til Lunden en pædagog, psykomotorisk terapeut eller ergoterapeut med kompetencer indenfor psykiatri og misbrugsbehandling, i socialpsykiatrisk botilbud.

Brænder du for at gøre en væsentlig forskel for nogle af samfundets mest udsatte borgere, i tæt samarbejde med særdeles kompetente kolleger? Så er det dig, som vi skal have fat i!


Stillingen ønskes besat pr. 1. juli 2021 eller snarest derefter. Stillingen er på 32-37 timer/ugen i dag og aftentjenester samt weekendtjeneste hver 3. weekend. 


Lunden er et moderne socialpsykiatrisk bo- og behandlingstilbud, efter §§ 107 og 108, med gode fysiske rammer til 36 voksne borgere, der har komplekse psykiske og sociale problemstillinger, ligesom flere har forbrug af rusmidler. Lunden er højt specialiseret indenfor dobbeltdiagnosebehandling og arbejder med udgangspunkt i en integreret behandling, hvor alle aspekter i beboerens liv inddrages i det rehabiliterende og behandlende arbejde.


Vi har fokus på aktivt hverdagsliv, brugerinddragelse, styrket beboeransvar og recovery. Lunden har derfor ansat en bred vifte af tværfaglige kompetente fagpersoner, så vi bedst muligt kan støtte beboerne i at komme godt videre i livet.


Stillingen er ledig i et af vores tre behandlingsteam, hvor den målrettede indsats vil have fokus på beboerens nærmeste udviklingszone. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med udsatte borgere, psykiatri, socialpsykiatri og eventuelt viden og erfaring i rusmiddelbehandling. 

Det vil desuden være en fordel, hvis du har erfaring med den motiverende samtale, stemmehøring, narrativ og/eller kognitiv tilgang.  


Hvem er vi:

– Det er udfordrende og spændende at arbejde her, og vi tænker så det knager. Hos os er der fokus på samarbejde om kerneopgaven. Vi vender verden på hovedet og gør en dyd ud af at genoverveje vores grundlæggende antagelser. Vi er interesserede i hinandens arbejde, og hos os er kommunikation og trivsel et fælles ansvar. Vi gør os umage. Vi øver os, og vi lærer af vores fejl. Vores rettigheder taler vi om, når det er på sin plads, til gengæld taler vi dagligt om vores forpligtelser, og her har sidegevinsten vist sig i form af faglig stolthed, engagement og et stærkt arbejdsfællesskab. Dette stiller krav til alle ansatte om at indgå i løbende faglig og organisatorisk læring via udfordring, sparring, tilegnelse af ny viden, modige samtaler, selvrefleksion og forbedret praksis. 


Hvem er du:

– Du ved du er dygtig og at du aldrig ved nok…

– Du tænker så det knager

– Du prioriterer udvikling over komfort

– Du synes det er langt federe at stille spørgsmålene end det er at hvile i svarene

– Du sætter pris på tydelig og konstruktiv ledelse og bidrager med godt følgeskab


Du er velkommen til at rekvirere en stillingsbeskrivelse.


Læs mere om Lunden på: www.densocialevirksomhed.dk/Lunden 


Ansøgningsfrist er onsdag d. 19. maj 2021 kl. 12.00. Vi holder ansættelsessamtaler onsdag d. 26. maj 2021.     


Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte daglig leder Mette Schiøttz på mette.schioettz.overgaard@regionh.dk eller mobil: 24431907. 


Løn og ansættelse finder sted i henhold til gældende overenskomst og efter principperne for Ny Løn. Lunden er en driftsenhed under Region Hovedstaden/Den Sociale Virksomhed. Et af målene i Region Hovedstadens personalepolitik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken. 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *