyder også, at vi får vendt nogle patienter, der dermed undgår en indlæggelse.


Vi tilbyder 


 • Et super spændende speciale, der giver vedvarende mulighed for faglig fordybelse og udvikling.
 • At du som nyuddannet bliver tilbudt kurset ”Godt på vej i sygeplejen”.
 • Et karrieretræ, som gør man på sigt kan målrette sin karrierevej.
 • Kolleger, der prioriterer fællesskab og faglighed højt.
 • Et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram af vores uddannelsesansvarlige sygeplejerske.
 • Mulighed for deltagelse på Infektionsmedicinsk Specialeuddannelse som udløser et løntillæg.
 • Insitu træning i form af modtagelse af meningitis patienter.
 • Fleksibilitet med hensyn til timetal.
 • Mulighed for at arbejde hver 2. eller hver 3. weekend.
 • Indflydelse på din egen vagtplan og en arbejdsplads, der prioriterer, at man som medarbejder kun har to vagtlag.
 • Et afsnit der arbejder tværfagligt med husassistent, sygeplejesekretær og farmakonomer, der giver medicin i dagtiden, afsnitsfysioterapeut, der arbjeder med at sikre det gode udskrivningsforløb og afsnittets læger for at sikre tværfaglig stuegang.


Du


 • Er fagligt ambitiøs og en holdspiller.
 • Er interesseret i at arbejde med eller lære at arbejde med klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab.
 • Er engageret, positiv og social.
 • Ønsker at være en del af vores kollegafællesskab.
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø.
 • Er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt.
 • Har lyst til at arbejde med det infektionsmedicinske speciale og dets mange facetter.


 Du kan se mere om den hverdag der venter dig her!


https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/sygeplejerske-et-arbejdsliv-i-lunge-og


https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/sygeplejerske-et-arbejdsliv-i-lunge-og-1


Løn- og ansættelsesvilkår


Tiltrædelse sker efter aftale. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.


Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.


Yderligere oplysninger


Har ovenstående fanget din interesse – og/eller vil du gerne vide mere om stillingen, så kontakt konstitueret afdelingssygeplejerske Jaqueline Hjertstedt på telefon 48 29 69 95, mail Jaqueline.Hjertstedt@regionh.dk


Du kan læse mere om hospitalet og afdelingen her www.nordsjaellandshospital.dk  


Ansøgningsfrist 


Send din ansøgning, CV m.m. via Annoncelink. Ansøgningsfrist 22.11.2019, kl. 12.00.