Afdeling: 5700- Rønnegård

  • Uddannede pædagoger til Rønnegård

    Uddannede pædagoger til Rønnegård

    Genopslag: Da vi får nye beboere med stort støttebehov skal vi udvide antallet af medarbejdere og ansøgningsfristen er derfor forlænget. Rønnegård er et højt specialiseret bo–, aktivitets- og samværstilbud (jf. Lov om socialservice efter §§ 103, 104 og 108) for 27 voksne. Beboerne har varige og komplekse udviklingsforstyrrelser og nedsatte funktionsevner i kombination […]

  • Pædagog til beskæftigelses- og samværstilbud på Rønnegård

    Pædagog til beskæftigelses- og samværstilbud på Rønnegård

    Rønnegård er et bo–, aktivitets- og samværstilbud (jf. Lov om socialservice efter §§ 103, 104 og 108) for 27 voksne. Beboerne har varige og komplekse udviklingsforstyrrelser og nedsatte funktionsevner i kombination med atypiske psykiatriske diagnoser og nogle er tillige domfældte. Vi søger en pædagog 37 timer pr. uge til vores beskæftigelses- og samværstilbud […]