Uddannelsesansvarlig sygeplejerske til specialuddannelse i intensivsygepleje

Arbejdsplads: Anæstesiologisk Afdeling
Ansøgningsfrist: 17/01/2020

Vores uddannelsesansvarlige sygeplejerske har søgt nye udfordringer – vi har brug for dig der brænder for at bruge din erfaring med uddannelse, undervisning og opgavevejledning. Vi kan tilbyde en inspirerende hverdag, i et tværfagligt miljø, hvor dine kvalifikationer dagligt vil komme i spil.


Intensiv afsnittet råder over 12 intensive behandlingspladser, Mobilt-Akut-Team funktion og eget læge vagtlag. Afsnittet råder over dedikerede intensivister og ca. 85% specialuddannede sygeplejersker. Vi prioriterer uddannelse højt, og har de uddannelsesmæssige opgaver som en integreret del af vores daglige arbejde.


Stillingen

Du vil som uddannelsesansvarlig sygeplejerske få hovedansvaret for den kliniske undervisning og uddannelse af vores kursister. Du vil indgå i et uddannelsesansvarligt team med mentorer og afdelingssygeplejersken. Sammen sikrer I, at alle vores kursister tillærer sig de faglige kvalifikationer i klinikken og gennem intensivuddannelsen.


Du er i stand til at kunne skifte perspektiv og sætte dig i kursistens sted. Det er vigtigt, at du formår at skabe gode relationer og sikre et trygt læringsmiljø, hvor alle spørgsmål er tilladt. Du har lyst til at videreudvikle den kliniske undervisning og planlægningen af de kliniske semestre.


Kvalifikationer

Som uddannelsesansvarlig skal du have specialuddannelse som intensivsygeplejerske med akademisk kompetence samt en bred klinisk erfaring og erfaring med uddannelse og læring.


Herudover skal du


 • medvirke til at skabe et spændende uddannelse- og læringsmiljø, hvor der er faste vejledere og mentorer gennem hele den intensive specialuddannelse og hvor dialog, faglig og personlig udvikling er nogle af nøgleordene 
 • gennem klinisk arbejde, sammen med nyansatte og kursister, fungere som underviser og rollemodel i forhold til den intensive sygepleje 
 • gennem klinisk arbejde være sparringspartner for erfarne intensive sygeplejersker, med henblik på at styrke og udvikle den intensive sygepleje 
 • planlægge uddannelsesforløbet i forhold til afvikling af praktikperioder 
 • vejlede ved afsluttende opgaver, herunder godkendelse af kursistens emnevalg og problemformulering 
 • fungere som censor ved afsluttende teoretisk eksamen, samt ved afsluttende opgaver  
 • ajourføre uddannelsesmateriale i afsnittet 
 • styrke det faglige og det pædagogiske niveau hos alle sygeplejersker i afsnittet
 • deltage i det regionale netværk for uddannelsesansvarlige sygeplejersker 
 • samarbejde med Regionens specialuddannelse i intensiv sygepleje omkring uddannelsen  


Vi forventer, at du


 • kan arbejde selvstændigt og har gode kommunikations-, formidlings- og samarbejdsevner 
 • har erfaring med uddannelse og undervisning 
 • har pædagogisk indsigt og interesse 
 • har organisatorisk indsigt, idet opgaven udspiller sig i et krydsfelt mellem flere ledelsesniveauer, hvorfor det er nødvendigt at forstå ledelsesstrukturerne, kommunikationsveje og processer


Ansættelsesvilkår


Stillingen er til besættelse 01.03.20 eller efter aftale. 


Stillingen er på fuld tid. 


Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 


Ansøgningsfrist


Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Helle Lauridsen, telefon 27207069, eller afdelingssygeplejerske Annette Larsen, telefon 48295561.


Stillingsbeskrivelsen kan læses her


Ansøgningsfrist: 17.01.20 kl. 12.00.


Samtaler forventes afholdt den 21.01.20.  


 


Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV, som du skal sende online via linket på siden.