Geelsgårdskolens spor 3 søger teamleder

Geelsgårdskolen arbejder for, at det enkelte menneske oplever livskvalitet og bliver opmuntret til at bevare og udvikle sine evner. Som teamleder vil du indgå i et lille lederteam på Spor 3 bestående af forstander, afdelingsleder og en teamleder. Teamlederen bistår afdelingslederen i den daglige ledelse og er med til at skabe gode arbejdsforhold og relationer i en gruppe af medarbejdere, der arbejder efter samme pædagogiske metoder og tilgange.


Geelsgårdskolen er en regional specialskole for elever i 0.-10. klasse med svære funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk og sansemæssig karakter. Vi har også forskellige ungdomstilbud samt bo- og aflastnings-tilbud til børn. Skolen optager elever/unge mellem 6 og 25 år og er organiseret som et helhedstilbud, hvor undervisning, social pædagogik og fysio- og ergoterapi tilrettelægges i et tværfagligt samarbejde. Læs mere på vores hjemmeside www.geelsgaardskolen.dk.


Jobbet


Jobbet som teamleder på Spor 3 er alsidigt med mulighed for at indgå i den daglige kontakt med eleverne, have personaleansvar og at deltage i Geelsgårdskolens tværgående udviklings- og implementeringsopgaver.


Du har som teamleder ansvar for råd, vejledning og faglig drøftelse med medarbejderne og du vil, i tæt samarbejde med afdelingslederen, være med til sikre en effektiv, udviklende og ansvarsfuld drift af afdelingen. I dagligdagen har du både ansvar for at forankre ledelsesbeslutninger i afdelingen og for at have blik for at bringe personalemæssige og faglige udfordringer op med afdelingslederen.


Dine opgaver vil inkludere personaleansvar for Spor 3´s pædagogiske medhjælpere, afholdelse af MUS-samtaler og forefaldne ledelsesbeslutninger såsom afspadsering og ferie, godkendelse af rekvisitioner og vikardækning samt at tage beslutninger vedrørende elever på dagen. Du vil få muligheden for at deltage i planlægningen af f.eks. pædagogisk lørdag, fælles arrangementer, forældremøder og lignende.


Det daglige arbejde, der ligger bag undervisningen og fritidstilbuddet, skal tilrettelægges med indføling for elevernes sociale, følelsesmæssige og fysiske trivsel og tager til enhver tid udgangspunkt i det tværfaglige samarbejde, der er et bærende element i Geelsgårdskolens tilgang til eleverne.


Vi søger en teamleder der:


  • vil være med til at praktisere Geelsgårdskolens visioner og værdisæt og skaber sammenhæng mellem mål, kerneopgaver og kompetenceudvikling
  • har erfaring med skolens målgruppe
  • har erfaring med ledelse eller ledelseslignende opgaver eller mod på at prøve det
  • kan balancere som mellemleder
  • kan tage selvstændige beslutninger og samtidig indgå i tæt samarbejde med afdelingslederen.
  • engagerer sig i at udvikle medarbejdergruppen både fagligt og arbejdsmæssigt
  • er ansvarsbevidst, omhyggelig og motiveret


Hvad tilbyder vi


Miljøet på skolen er tilrettelagt, så der skabes optimal mulighed for udvikling og læring både motorisk, sprogligt, kreativt og socialt, så eleven opnår størst mulig kompetence på alle områder.


Teamlederstillingen på Spor 3 er en nyoprettet stilling. Du vil derfor få mulighed for i tæt samarbejde med afdelingslederen – og ud fra det du kan byde på – at forme indholdet af stillingen. Som teamleder på Spor 3 vil du få muligheden for at indgå i et stærkt fagligt fællesskab, få erfaring med den daglige ledelse af medarbejderne og være med til at drive udviklingen af afdelingen for at opnå det bedst mulige miljø for den undervisning og de aktiviteter eleverne trives og udvikles i.


 Ansættelsesvilkår


Stillingen er til fast ansættelse på gennemsnitlig 37 timer pr. uge snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår sker jf. overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Socialpædagogernes Landsforbund for uddannede pædagoger på døgninstitutioner eller regional overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere med SL/FOA m.m. samt principperne for Ny Løn.


Ansøgning


Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning med CV vedlagt elektronisk via linket senest d. 30.4.2021.


Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 18. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Kathrine Reedtz Espersen på mail kathrine.reedtz.espersen@regionh.dk eller på telefon 20445494.


Geelsgårdskolen 


Kongevejen 252 


2830 Virum


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *