Sygeplejerske til Psykiatrisk ambulatorium, F-ACT Helsingør

Arbejdsplads: 2723, Psyk. amb., Helsingør
Ansøgningsfrist: 15/11/2020

Ny og spændende udvikling i psykiatrisk ambulatorie Helsingør er i gang.


Ambulatoriet er beliggende i et lyst og moderne byggeri i Helsingør, som desuden består af tre åbne sengeafsnit, som vi er i tæt patientforløbssamarbejde med. Ambulatoriets åbningstider er i dag tiden i hverdagene.


F-ACT-modellen (Fleksible Assertiv Community Treatment)

En tilgang, hvor vi leverer en fleksibel udekørende og opsøgende behandling til patienter, der har behov for et tværfagligt behandlingstilbud. Målgruppen for behandlingen er ambulante patienter med lavt funktionsniveau, der har behov for specialiseret tværfaglig indsats. Det drejer sig hovedsageligt om patienter med diagnoser inden for psykose-spektret, affektive lidelser samt personlighedsforstyrrelser.


Vi arbejder i fire teams.  Et specialiseret botilbudsteam, som betjener størstedelen af de social-psykiatriske bosteder i Nordsjælland samt 3 F-ACT-teams, som vil dække henholdsvis Gribskov, Helsingør og Fredensborg-Humlebæk, og Hørsholm kommune.


Vi starter dagen i ambulatoriet med boardmøde, hvor dagens opgaver bliver fordelt. Teamet består af sygeplejersker, læge, psykolog/fysioterapeut og ergoterapeut samt med mulighed for socialrådgiver bistand.


Hvem er du som kollega

Vi søger en kollega, som arbejder brugerinddragende, har evnen og viljen til at skabe og bevare relationer.


Du har mod til at se på dig selv og din kommunikation i ethvert samarbejde og du tager medansvar for et godt og sundt arbejdsmiljø, er fleksibel og vedholdende i behandlingen med fokus på smarte og effektive arbejdsgange for at skabe mest mulig værdi for patienten.


Vi arbejder recovery-orienteret, og arbejder dermed målrettet med patienternes ønsker, drømme og håb for livet. Desuden arbejder vi ud fra regionens mål og feedback fra patienter og pårørende.


Som sygeplejerske i et F-ACT-team vil du varetage kontaktpersonfunktionen for en gruppe patienter, med god mulighed for sparring i teamet. Hele teamet vil være med til at besøge/støtte op omkring patienten i ustabile perioder. Du vil i tætsamarbejde med dit team tilrettelægge behandlingsindsatsen for dine patienter.


Kontaktpersonfunktionen indebærer:


 • Koordinering af behandlingsforløb
 • Selvstændig vurdering af patientens tilstand og behov
 • Evne til at oprette og fastholde relationer
 • Udarbejde behandlingsplaner i samarbejde med patienter
 • Medicinadministration
 • Samarbejde med pårørende
 • Psykoeduaktion
 • Samarbejde med kommune, privat praktiserende læge mv.


Hvem er vi

Vi er en tværfaglig personalegruppe på 35 medarbejdere bestående af sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, sekretærer, læger, psykiatere, ergoterapeut og fysioterapeut.

Vores hverdag er præget af samarbejde på et højt fagligt niveau, dynamik og et stort engagement. Vi har et stort fokus på arbejdsglæde og arbejder målrettet med trivsel for at fastholde vores trivselsmålinger helt i top.


Der samarbejdes tværfagligt, tværsektorielt og der lægges stor vægt på at skabe, fastholde og udvikle kontakten og samarbejdet med patienter, pårørende og samarbejdspartnere i og udenfor organisationen.


Vi stiler mod at alle ansatte med behandlingsopgaver arbejder ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme og personalet modtager KAT – supervision hver 14. dag i eget team.


Vi arbejder desuden ud fra patientforløbsbeskrivelser, som er strukturerede patientforløb med fokus på effekt og kvalitet i behandlingen.


Vi tilbyder:


 • Et afsnit med stor fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø, der er sikkert og sundt
 • Grundig introduktion, med 2 mentorer fra eget team
 • Kolleger med høj faglighed, høj arbejdsmoral og professionalisme
 • Systematisk kompetenceudvikling
 • 2 årlige udviklingsdage for hele ambulatoriet og løbende teambuildings møder i eget team
 • Mulighed for at stille skarpt på din egen karrierevej


Vi forventer, at du:


 • Har autorisation som sygeplejerske
 • Har bred psykiatrisk erfaring
 • Har kognitiv uddannelse
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Mestrer IT og skriftlig dokumentation på højt niveau
 • Kører i egen bil


Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer og til besættelse pr. 1. januar 2021 eller efter aftale.


Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.


Ansøgningsprocedure

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Janny Sørensen på janny.soerensen@regionh.dk (kan ikke bruges til ansøgning) eller 20 81 22 27.


Ansøgningsfristen er den 15. november 2020, kl. 12.00.


Ansøgning, CV, uddannelsesbevis og relevante dokumenter sendes online via linket på siden.


Ansættelsessamtaler afholdes den 24. november 2020.


Om centret

Psykiatrisk Center Nordsjælland er beliggende på 3 adresser i henholdsvis Hillerød, Frederikssund og Helsingør med snart 20 afsnit og specialiserede ambulante enheder.


Yderligere oplysninger om Psykiatrisk Center Nordsjælland findes på www.psykiatri-regionh.dk


Læs og hør mere Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  “Job i Psykiatrien”.