Afdeling: 6500- GeelsgĂĄrdskolen

  • GeelsgĂĄrdskolens spor 3 søger teamleder

    Geelsgårdskolens spor 3 søger teamleder

    Geelsgårdskolen arbejder for, at det enkelte menneske oplever livskvalitet og bliver opmuntret til at bevare og udvikle sine evner. Som teamleder vil du indgå i et lille lederteam på Spor 3 bestående af forstander, afdelingsleder og en teamleder. Teamlederen bistår afdelingslederen i den daglige ledelse og er med til at skabe gode arbejdsforhold og relationer […]