Vikariat i PhD-projekt på Nordsjællands Hospital

Arbejdsplads: Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling
Ansøgningsfrist: 12/11/2019

Vil du prøve kræfter med klinisk forskning og samtidig være del af en inspirerende forskningsgruppe på Nordsjællands Hospital? Vi tilbyder et 6 måneders vikariat, hvor du skal være med til at udføre en klinisk undersøgelse af behandling af glukokortikoid induceret diabetes.


Stillingen


Din hovedopgave vil være inklusion af, opfølgning på og dataindsamling for forsøgsdeltagere til et studie der skal undersøge hvilken blodsukkersænkende behandling der er bedst for patienter med glukokortikoid induceret diabetes. Det foregår inden for rammerne af et randomiseret studie, der allerede er planlagt og godkendt af myndighederne.


Studiet er et multicenterstudie med Nordsjællands Hospital som hovedcenter. Der er andre centre på andre hospitaler i Region Hovedstaden. De øvrige centre står for at skulle starte deres inklusion af patienter og initiering af denne proces er også en del af dit arbejdet.


Protokollen, case report form (CRF), standard operational procedures (SOP) og diverse arbejdsdokumenter er udarbejdet og klar til at bruge.


Stillingen ønskes besat hurtigst muligt eller efter aftale. Der er ingen weekend funktion. 


Endokrinologisk forskningsgruppe


Det endokrinologiske forskningsmiljø er opbygget og konsolideret over de seneste 20 år. Det har internationalt niveau og er særligt stærkt indenfor hypoglykæmi, insulinbehandling og osteoporose. Vi har gennemført epidemiologisk forskning, mekanistiske studier og ikke mindst randomiserede undersøgelser. Gruppen består aktuelt af 5 Ph.d.-studerende (alle læger), 4 forskningssygeplejersker, en professor og 2 seniorforskere. Vi holder jævnligt møder i forskningsgruppen, dels i gruppen af læger, dels i hele gruppen. Vi deltager i nationale og internationale kongresser, hvor vi altid forsøger at få mulighed for at fremlægge vores forskningsresultater. Forskningsgruppen råder over et laboratorium i tilknytning til Endokrinologisk Ambulatorium.


Om afdelingen  


Den Endokrinologiske Forskningsgruppe hører hjemme i Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital. Den varetager i tæt samarbejde med Kardiologisk Afdeling og Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling områdespecialefunktioner indenfor de fem specialer og er en integreret del af den fælles akutmodtagelse.


Om hospitalet


Nordsjællands Hospital er Region Hovedstadens store akuthospital for 315.000 borgere i Nordsjælland. Hospitalet har afdelinger og funktioner på tre adresser: Hillerød, Frederikssund og Sundhedshuset Helsingør. Hospitalet driver også Montebello – Afdeling for genoptræning, der ligger i Spanien. Nordsjællands Hospital er med sine 3.800 medarbejdere Nordsjællands største arbejdsplads. I 2022 tager Nordsjællands Hospital et helt nyt hospital beliggende i Hillerød i brug. Med det nye hospital i Nordsjælland forbedres muligheden for at redefinere fremtidens sundhedstilbud til borgerne.


Kvalifikationer


Læge med ret til selvstændigt virke. Kendskab til udførelse af lægemiddelafprøvninger er en fordel, men ikke et krav. Engagement og videbegærlighed. Vilje til tværfagligt samarbejde. Gode kommunikative evner vægtes højt.


Ansættelsesvilkår  


Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  


Ansøgningsprocedure  


Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at specialeansvarlig overlæge, Ph.d., Peter Lommer Kristensen på 4829 6454 / 4084 5013 eller via peter.lommer.kristensen.01@regionh.dk