Jobtyper: Data- og planlægningschef

  • Data- og Analysekonsulent

    Data- og Analysekonsulent Det Nære Sundhedsvæsen (DNS) er et relativt nyt virksomhedsområde i Region Sjælland, hvis mål er, at skabe et sammenhængende nært sundhedsvæsen. Ledelsen i DNS har en ambition om, at DNS’ mange aktiviteter i videst muligt omfang …