Afdelingslæge (dermatopatologi) til Patologiafdelingen, Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Ved Patologiafdelingen på Rigshospitalet er en stilling som afdelingslæge med interesse for dermatopatologi, evt. kombineret med andet subspeciale efter aftale, ledig til start pr. 1. september 2021 eller snarest derefter.Rigshospitalet har ca. 12.000 medarbejdere. Patologiafdelingen er placeret i Diagnostisk Center, der er et af Rigshospitalets syv centre med ca. 1600 medarbejdere. Kerneydelserne er diagnostik og patientbehandling, uddannelse og forskning. Patologiafdelingen på Rigshospitalet har som den eneste patologiafdeling i landet diagnostik inden for alle patologiens subspecialer, både hovedfunktioner, regionale funktioner og højt specialiserede funktioner. Det diagnostiske arbejde omfatter højt specialiseret diagnostik, molekylærpatologiske undersøgelser, stor konsultations- og revisionsaktivitet inkl. lands- og landsdelsfunktioner, samt betjening af sundhedsvæsenet på Færøerne og i Grønland.


Afdelingen ledes af en afdelingsledelse bestående af den ledende bioanalytiker og den ledende overlæge. Patologiafdelingen er normeret til ca. 190 ansatte, hertil mange tilknyttede forskere. I driften er der ca. 115 bioanalytikere og laboratoriemedhjælpere fordelt i fem laboratorieteams, ca. 56 læger,  syv lægesekretærer, to obduktionsteknikere, en kemiker, en bioinformatiker samt flere molekylærbiologer.


Afdelingen er beliggende på 2 matrikler. Det diagnostiske arbejde foregår i Teilumbygningen på Rigshospitalet, mens vores eksperimentelle forskningsenhed, Bartholin Instituttet, er beliggende på Biocenteret, Ole Maaløes vej.


Alle faggrupper arbejder for i fællesskab at give patienterne den bedst mulige diagnostik, og vi lægger stor vægt på det gode samarbejde med høj grad af service og kvalitet inden for vores 3 kerneydelser; diagnostik, forskning og uddannelse.


Afdelingens speciallæger deltager aktivt i de multidisciplinære cancergrupper, hvor der blandt andet lægges et stort arbejde i den løbende revision af de nationale guidelines. Gennem forskningstræningsprojekter, ph.d.-studerende og en lang række regionale, nationale og internationale samarbejdsprojekter er der stor tværfaglig forsknings- og udviklingsaktivitet. Herudover er undervisning højt prioriteret, og subspecialernes speciallæger er aktive på blandt andet TS-kurser i patologi og på Københavns Universitet.Kvalifikationer

Du er speciallæge i patologisk anatomi og cytologi med interesse for dermatopatologi og erfaring med dette er en fordel.


  • Du har indsigt i og lyst til at bidrage til forskning og undervisning.
  • Du er god til at tage ansvar, bevare overblikket og har evne til at kunne sætte dig ind i komplekse problemstillinger.
  • Du trives med, at arbejdet rummer stor faglig bredde kombineret med høj grad af subspecialisering.
  • Du samarbejder og netværker ubesværet på tværs af specialer og faggrupper og er en udpræget teamspiller.
  • Du navigerer godt i et travlt arbejdsmiljø og er god til at kommunikere klart mundtligt og skriftligt.


Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes lønnings- og takstnævn.

Stillingen er indtil videre ikke forbundet med vagtforpligtelse
Ansøgning

Ansøgningen udfærdiges i henhold til kvalifikationskrav i relation til de 7 lægeroller/ kompetenceområder for speciallæger. Desuden vedlægges speciallægeautorisation, CV samt motiveret ansøgning.

Ansøgningsfristen onsdag d. 28. april 2021 kl. 12. 00.


Samtaler forventes afholdt i uge 18.Yderligere information

For yderligere information om afdelingen og stillingens indhold kontaktes ledende overlæge Jane Preuss Hasselby, Jane.Preuss.Hasselby@regionh.dk, telefon +45 3545 5457.

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *