2 fuldtids dag/aftenvagter til døgnafdelingen i Nødebo

 2 fuldtids dag/aftenvagter søges – 1 til døgnafdelingen Udsigten og 1 til døgnafdelingen Søhuset.


Vi er en behandlingsinstitution for normaltbegavede børn og unge i alderen 12-20 år, med psykiatriske diagnoser – stillingen er ledige pr. 01.06.21 eller snarest derefter.


Nærvær, omsorg og nysgerrighed er vigtige komponenter i vores arbejde, da det er en prioritet for os, at vores unge altid føler sig velkomne og vellidte. Vores unge indskrives ofte meget stressede og belastede og det er vores behandlingsopgave at bringe ro på nervesystemet og bringe den unge i udvikling.  Vi har en multiteoretisk behandlingstilgang med fundament i det mentaliseringsbaserede.


Vi søger uddannede socialpædagoger


 • der har opdateret viden, forståelse og indsigt i målgruppens udfordringer
 • der er anerkendende og ressourcefokuseret i sin tilgang til mennesker
 • der er tydelig og organiseret, men samtidig kan være nysgerrig og fleksibel i tilgangen til den unge hvis noget ikke virker.
 • der reflekterer over både teori og praksis og kan anvende dette til at skabe forandring der virker
 • der kan og vil arbejde aften og dag, og som kan være fleksibel i arbejdstider hvis det bliver nødvendigt
 • der har gode samarbejds- og formidlingsevner, både skriftligt og mundtligt
 • der skal kunne overholde deadlines
 • der er fortrolig med IT og den skriftlige dokumentation af den pædagogiske indsats
 • der har kørekort
 • Du skal trives med at yde stor omsorg, og navigere i et miljø, hvor du aldrig ved, hvad dagen bringer. Vi forventer at du som person er tydelig og bevidst om egne og andres grænser, samt at du er empatisk anlagt og kan handle roligt i tilspidsede situationer.


Vi tilbyder


 • En arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø præget af gensidig respekt og åbenhed
 • Ansættelse i en organisation hvor udvikling og faglighed er en vigtig del af behandlingsarbejdet.
 • En personalegruppe med god kollegial sparring og godt humør
 • Månedlig supervision og temaeftermiddage


Vi forventer

At du har erfaring med relations arbejdet med unge, med komplekse længerevarende psykiatriske problemstillinger og at du kan rumme at være i et miljø der til tider bærer præg af dette, at du er psykisk robust og at du er indstillet på at der i nogle perioder kan være arbejde med udadreagerende unge, indtil deres stressniveau er reduceret.Praktiske informationer

Nødebogård er en behandlingsinstitutionen som har 2 døgnafdelinger i Nødebo med henholdsvis 9 og 10 pladser, en intern behandlingsskole, hvor der også går dagelever og en STU i Nødebo.

I Bagsværd har vi en delvist lukket afdeling til 14 unge, hvor der kan laves pædagogiske observationer og behandlingsforløb og hvor de unge i kortere perioder kan tilbageholdes, hvis de er til fare for sig selv eller andre.

I Hillerød har vi tilknyttet et bofællesskab for 6 voksne og derudover er der 1. værelses lejligheder, hvor borgerne også er en del af fællesskabet.

På Nødebogård er også tilknyttet husassistenter, psykolog, socialrådgiver, sekretær, pedel, souschef og afdelingsleder.Ansøgningsfrist

Kan du genkende dig selv i ovenstående, vil vi se frem til at modtage en ansøgning fra dig snarest – sidste ansøgningsfrist er torsdag d. 22.04.21 kl. 12.00.

Du skal forvente at arbejde hver 2. weekend og du vil blive ansat til at arbejde både dag kl. 7-14.30  og aften kl. 14-23.

Samtaler forventes afholdt mandag d. 26. april

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes via link.Vil du vide mere?

Kontakt afdelingsleder i Udsigten, Marlene Sandgaard på telefon 5155 8861 mail: marlene.sandgaard@regionh.dk – eller afdelingsleder i Søhuset Dorte Nielsen på telefon 2148 3971 eller mail: dorte.margrete.nielsen@regionh.dk


 


 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *