Afdelings- eller overlæger til Ambulatorium for større børn, B294 i Brøndby

Vil du være vores nye speciallæge med mulighed for fagkoordinerende teamfunktion?


Jobbet

Det bliver din primære opgave – i samarbejde med teamet, at sikre og bidrage til, at patienterne får den rigtige behandling på det rigtige tidspunkt på det rette sted.


Desuden skal du have fokus på det patientsikre forløb på et fagligt og koordinerende højt niveau, og du skal sikre, at ambulatoriet lever op til krav om blandt andet kvalitet, tilgængelighed, leveringsfrister og effektivitet i de nedenstående beskrevne funktioner:


  • Overordnet fagligt overblik og ansvar med inddragelse i teamets patientforløb ved behov
  • Specialist ved indledende vurderinger sammen med øvrige medarbejdere med forskellig faglig baggrund, for at sikre at udredningen gennemføres indenfor tiden
  • Ugentlig selvstændige konferencer med medarbejderne i afsnittet
  • Flere komplekse medicinske forløb, både som medbehandler og selvstændigt
  • Vejleder for yngre læger inder uddannelse


Om Ambulatoriet B294

Vores ambulatorium, B294, er beliggende i Det Ambulante Hus i Brøndby.


Vi undersøger og behandler børn i alderen 8-13 år med alle former for psykiatriske lidelser og forstyrrelser, såsom ADHD, autisme, angst, tvangslidelser, psykose og depressioner. Desuden har vi regionsfunktion for børn og unge (0-17 år) med kombinationen af psykiatrisk problemstilling og mental retardering, samt højt specialiseret funktion i forhold til børn med psykose. Vi er organiseret i fire teams hvor af det ene team er specialiseret i familieterapeutisk behandling.


Vi har tværfaglig uddannelsesforpligtigelse, herunder er vi uddannelsessted for medicinstuderende.


Vi er et dynamisk afsnit som lægger stor vægt på udvikling med fokus på forbedrede arbejdsgange og fokuseret patientbehandling. Vi har afsat fast tid til forbedringsarbejdet hver uge.


Vi tilbyder faglig sparring hver 14.dag, tværfaglig klinisk undervisning eller konference en gang om måneden, dynamiske personalemøder med medarbejder inddragelse. Vi gennemfører alle indledende vurderinger med deltagelse af speciallæge og sagsansvarlig hvilket betyder hurtig afklaring og mulighed for bedside flere gange ugentlig.


Vi har fokus på medarbejder trivsel og vi har en ambition om at B294 vedvarende skal have en godt fagligt og socialt arbejdsmiljø, hvilket afspejler sig i at de enkelte teams som er velfungerende enheder.


Vores forventninger til dig

Vi forventer, at du har erfaring med udredning og behandling af ambulatoriets patientgrupper. 


Du er kompetent til at tage ansvar for hensigtsmæssige patientforløb, undervisning og faglig udvikling, samt bidrage til hensigtsmæssig og rationel organisering og drift af afdelingen. Du skal have gennemslagskraft til at kunne gennemføre nødvendige tiltag, for at sikre den faglige ekspertise i patientbehandlingen på et højt kvalitetsniveau.


Du er en positiv rollemodel for yngre læger og andet sundhedspersonale og det falder dig naturligt at spille en central rolle, for at skabe en god arbejdsplads, medarbejderne oplever udvikling og arbejdsglæde, og at afdelingen leverer en god patientbehandling.


Ansættelsesvilkår

Stillingerne er på 37 timer og er til besættelse snarest muligt. Som overlæge/afdelingslæge ansættes du med vagtforpligtigelse. Der er p.t. etableret ”frivillig” bagvagtsordning bestående af speciallæger på tværs af de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er hele tiden behov for at en del af centrets speciallæger er indstillet på at indgå i bagvagtsordningen.


Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.


I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøgere, der indstilles til ansættelse.


Ansøgningsprocedure

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Lill Brynildsen Hindhede på 38 64 05 00.


Ansøgningsfristen er den 20. maj 2021.

Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisationer mm sendes via linket andet sted på sitet.


Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.


Ansættelsessamtaler vil foregå den 25. maj 2021.


Send gerne ansøgningen før fristen, da vi indkalder til samtaler løbende.


Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer fra udvalgte tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.


Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen. Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret.

Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside 
www.buc-regionh.dk


Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  “Job i Psykiatrien”.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *