Afdeling for øjensygdomme på Rigshospitalet søger en klinisk datamanager

Vi søger en engageret person til at løse klinisk datamanagement og medico opgaver i afdeling for øjensygdomme.


Afdeling for øjensygdomme er landets største øjenafdeling. Den dækker hele Region Hovedstaden og har godt 350 medarbejdere, herunder en ingeniør med delvist ansvar for medico og en AC-datamanager. Der er et tæt samarbejde mellem alle øjenafdelingens faggrupper. Vi håndterer ca. 700 ambulante besøg om dagen og knapt 50.000 invasive procedurer om året. Øjenafdelingen laver selv langt de fleste diagnostiske undersøgelser, herunder billeddiagnostik og klinisk fysiologiske undersøgelser. Vi har en meget stor apparaturpark med tilhørende netværk og servere. Disse systemer er alle såkaldt selvadministrerede, dvs. vi står selv for vedligeholdelsen sammen med diverse leverandører og med bistand fra den regionale IT-afdeling, CIMT. I samarbejde med firmaet TOPCON, står vi i øjeblikket over for at indføre et integrerende IT system, som giver én adgang til data fra alle de forskellige systemer, som understøtter vores apparatur. Denne proces har understreget behovet for yderligere en medarbejder, som har overblik over vores systemer samt erfaring i samarbejde, medico og datamanagement. Denne person er dig, og det bliver den første arbejdsopgave du får.


Øjenafdelingen har som nævnt et meget stort antal kontakter, og det er derfor afgørende, at vi løbende får optimeret vores løsninger i Sundhedsplatformen (SP). Du er en person, som enten allerede har indsigt i SP, eller som vi kan videreuddanne i dette og, som derigennem kan hjælpe os med den løbende udvikling af vores SP-løsninger.


Øjenafdelingen bestræber sig på at levere datadrevet ledelse. Vi er kommet et godt stykke vej, men har brug for at styrke det team, som etablerer og fortolker administrative og kliniske data, så de kan bruges ledelsesmæssigt. Herunder ønsker vi, styrke evnen til at bruge administrative data til udvikling af indikatorer, som er klinisk meningsfulde, så som forekomsten af reoperationer, genbesøg etc.  Du har den indsigt og erfaring, som er nødvendig for dette.


Øjenafdelingen har en omfattende forskningsaktivitet. Med afdelingens omfattende billeddiagnostik er udviklingen og implementeringen af AI-løsninger strategisk fokusområde for afdelingen. Rigshospitalet har stærke miljøer inden for AI. Afhængigt af din tid og interesse vil der kunne blive mulighed for, at du gennem et samarbejde med andre forskere på Rigshospitalet, deltager i udvikling og indførelse af AI-løsninger i øjenafdelingen.


Afdeling for øjensygdomme på Rigshospitalet lægger vægt på læring og uddannelse samt på et godt arbejdsmiljø med professionel kommunikation. Det er vigtigt for afdelingen at kombinere højt specialiseret ekspertise med evnen til at skabe helhedsorienterede patientforløb, så overgangene mellem de højt specialiserede funktioner ikke skaber barrierer for patienterne. Afdelingen er præget af høj faglighed, god kollegialitet med fokus på forebyggelse af mobning samt tilfredshed med de faglige udfoldelsesmuligheder.


Vi forestiller dig at du har en akademisk uddannelse som ingeniør, humanbiolog eller lignende, og at du har relevant erfaring inden for klinisk datamanagement, gerne gennem ansættelse i både private og offentlige virksomheder. Erfaring inden for medico er en fordel ligesom tidligere arbejde med SP er det.


Dit arbejde bliver hovedsagelig kliniknært. Du får din hovedbeskæftigelse på Glostrup matriklen, men kan gøre tjeneste på de andre matrikler, hvis der er problemer, der kræver lokal tilstedeværelse. Ledelsesmæssigt placeres du i vores ledelsessekretariat. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med afdelingsledelsen i de fora, hvor vi arbejder med kliniske data. Andre deltagere i disse fora vil være ledende lægesekretærer samt team- og afsnitsledelser.


Øjenafdelingen på Rigshospitalet består af Rigshospitalet-Blegdamsvej, Rigshospitalet og Kennedycenteret. Herudover er der udefunktioner på Bornholms Hospital, Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), samt på Nordsjællands Hospital i Hillerød (NOHH).


Afdeling for øjensygdomme på Rigshospitalet er knyttet til Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med 3 kliniske professorer, 2 kliniske forskningslektorer og 16 eksterne kliniske lektorer, samt 5-10 ph.d.-studerende. Ydermere har Afdeling for øjensygdomme på Rigshospitalet en forskningsenhed, forskningsenheden for klinisk øjenfysiologi. Hovedområderne er klinisk øjenfysiologi og patofysiologi samt kontrollerede kliniske undersøgelser.


Et af Regionens mål i personalepolitikken er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.


Vi er en røgfri arbejdsplads.


Forudsætning for ansættelse er forståelse og beherskelse af det danske sprog.


Stillinger i HovedOrtoCenteret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.


Løn efter relevant gældende overenskomst.


Yderligere oplysninger kan fås hos ledende overlæge Morten la Cour på mail: morten.dornonville.de.la.cour@regionh.dk eller tlf. nr. 2132 0310


Ansøgningsfrist 23.4.21. kl. 8.00


Ansættelsessamtaler afholdes d. 27.4.21.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *