Jobs i Ergoterapeut, Pædagog, Pædagogiskassistent, Sygeplejerske