Sygeplejerske til Lunge- og Infektionsmedicinsk Afsnit B7B8, Nordsjællands Hospital Frederikssund

Arbejdsplads: Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling
Ansøgningsfrist: 15/11/2019

Hos os bliver du rigere både på løn og kompetencer!


Vi tilbyder dig grundig introduktion og oplæring samt specialekursus i enten lungemedicin eller infektionsmedicin. I løbet af 3 år vil du i alt få tildelt tillæg som samlet set giver dig 30.000 kr. mere om året oveni basislønnen.


Hos os går fællesskab, faglighed og forløb hånd i hånd. Det vil sige, at vi vedvarende arbejder på at imødekomme patienternes behov, med udgangspunkt i høj faglighed og rummelighed. Samtidig med at vi passer på hinanden og dyrker sammenholdet.


Vi står klar med


 • Et introduktionsprogram med vores uddannelsesansvarlige sygeplejerske som bliver tilpasset dine kvalitikationer.
 • Fagspecifik undervisning
 • Spændende patientforløb, hvor du kommer bredt rundt i både basal og kompleks sygepleje
 • Mulighed for efter oplæring at få vagter i vores specialesenge i akutmodtagelsen på Hillerød
 • Indflydelse på egen vagtplan og en arbejdsplads, der prioriterer kun to vagtlag pr. medarbejder.
 • Mulighed for at arbejde hver 2. eller hver 3. weekend.
 • En arbejdsplads, der er aktiv i forskning og faglig udvikling – og arbejder praksisnært med det.
 • En samtale efter 3 måneders ansættelse, hvor du sammen med vores afdelingssygeplejerske, har mulighed for lægge en plan for en karrierevej inden for afdelingens karriereprofiler.
 • En afsnitsfysioterapeut, der dagligt arbejder på at sikre gode udskrivelsesforløb for vores patienter.
 • En sygeplejesekretær, der hjælper med opgaver af praktisk karakter i det daglige.
 • Farmakonomer, der varetager medicinering af afsnittets patienter i dagtid på hverdage.
 • Tæt samarbejde med afsnittets læger og fokus på den tværfaglige stuegang.


Vi lægger vægt på ordentlighed, fællesskab og et godt arbejdsmiljø med mulighed for læring og udvikling.


Du


 • Er nyuddannet eller erfaren
 • Er faglig engageret eller ambitiøs og vil gerne udvilke dig i din sygepleje.
 • Er motiveret for at navigere mellem basal- , akut- og teknologisk sygepleje.
 • En god kollega, der sætter fællesskabet højt.
 • Er åben og positivt indstillet overfor vekslende faglige udfordringer.
 • Er interesseret i at træne dine evner til at skabe overblik og deltage aktivt i teamsamarbejde.
 • Er indstillet på at facilitere patientforløb – også i forhold andre sektorer.
 • Har mulighed for at arbejde i blandede vagter eller i fast aften eller nattevagt.
 • Har mulighed for deltid


Afsnittet

Vi varetager både lungemedicinske og infektionsmedicinske patienter og har plads til 28. Vi har en særlig palliativ funktion for vores KOL-patienter, hvor de kan indlægges i et planlagt forløb til lindring og justering af behandling.


Patientforløbene varierer i længde og kompleksitet. Sygeplejen er spændende og udviklende, idet patienterne har mange forskellige lunge- og infektionssygdomme samt ofte også andre kroniske sygdomme. Hos os kan du udvikle din sygepleje og få erfaringer med både den brede og den specialespecifikke sygepleje.


Vi arbejder i et tæt tværfagligt team, hvor vi prioriterer tværfaglig stuegang med patienten i centrum.


Vi prioriterer også et godt arbejdsmiljø.


Vi har fra den 1. maj 2019 åbnet senge i vores del af akutmodtagelsen, hvor vi møder vores patienter med speciale viden i front. Du vil være ansat i vores sengeafsnit, men vil efter oplæring få mulighed for at kunne rotere og have vagter i vores del af akutmodtagelsen.


Du kan se mere om den hverdag der venter dig her


https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/et-arbejdsliv-i-lunge-og-infektionsmedicinsk


Løn- og ansættelsesvilkår

Tiltrædelse sker efter aftale.


Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.


Yderligere oplysninger

Har ovenstående fanget din interesse – og vil du gerne vide mere om stillingen, så kontakt konstitueret afdelingssygeplejerske Lisbet Andersen på tlf. 48 29 52 60 eller mail lisbet.andersen.02@regionh.dk eller ledende oversygeplejerske Merethe Ørtoft på tlf. 31 55 16 22 eller mail merethe.oertoft.rasmussen.01@regionh.dk.


Du kan læse mere om hospitalet og afdelingen her www.nordsjaellandshospital.dk


Ansøgningsfrist

Send din ansøgning, CV mv. via Annoncelink senest den 15. november 2019 kl. 12.00. Der afholdes ansættelsessamtaler løbende.