Jobtyper: Datafagtekniker

  • Databasemanager

    Databasemanager Lighed i sundhed er højt prioriteret i Region Sjælland. Hvis det skal lykkes, er der brug for at vi samarbejder med kommuner, almen praksis og andre aktører om forebyggelse, tidlig opsporing og behandling. En vigtig del af det tværsektorie…