Afdelingslæge med delt virke i Afdelingen for Digitalisering & Analyse og Onkologisk & Palliativ Afdeling søges til Nordsjællands Hospital

Opgaver


Nordsjællands Hospital ønsker at styrke implementeringen af Sundhedsplatformens (SP) mangeartede funktioner og muligheder med henblik på at fremme at Klinikkens daglige anvendelse af SP – i størst muligt omfang – sker med afsæt i ajourførte SP-kompetencer, herunder effektiv løbende ibrugtagning af de nyeste forbedringer.


Med dette formål oprettes en ny stilling, der ønskes besat med en afdelingslæge, der i sin ansættelse får et delt virke mellem Afdeling for Digitalisering & Analyse samt Onkologisk & Palliativ Afdeling:


– Opgaven i Afdeling for Digitalisering & Analyse er – med lægelig kompetence – at understøtte hospitalets implementeringsindsatser ift. Sundhedsplatformen, herunder især:


  • Udbredelse og anvendelse af prioriterede SP-funktioner, herunder øget anvendelse af videokonsultation
  • Videreudvikling af hospitalets SP-organisering
  • Differentiering i vejledningen af forskellige afdelinger og faggrupper mv.
  • Vidensdeling og organisatorisk læring på tværs af hospitalets matrikler.


– Opgaven i Onkologisk & Palliativ Afdeling bliver ambulatoriefunktion i mammateam samt stuegang og akutfunktion.


Ansættelsens delte virke har til formål organisatorisk at understøtte en klinik- og driftsnær videreudvikling af SP implementeringsindsatserne.  Hovedparten af afdelingslægens tid og ressourcer vil således blive allokeret til opgaveløsningen vedrørende SP-implementering i regi af Digitalisering & Analyse.    


Organisatorisk forankring


Onkologisk og Palliativ Afdeling: Afdelingslægens ansættelse er organisatorisk forankret i Onkologisk og Palliativ Afdeling med henblik på klinisk virke indenfor det onkologiske speciale.


Onkologisk og Palliativ Afdeling består af sengeafsnit med 14 senge, ambulatoriefunktion hvor der dagligt varetages 7-8 ambulante spor med behandling af patienter med bryst-, lunge- og tyktarmskræft. Palliativ enhed er beliggende på Frederikssund Hospital og har 10 sengepladser, ambulant og udkørende funktioner.


Afdeling for Digitalisering & Analyse: Afdelingslægens opgaveløsning vedrørende SP-implementering i regi af Digitalisering & Analyse er organisatorisk forankret i afdelingens team for sundheds IT, i alt 7 medarbejdere. Opgaveløsningen vil ske i tæt samarbejde med afdelingens øvrige 3 teams: Analyse, Sundhedsadministration & IT samt Planlægning & Forbedringer. Der er i alt 20 medarbejdere i Digitalisering & Analyse Afdelingen, der refererer til konstitueret Afdelingschef Tobias Neergaard. Opgaveløsningen sker derudover i tæt samarbejde med den øvrige administration og med tæt samarbejde med aktører i hospitalets SP organisation. 


Din profil


Du har en uddannelse som speciallæge i onkologi samt ph.d. med primært interesseområde indenfor bryskræft. Du har stor interesse for fremdrift og videreudvikling af hospitalets implementeringsindsatser ift. Sundhedsplatformen. Du har kliniknære erfaringer med omstilling til øget brug af videokonsultationer. Du arbejder selvstændigt med stort drive i opgaveløsningen.  Du har lyst til at arbejde i et komplekst opgavefelt. Du arbejder systematisk og har analytiske evner. Du har fokus på fremdrift i processer og realisering af de opstillede mål. Du kan skabe overblik og samtidig se væsentlige detaljer på rette niveau. Du er interesseret i at formidle resultater og vejlede brugere af digitale løsninger.


Vi investerer i dig


Som en del af jobbet bliver du grundigt introduceret til dine arbejdsopgaver. Du får store muligheder for selvstændigt at præge opgaveløsningen og for faglig og personlig udvikling. Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø og en humoristisk omgangstone i hverdagen.


Løn og ansættelsesforhold


Du ansættes som afdelingslæge med løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst i regionen. Vi har til huse på matriklen i Hillerød og betjener desuden hospitalsmatriklen i Frederikssund og Sundhedshuset i Helsingør. Din arbejdstid er 37 timer om ugen, fordelt mellem Onkologisk Afdeling og Afdelingen for Digitalisering og Analyse.


Yderligere oplysninger


Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Thomas Broe Christensen, Onkologisk & Palliativ Afdeling (mobil 20 12 07 37) eller konstitueret afdelingschef Tobias Neergaard, Afdeling for Digitalisering & Analyse (mobil 29 60 41 09).


Ansøgningsfrist


Upload din ansøgning med CV senest mandag den 19. april 2021, kl. 12. Samtaler forventes afholdt i uge 16. Stillingen ønskes besat snarest muligt.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *