Timelønnet sygeplejerske

Arbejdsplads: Vikarkorpset
Ansøgningsfrist: 31/12/2021

Sygeplejerske til drømmejobbet


 


Da vi er en afdeling i vækst, har vi brug for dig.


 


”Jeg startede i Vikarkorpset, da jeg lige skulle mellemlande for at finde ud af, hvad jeg ville rent arbejdsmæssigt. Det er nu knap 6 år siden. I Vikarkorpset finder du en nærværende ledelse, som aldrig er længere væk end en mail eller et opkald. Ude på de forskellige afdelinger vil du møde et personale, som forventer at du kommer med glæde og arbejdsiver. Vær klar på egne kompetencer og vis læringslyst. Så vil du møde et personale, der har lyst til at lære fra sig, så du kan blive dygtigere og hvem ved – måske blive deres nye yndlingsvikar. Tøv ikke med at søge – jeg glæder mig til at byde dig velkommen til verdens bedste arbejdsplads” 


                                                                                               Vibeke B, timelønnet sygeplejerske


 


 


Vikarkorpset er et internt sygeplejevikarkorps på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, og vi søger timelønnede sygeplejersker til at tage vagter på forskellige somatiske afdelinger på Bispebjerg Hospital.


 


Ud fra din profil kan du komme i kirurgisk, medicinsk og på vores intermediære afsnit. Vi har fokus på at opnå bedst mulige kompetencematch og at styrke stabilitet i den daglige sygeplejebemanding til patienterne. Som serviceenhed har Vikarkorpset mere end 30 års erfaring i at hjælpe afdelingerne med sygeplejepersonale


 


Som sygeplejerske i Vikarkorpset vil du blive en del af en enhed på ca. 400 sygeplejevikarer. Vi har fastansatte og timelønnede sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sygeplejestuderende.


Vikarkorpset bygger på et nærhedsprincip om, at sygeplejevikarer er del af et kollegafællesskab egen administration, arbejdsmiljørepræsentant, undervisere og ledelse.


 


Du vælger selv, hvornår du ønsker at arbejde og vil dagligt få tilbud om vagter. Dine vagter foregår ude på de forskellige somatiske afdelinger, hvor du løbende møder dine kolleger fra Vikarkorpset. Du vil via en app kunne se, hvilken afdeling du har vagt på, og du kan altid ringe til vores booking, hvis du har tvivlsspørgsmål.


 


Du vil modtage introduktion til relevante sygeplejemæssige arbejdsgange, kliniske færdigheder, retningslinjer, screeninger og til Sundhedsplatformen. Du tilbydes en introduktionsvagt af vores erfarne sygeplejersker, og du får mulighed for løbende at udvikle en faglig alsidighed.     


 


Vikarkorpsets kontor er din base, hvor du altid kan komme og tale med os, kan benytte computere, få hjælp med koder og lign. Du vil tilmed løbende blive informeret om, hvornår vi afholder undervisning og sociale arrangementer.Vores værdigrundlag er baseret på, at en anerkendende og faglig kultur i Vikarkorpset fremmer sygeplejevikarkompetencer, der understøtter patientsikkerheden. Med afsæt i strategi for sygepleje, arbejder vi for en sygepleje, der tager udgangspunkt i hvad giver patienterne værdi og bidrager til patienternes oplevelse af empati og høj faglig kvalitet i deres samlede patientforløb.    


 


Vi tilbyder: 


 • Stor sikkerhed for vagter 
 • God løn ifølge overenskomst og Vikaraftalen 
 • Frihed til at vælge hvornår du ønsker at arbejde 
 • 48 timers aflysningsfrist  
 • Introduktion via følgevagt samt praktisk og teoretisk   
 • Faglig alsidighed   
 • Socialt fællesskab med erfarne kollegaer 
 • Tæt samarbejde med administrationen og ledelsen i Vikarkorpset 
 • Smukke og charmerende omgivelser
 • I 2025 nyt topmoderende akut storbyhospital, med de bedste faciliteter for patienter og ansatte


Vi søger en sygeplejerske som:


 • Er selvstændig og ansvarsbevidst   
 • Er serviceminded og stabil i fremmøde  
 • Er omstillingsparat i forhold til forskellige arbejdskulturer 
 • Har blik for patientsikkerhed og det samlede patientforløb
 • Har gode samarbejdsevner og kommunikative kompetencer  
 • Motiveret for at lære og ønsker bred klinisk erfaring  
 • Har minimum 2 års somatisk erfaring fra hospitalsvæsnet og kendskab til SP Vi glæder os til at høre fra dig!


 


For yderligere oplysninger om stillingen kontakt venligst:


 


Vikarkorpset – Intern Vikarservice


bfhvikarkorpset@regionh.dk


Tlf.: 38636024/40385128


Bispebjerg Bakke 23 


2400 København NV